สดุดี 92 TNCV - Mateusza 92 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 92:1-15

สดุดี 92

(บทสดุดี บทเพลง สำหรับวันสะบาโต)

1เป็นการดีที่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด

ที่จะบรรเลงเพลงแด่พระนามของพระองค์

2ที่จะประกาศความรักของพระองค์ในยามเช้า

และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามกลางคืน

3บรรเลงด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่

บรรเลงด้วยพิณเขาคู่

4ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์กับพระราชกิจต่างๆ ของพระองค์

ข้าพระองค์ร้องเพลงชื่นบานในสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ

5ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก

พระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำ!

6คนไม่รู้จักคิดไม่สามารถรู้ได้

คนโง่ไม่อาจเข้าใจได้

7คือถึงแม้คนเลวจะงอกงามดั่งหญ้า

และคนชั่วทั้งปวงจะรุ่งเรือง

พวกเขาก็จะถูกทำลายพินาศไปตลอดกาล

8ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนตลอดนิรันดร์

9ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า

แน่ทีเดียว เพราะศัตรูของพระองค์จะพินาศไป

บรรดาผู้ทำชั่วจะแตกฉานซ่านเซ็นไป

10แต่พระองค์ทรงเชิดชูพลังอำนาจ92:10 หรือเขาสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำลังของข้าพระองค์ให้แข็งแกร่งดั่งเขากระทิง

น้ำมันบริสุทธิ์ถูกเทลงบนข้าพระองค์

11ตาของข้าพระองค์ได้เห็นความพ่ายแพ้ของเหล่าศัตรู

หูของข้าพระองค์ได้ยินเสียงข้าศึกผู้ชั่วร้ายแตกพ่าย

12คนชอบธรรมจะงอกงามดั่งต้นอินทผลัม

พวกเขาจะเจริญขึ้นดั่งสนซีดาร์แห่งเลบานอน

13ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

เขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลาย

14แม้ชราแล้วก็ยังให้ผล

และจะยังสดชื่นเขียวชอุ่ม

15ประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรม

พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายใดๆ”

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.