สดุดี 94 TNCV - Psalm 94 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 94

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้น
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้น ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
ข้าแต่องค์ตุลาการของโลก ขอทรงลุกขึ้นเถิด
ขอทรงตอบสนองคนหยิ่งผยองให้สาสม
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
นานเท่าใดที่คนชั่วจะลิงโลดในชัยชนะ?

พวกเขาพล่ามวาจาโอหัง
คนทำชั่วทั้งปวงพร่ำคุยโม้โอ้อวด
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาบดขยี้ประชากรของพระองค์
พวกเขาข่มเหงรังแกผู้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
พวกเขาสังหารหญิงม่ายและคนต่างด้าว
พวกเขาเข่นฆ่าลูกกำพร้าพ่อ
พวกเขากล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรู้เห็น
พระเจ้าของยาโคบไม่ทรงใส่ใจ”

เจ้าผู้ไม่รู้จักคิดในหมู่ประชากร จงใส่ใจ
คนโง่เอ๋ย เมื่อใดเจ้าจึงจะฉลาดขึ้น?
พระองค์ผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินหรือ?
พระองค์ผู้ทรงสร้างตาจะไม่ทรงเห็นหรือ?
10 พระองค์ผู้ทรงตีสั่งสอนประชาชาติจะไม่ทรงลงโทษหรือ?
พระองค์ผู้ทรงสอนมนุษย์จะขาดความรู้หรือ?
11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์
ทรงรู้ว่าล้วนแต่เปล่าประโยชน์

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความสุขมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงตีสั่งสอน
แก่ผู้ที่พระองค์ทรงสอนจากบทบัญญัติของพระองค์
13 พระองค์ทรงให้พวกเขาได้รับความบรรเทาในยามเดือดร้อน
ตราบจนหลุมได้ขุดไว้สำหรับคนชั่ว
14 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปฏิเสธประชากรของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
15 การพิพากษาจะตั้งมั่นบนความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง
และบรรดาผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมจะดำเนินตามนั้น

16 ใครจะลุกขึ้นต่อสู้กับคนชั่วเพื่อข้าพเจ้า?
ใครจะยืนหยัดต่อต้านคนทำชั่วเพื่อข้าพเจ้า?
17 หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้
ในไม่ช้าข้าพเจ้าคงจะอยู่ในความเงียบแห่งความตาย
18 เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่า “เท้าของข้าพระองค์กำลังลื่นไถล”
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ก็ค้ำชูข้าพระองค์ไว้
19 เมื่อความวิตกกังวลสุมใจของข้าพระองค์
การปลอบประโลมของพระองค์ก็นำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์

20 ผู้ครอบครองที่เสื่อมทรามจะอยู่ฝ่ายเดียวกับพระองค์ได้หรือ?
คือผู้เปล่งประกาศิตสร้างความทุกข์ยากแสนสาหัส
21 พวกเขารวมตัวกันต่อสู้ผู้ชอบธรรม
และตัดสินประหารชีวิตผู้ที่ไม่มีความผิด
22 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
พระเจ้าองค์พระศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าลี้ภัย
23 พระองค์จะทรงให้พวกเขารับโทษสาสมกับบาปของพวกเขา
และทรงทำลายพวกเขาเพราะความชั่วร้ายของพวกเขาเอง
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา

New American Standard Bible

Psalm 94

The Lord Implored to Avenge His People.

1O Lord, God of [a]vengeance,
God of [b]vengeance, [c]shine forth!
Rise up, O Judge of the earth,
Render recompense to the proud.
How long shall the wicked, O Lord,
How long shall the wicked exult?
They pour forth words, they speak arrogantly;
All who do wickedness vaunt themselves.
They crush Your people, O Lord,
And afflict Your heritage.
They slay the widow and the [d]stranger
And murder the orphans.
They have said, “[e]The Lord does not see,
Nor does the God of Jacob pay heed.”

Pay heed, you senseless among the people;
And when will you understand, stupid ones?
He who planted the ear, [f]does He not hear?
He who formed the eye, [g]does He not see?
10 He who [h]chastens the nations, will He not rebuke,
Even He who teaches man knowledge?
11 The Lord knows the thoughts of man,
[i]That they are a mere breath.

12 Blessed is the man whom You chasten, O [j]Lord,
And whom You teach out of Your law;
13 That You may grant him relief from the days of adversity,
Until a pit is dug for the wicked.
14 For the Lord will not abandon His people,
Nor will He forsake His inheritance.
15 For [k]judgment [l]will again be righteous,
And all the upright in heart [m]will follow it.
16 Who will stand up for me against evildoers?
Who will take his stand for me against those who do wickedness?

17 If the Lord had not been my help,
My soul would soon have dwelt in the abode of silence.
18 If I should say, “My foot has slipped,”
Your lovingkindness, O Lord, will hold me up.
19 When my anxious thoughts [n]multiply within me,
Your consolations delight my soul.
20 Can a [o]throne of destruction be allied with You,
One which devises [p]mischief by decree?
21 They band themselves together against the [q]life of the righteous
And condemn [r]the innocent to death.
22 But the Lord has been my stronghold,
And my God the rock of my refuge.
23 He has brought back their wickedness upon them
And will [s]destroy them in their evil;
The Lord our God will [t]destroy them.

Notas al pie

 1. Psalm 94:1 Or avenging acts
 2. Psalm 94:1 Or avenging acts
 3. Psalm 94:1 Or has shone forth
 4. Psalm 94:6 Or sojourner
 5. Psalm 94:7 Heb Yah
 6. Psalm 94:9 Or can
 7. Psalm 94:9 Or can
 8. Psalm 94:10 Or instructs
 9. Psalm 94:11 Or For
 10. Psalm 94:12 Heb Yah
 11. Psalm 94:15 I.e. administration of justice
 12. Psalm 94:15 Lit will return to righteousness
 13. Psalm 94:15 Lit will be after it
 14. Psalm 94:19 Or are many
 15. Psalm 94:20 Or tribunal
 16. Psalm 94:20 Or trouble, misfortune
 17. Psalm 94:21 Or soul
 18. Psalm 94:21 Lit innocent blood
 19. Psalm 94:23 Or silence
 20. Psalm 94:23 Or silence