สดุดี 94 TNCV - Nnwom 94 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 94

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้น
ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้น ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
ข้าแต่องค์ตุลาการของโลก ขอทรงลุกขึ้นเถิด
ขอทรงตอบสนองคนหยิ่งผยองให้สาสม
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
นานเท่าใดที่คนชั่วจะลิงโลดในชัยชนะ?

พวกเขาพล่ามวาจาโอหัง
คนทำชั่วทั้งปวงพร่ำคุยโม้โอ้อวด
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาบดขยี้ประชากรของพระองค์
พวกเขาข่มเหงรังแกผู้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
พวกเขาสังหารหญิงม่ายและคนต่างด้าว
พวกเขาเข่นฆ่าลูกกำพร้าพ่อ
พวกเขากล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรู้เห็น
พระเจ้าของยาโคบไม่ทรงใส่ใจ”

เจ้าผู้ไม่รู้จักคิดในหมู่ประชากร จงใส่ใจ
คนโง่เอ๋ย เมื่อใดเจ้าจึงจะฉลาดขึ้น?
พระองค์ผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินหรือ?
พระองค์ผู้ทรงสร้างตาจะไม่ทรงเห็นหรือ?
10 พระองค์ผู้ทรงตีสั่งสอนประชาชาติจะไม่ทรงลงโทษหรือ?
พระองค์ผู้ทรงสอนมนุษย์จะขาดความรู้หรือ?
11 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์
ทรงรู้ว่าล้วนแต่เปล่าประโยชน์

12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความสุขมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงตีสั่งสอน
แก่ผู้ที่พระองค์ทรงสอนจากบทบัญญัติของพระองค์
13 พระองค์ทรงให้พวกเขาได้รับความบรรเทาในยามเดือดร้อน
ตราบจนหลุมได้ขุดไว้สำหรับคนชั่ว
14 เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปฏิเสธประชากรของพระองค์
พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
15 การพิพากษาจะตั้งมั่นบนความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง
และบรรดาผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมจะดำเนินตามนั้น

16 ใครจะลุกขึ้นต่อสู้กับคนชั่วเพื่อข้าพเจ้า?
ใครจะยืนหยัดต่อต้านคนทำชั่วเพื่อข้าพเจ้า?
17 หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้
ในไม่ช้าข้าพเจ้าคงจะอยู่ในความเงียบแห่งความตาย
18 เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่า “เท้าของข้าพระองค์กำลังลื่นไถล”
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ก็ค้ำชูข้าพระองค์ไว้
19 เมื่อความวิตกกังวลสุมใจของข้าพระองค์
การปลอบประโลมของพระองค์ก็นำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์

20 ผู้ครอบครองที่เสื่อมทรามจะอยู่ฝ่ายเดียวกับพระองค์ได้หรือ?
คือผู้เปล่งประกาศิตสร้างความทุกข์ยากแสนสาหัส
21 พวกเขารวมตัวกันต่อสู้ผู้ชอบธรรม
และตัดสินประหารชีวิตผู้ที่ไม่มีความผิด
22 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า
พระเจ้าองค์พระศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าลี้ภัย
23 พระองค์จะทรงให้พวกเขารับโทษสาสมกับบาปของพวกเขา
และทรงทำลายพวกเขาเพราะความชั่วร้ายของพวกเขาเอง
พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา

Nkwa Asem

Nnwom 94

Onyankopɔn, obiara temmufo

1Awurade, woyɛ Onyankopɔn a wotwe aso, da w’abufuw adi! Woyɛ nnipa nyinaa temmufo. Sɔre na fa nea ɛfata ahantanfo ma wɔn! Amumɔyɛfo ani begye akosi da bɛn? Da bɛn Awurade? Awudifo bɛyɛ ahantan ahoahoa wɔn ho wɔ wɔn awudi mu akosi da bɛn? Wobubu wo nkurɔfo, Awurade, wɔka wo nkurɔfo hyɛ. Wokunkum akunafo ne nyisaa ne amanfrafo a wɔte yɛn asase so. Wɔka se, “Awurade nhu yɛn; Israel Nyankopɔn nhu.”

Me nkurɔfo, adɛn nti na ɛsɛ sɛ moyɛ agyimifo saa? Da bɛn na mubesua nyansa? Onyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn aso; ɔnte asɛm? Ɔbɔɔ yɛn ani; onhu ade? 10 Ɔno na aman hyɛ n’ase; ɔrentwe wɔn aso? Ɔno ne nnipa nyinaa kyerɛkyerɛfo; onni osuahu bi?

11 Awurade nim wɔn nsusuwii. Onim nyansa a enni wɔn nsusuwii mu no. 12 Awurade, ahotɔ bɛn na onipa a wokyerɛ no no nnya; onipa a wokyerɛ no wo mmara no. 13 Woma ɔhome fi nna a ɔhaw wɔ mu mu kosi sɛ wotu amoa ma omumɔyɛfo tɔ mu. 14 Awurade rennyaw ne nkurɔfo; ɔrentew ne ho mfi wɔn a wɔyɛ ne de ho. 15 Wobebu atɛntrenee wɔ asennii bio, na atreneefo apene so.

16 Hena na osii m’ananmu, ko tiaa amumɔyɛfo? Hena na osii m’ananmu ko tiaa nnebɔneyɛfo? 17 Sɛ Awurade ammoa me a anka mekɔɔ kommyɛbea. 18 Mekae se, “Meretew ahwe;” nanso, O Awurade, wo dɔ a ɛnsa da no soo me mu.

19 Bere biara a me ho ntɔ me no, wokyekye me werɛ ma m’ani gye. 20 Wo ne atemmufo a wobu atɛnkyew ma atɛnkyew yɛ atɛntrenee 21 na wɔpam tia nnipa pa na wobu wɔn kumfo no nni biribiara yɛ. 22 Nanso Awurade bɔ me ho ban; me Nyankopɔn bɔ me ho ban. 23 Ɔbɛtwe wɔn aso wɔ wɔn amumɔyɛ no ho na wɔn bɔne nti, wasɛe wɔn; Awurade, yɛn Nyankopɔn bɛsɛe wɔn.