สดุดี 92 TNCV - Psalm 92 MSG

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 92

(บทสดุดี บทเพลง สำหรับวันสะบาโต)

1เป็นการดีที่จะสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด
ที่จะบรรเลงเพลงแด่พระนามของพระองค์
ที่จะประกาศความรักของพระองค์ในยามเช้า
และประกาศความซื่อสัตย์ของพระองค์ในยามกลางคืน
บรรเลงด้วยพิณสิบสายและพิณใหญ่
บรรเลงด้วยพิณเขาคู่

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะพระองค์ทรงให้ข้าพระองค์เปรมปรีดิ์กับพระราชกิจต่างๆ ของพระองค์
ข้าพระองค์ร้องเพลงชื่นบานในสิ่งที่พระหัตถ์ของพระองค์ได้ทรงกระทำ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่นัก
พระดำริของพระองค์สุดลึกล้ำ!
คนไม่รู้จักคิดไม่สามารถรู้ได้
คนโง่ไม่อาจเข้าใจได้
คือถึงแม้คนเลวจะงอกงามดั่งหญ้า
และคนชั่วทั้งปวงจะรุ่งเรือง
พวกเขาก็จะถูกทำลายพินาศไปตลอดกาล

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นที่เทิดทูนตลอดนิรันดร์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
แน่ทีเดียว เพราะศัตรูของพระองค์จะพินาศไป
บรรดาผู้ทำชั่วจะแตกฉานซ่านเซ็นไป
10 แต่พระองค์ทรงเชิดชูพลังอำนาจ[a]ของข้าพระองค์ให้แข็งแกร่งดั่งเขากระทิง
น้ำมันบริสุทธิ์ถูกเทลงบนข้าพระองค์
11 ตาของข้าพระองค์ได้เห็นความพ่ายแพ้ของเหล่าศัตรู
หูของข้าพระองค์ได้ยินเสียงข้าศึกผู้ชั่วร้ายแตกพ่าย

12 คนชอบธรรมจะงอกงามดั่งต้นอินทผลัม
พวกเขาจะเจริญขึ้นดั่งสนซีดาร์แห่งเลบานอน
13 ซึ่งปลูกไว้ในพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า
เขาจะเจริญงอกงามในอุทยานของพระเจ้าของเราทั้งหลาย
14 แม้ชราแล้วก็ยังให้ผล
และจะยังสดชื่นเขียวชอุ่ม
15 ประกาศว่า “องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเที่ยงธรรม
พระองค์ทรงเป็นพระศิลาของข้าพระองค์ ในพระองค์ไม่มีความชั่วร้ายใดๆ”

Notas al pie

  1. 92:10 หรือเขาสัตว์ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกำลัง

The Message

Psalm 92

A Sabbath Song

11-3 What a beautiful thing, God, to give thanks,
    to sing an anthem to you, the High God!
To announce your love each daybreak,
    sing your faithful presence all through the night,
Accompanied by dulcimer and harp,
    the full-bodied music of strings.

4-9 You made me so happy, God
    I saw your work and I shouted for joy.
How magnificent your work, God!
    How profound your thoughts!
Dullards never notice what you do;
    fools never do get it.
When the wicked popped up like weeds
    and all the evil men and women took over,
You mowed them down,
    finished them off once and for all.
You, God, are High and Eternal.
    Look at your enemies, God!
Look at your enemies—ruined!
    Scattered to the winds, all those hirelings of evil!

10-14 But you’ve made me strong as a charging bison,
    you’ve honored me with a festive parade.
The sight of my critics going down is still fresh,
    the rout of my malicious detractors.
My ears are filled with the sounds of promise:
    “Good people will prosper like palm trees,
Grow tall like Lebanon cedars;
    transplanted to God’s courtyard,
They’ll grow tall in the presence of God,
    lithe and green, virile still in old age.”

15 Such witnesses to upright God!
    My Mountain, my huge, holy Mountain!