สดุดี 93 TNCV - Matej 93 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 93:1-5

สดุดี 93

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่

พระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยพระบารมี

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วยพระบารมีและทรงเดชานุภาพ

แผ่นดินโลกได้รับการสถาปนาไว้มั่นคง

ไม่อาจคลอนแคลน

2พระที่นั่งของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์

พระองค์ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาล

3ท้องทะเลซัดขึ้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

ห้วงสมุทรคึกคำราม

ท้องทะเลซัดคลื่นครึกโครม

4พระองค์ทรงฤทธิ์เกริกไกรกว่าคลื่นคะนองในท้องทะเล

ทรงฤทธิ์เกริกไกรยิ่งกว่าความปั่นป่วนของทะเลคลั่ง

องค์พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนทรงฤทธิ์เกริกไกร

5กฎเกณฑ์ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

ประดับประดาพระนิเวศของพระองค์เป็นนิตย์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.