สดุดี 90 TNCV - 詩 篇 90 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 90

บรรพ 4

(คำอธิษฐานของโมเสส คนของพระเจ้า)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์ทั้งหลาย
ตลอดทุกชั่วอายุ
ก่อนภูเขาถือกำเนิด
ก่อนที่พระองค์จะทรงให้แผ่นดินและโลกเกิดขึ้น
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าตั้งแต่นิรันดร์กาล ตลอดชั่วนิรันดร์กาล

พระองค์ทรงทำให้มนุษย์กลับคืนสู่ธุลีดิน
โดยตรัสว่า “บรรดาบุตรของมนุษย์เอ๋ย จงคืนสู่ธุลีดินเถิด”
เพราะพันปีในสายพระเนตรของพระองค์เป็นเหมือนวันเดียวที่เพิ่งผ่านไป
หรือเหมือนชั่วยามเดียวในเวลากลางคืน
พระองค์ทรงกวาดมนุษย์ไปในความตาย
พวกเขาเป็นเหมือนหญ้าเขียวสดในยามเช้า
แม้รุ่งเช้ามันงอกขึ้นมาใหม่
แต่เมื่อตกเย็นก็เหี่ยวเฉาโรยราไป

ข้าพระองค์ทั้งหลายถูกเผาผลาญโดยพระพิโรธของพระองค์
และอกสั่นขวัญแขวนโดยความกริ้วของพระองค์
พระองค์ทรงตีแผ่ความชั่วช้าต่างๆ ของข้าพระองค์ทั้งหลายต่อหน้าพระองค์
บาปต่างๆ ที่ซ่อนเร้นประจักษ์แจ้งในความสว่างต่อหน้าพระองค์
วันคืนทั้งสิ้นของข้าพระองค์ทั้งหลายหมดไปภายใต้พระพิโรธของพระองค์
ปีเดือนของข้าพระองค์ทั้งหลายจบลงด้วยการครวญคราง
10 ช่วงชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายคือเจ็ดสิบปี
หรือแปดสิบปีแล้วแต่กำลัง
กระนั้นชั่วชีวิต[a]ก็มีแต่ความเดือดร้อนโศกเศร้า
เพราะไม่ช้าก็ผ่านพ้นและเราก็จากไป
11 ผู้ใดเล่าที่ทราบถึงอานุภาพแห่งพระพิโรธของพระองค์?
เพราะพระพิโรธของพระองค์นั้นใหญ่หลวงพอๆ กับความน่ายำเกรงของพระองค์
12 ขอทรงสอนข้าพระองค์ทั้งหลายให้นับวันคืนของตน
เพื่อจะได้มีจิตใจที่กอปรด้วยสติปัญญา

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงกรุณาเถิด จะเป็นอย่างนี้ไปอีกนานสักเท่าใด?
ขอทรงเอ็นดูสงสารบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์
14 ขอให้ข้าพระองค์ทั้งหลายอิ่มเอมด้วยความรักมั่นคงของพระองค์ในยามเช้า
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องเพลงด้วยความชื่นชมยินดีและปลื้มปีติตลอดชั่วชีวิต
15 โปรดประทานวันเวลาอันผาสุกยืนยาว
ชดเชยกับปีเดือนที่พระองค์ได้ทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกข์โศก
16 ขอทรงสำแดงพระราชกิจของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
สำแดงพระบารมีของพระองค์แก่บรรดาลูกหลานของพวกเขา

17 ขอให้ความโปรดปราน[b]ขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลายอยู่เหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอทรงสถาปนาการงานที่มือของข้าพระองค์ทั้งหลายทำเถิดพระเจ้าข้า
ขอทรงสถาปนาการงานที่มือของข้าพระองค์ทั้งหลายทำ

Notas al pie

  1. 90:10 หรือแม้แต่เวลาที่ดีที่สุดของเขา
  2. 90:17 หรือความงาม

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 90

1( 神 人 摩 西 的 祈 祷 ) 主 啊 , 你 世 世 代 代 作 我 们 的 居 所 。

诸 山 未 曾 生 出 , 地 与 世 界 你 未 曾 造 成 , 从 亘 古 到 永 远 , 你 是 神 。

你 使 人 归 於 尘 土 , 说 : 你 们 世 人 要 归 回 。

在 你 看 来 , 千 年 如 已 过 的 昨 日 , 又 如 夜 间 的 一 更 。

你 叫 他 们 如 水 冲 去 ; 他 们 如 睡 一 觉 。 早 晨 , 他 们 如 生 长 的 草 ,

早 晨 发 芽 生 长 , 晚 上 割 下 枯 乾 。

我 们 因 你 的 怒 气 而 消 灭 , 因 你 的 忿 怒 而 惊 惶 。

你 将 我 们 的 罪 孽 摆 在 你 面 前 , 将 我 们 的 隐 恶 摆 在 你 面 光 之 中 。

我 们 经 过 的 日 子 都 在 你 震 怒 之 下 ; 我 们 度 尽 的 年 岁 好 像 一 声 叹 息 。

10 我 们 一 生 的 年 日 是 七 十 岁 , 若 是 强 壮 可 到 八 十 岁 ; 但 其 中 所 矜 夸 的 不 过 是 劳 苦 愁 烦 , 转 眼 成 空 , 我 们 便 如 飞 而 去 。

11 谁 晓 得 你 怒 气 的 权 势 ? 谁 按 着 你 该 受 的 敬 畏 晓 得 你 的 忿 怒 呢 ?

12 求 你 指 教 我 们 怎 样 数 算 自 己 的 日 子 , 好 叫 我 们 得 着 智 慧 的 心 。

13 耶 和 华 啊 , 我 们 要 等 到 几 时 呢 ? 求 你 转 回 , 为 你 的 仆 人 後 悔 。

14 求 你 使 我 们 早 早 饱 得 你 的 慈 爱 , 好 叫 我 们 一 生 一 世 欢 呼 喜 乐 。

15 求 你 照 着 你 使 我 们 受 苦 的 日 子 , 和 我 们 遭 难 的 年 岁 , 叫 我 们 喜 乐 。

16 愿 你 的 作 为 向 你 仆 人 显 现 ; 愿 你 的 荣 耀 向 他 们 子 孙 显 明 。

17 愿 主 ─ 我 们 神 的 荣 美 归 於 我 们 身 上 。 愿 你 坚 立 我 们 手 所 做 的 工 ; 我 们 手 所 做 的 工 , 愿 你 坚 立 。