สดุดี 93 TNCV - Заб 93 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 93

1องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่
พระองค์ทรงฉลองพระองค์ด้วยพระบารมี
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฉลองพระองค์ด้วยพระบารมีและทรงเดชานุภาพ
แผ่นดินโลกได้รับการสถาปนาไว้มั่นคง
ไม่อาจคลอนแคลน
พระที่นั่งของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ตั้งแต่ครั้งดึกดำบรรพ์
พระองค์ดำรงอยู่ตลอดนิรันดร์กาล

ท้องทะเลซัดขึ้น ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ห้วงสมุทรคึกคำราม
ท้องทะเลซัดคลื่นครึกโครม
พระองค์ทรงฤทธิ์เกริกไกรกว่าคลื่นคะนองในท้องทะเล
ทรงฤทธิ์เกริกไกรยิ่งกว่าความปั่นป่วนของทะเลคลั่ง
องค์พระผู้เป็นเจ้าเบื้องบนทรงฤทธิ์เกริกไกร

กฎเกณฑ์ของพระองค์ตั้งมั่นอยู่
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าความบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์
ประดับประดาพระนิเวศของพระองค์เป็นนิตย์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 93

Песнь 93

Бог отмщения, Вечный,
    Бог отмщения, яви Себя!
Поднимись, Судья вселенной,
    воздай гордым по их делам!
Как долго ещё, Вечный?
    Как долго ещё нечестивые будут торжествовать?

Они произносят свои дерзкие речи;
    превозносятся все злодеи.
Они сокрушают Твой народ
    и угнетают Твоё наследие.
Они убивают вдов и чужеземцев
    и умерщвляют сирот,
и говорят: «Вечный не увидит,
    и не обратит внимание Бог Якуба».

Образумьтесь, глупые люди!
    Когда вы поумнеете, невежды?
Давший вам слух разве не услышит?
    Сотворивший глаз разве не увидит?
10 Наказывающий народы разве не обличит?
    Он учит человека знанию,
11 поэтому знает человеческие помыслы;
    Вечный знает, что они – всего лишь суета.

12 Благословен человек, которого Ты, Вечный, наставляешь
    и учишь Своему Закону,
13 чтобы дать ему покой в дни бедствия,
    пока не выкопана будет яма нечестивому.
14 Ведь не покинет Вечный народа Своего
    и наследия Своего не бросит.
15 Суд возвратится к справедливости,
    и все правые сердцем последуют этому примеру.

16 Кто постоит за меня против нечестивых?
    И кто встанет за меня против злодеев?
17 Если бы не был Вечный мне помощником,
    сошла бы моя душа в землю молчания[a].
18 Когда я сказал: «Нетвёрд мой шаг»,
    Твоя милость, Вечный, поддержала меня.
19 Среди многих моих скорбей
    Твоё утешение радовало душу мою.

20 Станут ли союзниками Тебе нечестивые правители,
    издающие несправедливые законы?
21 Толпятся они вокруг праведника
    и осуждают на смерть невинного человека.
22 Но Вечный – моя крепость,
    и мой Бог – скала, на которой я укроюсь.
23 Обратит Он им во вред их злодеяние
    и в их беззаконии истребит их;
    истребит их Вечный, наш Бог.

Notas al pie

  1. Заб 93:17 То есть в мир мёртвых. См. пояснительный словарь.