สดุดี 94 TNCV - Matej 94 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 94:1-23

สดุดี 94

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้น

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงแก้แค้น ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์

2ข้าแต่องค์ตุลาการของโลก ขอทรงลุกขึ้นเถิด

ขอทรงตอบสนองคนหยิ่งผยองให้สาสม

3ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

นานเท่าใดที่คนชั่วจะลิงโลดในชัยชนะ?

4พวกเขาพล่ามวาจาโอหัง

คนทำชั่วทั้งปวงพร่ำคุยโม้โอ้อวด

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พวกเขาบดขยี้ประชากรของพระองค์

พวกเขาข่มเหงรังแกผู้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

6พวกเขาสังหารหญิงม่ายและคนต่างด้าว

พวกเขาเข่นฆ่าลูกกำพร้าพ่อ

7พวกเขากล่าวว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ทรงรู้เห็น

พระเจ้าของยาโคบไม่ทรงใส่ใจ”

8เจ้าผู้ไม่รู้จักคิดในหมู่ประชากร จงใส่ใจ

คนโง่เอ๋ย เมื่อใดเจ้าจึงจะฉลาดขึ้น?

9พระองค์ผู้ทรงสร้างหูจะไม่ทรงได้ยินหรือ?

พระองค์ผู้ทรงสร้างตาจะไม่ทรงเห็นหรือ?

10พระองค์ผู้ทรงตีสั่งสอนประชาชาติจะไม่ทรงลงโทษหรือ?

พระองค์ผู้ทรงสอนมนุษย์จะขาดความรู้หรือ?

11องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของมนุษย์

ทรงรู้ว่าล้วนแต่เปล่าประโยชน์

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความสุขมีแก่ผู้ที่พระองค์ทรงตีสั่งสอน

แก่ผู้ที่พระองค์ทรงสอนจากบทบัญญัติของพระองค์

13พระองค์ทรงให้พวกเขาได้รับความบรรเทาในยามเดือดร้อน

ตราบจนหลุมได้ขุดไว้สำหรับคนชั่ว

14เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าจะไม่ทรงปฏิเสธประชากรของพระองค์

พระองค์จะไม่ทรงละทิ้งผู้ที่เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

15การพิพากษาจะตั้งมั่นบนความชอบธรรมอีกครั้งหนึ่ง

และบรรดาผู้มีจิตใจเที่ยงธรรมจะดำเนินตามนั้น

16ใครจะลุกขึ้นต่อสู้กับคนชั่วเพื่อข้าพเจ้า?

ใครจะยืนหยัดต่อต้านคนทำชั่วเพื่อข้าพเจ้า?

17หากองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าไว้

ในไม่ช้าข้าพเจ้าคงจะอยู่ในความเงียบแห่งความตาย

18เมื่อข้าพเจ้ากล่าวว่า “เท้าของข้าพระองค์กำลังลื่นไถล”

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความรักมั่นคงของพระองค์ก็ค้ำชูข้าพระองค์ไว้

19เมื่อความวิตกกังวลสุมใจของข้าพระองค์

การปลอบประโลมของพระองค์ก็นำความชื่นชมยินดีมาสู่จิตวิญญาณของข้าพระองค์

20ผู้ครอบครองที่เสื่อมทรามจะอยู่ฝ่ายเดียวกับพระองค์ได้หรือ?

คือผู้เปล่งประกาศิตสร้างความทุกข์ยากแสนสาหัส

21พวกเขารวมตัวกันต่อสู้ผู้ชอบธรรม

และตัดสินประหารชีวิตผู้ที่ไม่มีความผิด

22แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า

พระเจ้าองค์พระศิลาที่ข้าพเจ้าเข้าลี้ภัย

23พระองค์จะทรงให้พวกเขารับโทษสาสมกับบาปของพวกเขา

และทรงทำลายพวกเขาเพราะความชั่วร้ายของพวกเขาเอง

พระยาห์เวห์พระเจ้าของเราจะทรงทำลายล้างพวกเขา

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.