สดุดี 9 TNCV - Nnwom 9 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 9

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “การตายของบุตรชาย” บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ
ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

เหล่าศัตรูของข้าพระองค์หันกลับไป
พวกเขาล้มลงและพินาศต่อหน้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงผดุงสิทธิ์และความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์
พระองค์ประทับบนบัลลังก์ในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรม
พระองค์ทรงกำราบประชาชาติทั้งหลาย และทรงทำลายคนชั่ว
พระองค์ทรงลบชื่อของพวกเขาออกไปเป็นนิตย์
ศัตรูพินาศย่อยยับไปนิรันดร์
พระองค์ทรงทำลายเมืองต่างๆ ของพวกเขาอย่างถอนรากถอนโคน
แม้แต่อนุสรณ์ของพวกเขาก็วอดวายไปสิ้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์
พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้เพื่อการพิพากษา
พระองค์จะทรงปกครองโลกด้วยความชอบธรรม
และทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลายด้วยความยุติธรรม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง
ทรงเป็นปราการมั่นคงในยามยากลำบาก
10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์
เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์

11 จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ครองบัลลังก์ในศิโยน
จงประกาศพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ
12 เพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นให้ไม่ทรงลืม
พระองค์ไม่ทรงเพิกเฉยต่อเสียงร่ำร้องของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรว่า เหล่าศัตรูข่มเหงรังแกข้าพระองค์เพียงใด!
ขอทรงเมตตาและโอบอุ้มข้าพระองค์ให้พ้นจากประตูแห่งความตาย
14 เพื่อข้าพระองค์จะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์
ที่ประตูเมืองของธิดาแห่งศิโยน[a]
และปีติยินดีในความรอดของพระองค์ที่นั่น

15 ประชาชาติทั้งหลายได้ตกลงไปในหลุมที่พวกเขาขุดไว้
เท้าของพวกเขาติดกับดักที่พวกเขาเองซ่อนไว้
16 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในด้านความยุติธรรมของพระองค์
คนชั่วติดกับด้วยนมือของตนเอง
ชิกกาโยน[b] เสลาห์
17 คนชั่วกลับไปยังแดนผู้ตาย
คือทุกประชาชาติที่ลืมพระเจ้า
18 แต่พระเจ้าจะไม่ทรงลืมคนแร้นแค้นเลย
ความหวังของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญจะไม่สูญสิ้นเลย

19 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้น ขออย่าให้มนุษย์ชนะ
ขอทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่อหน้าพระองค์
20 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทำให้เขาครั่นคร้ามยำเกรง
ให้ประชาชาติทั้งหลายรู้ว่าตนเป็นเพียงมนุษย์
เสลาห์

Notas al pie

  1. 9:14 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
  2. 9:16 หรือการใคร่ครวญอาจจะเป็นเครื่องหมายทางดนตรี

Nkwa Asem

Nnwom 9

Onyankopɔn atemmu ho aseda

1Awurade, mifi me koma nyinaa mu makamfo wo. Mɛka anwonwade a woayɛ no nyinaa. Wo nti, mɛto dwom anigye so. Mɛto ayeyi dwom ama wo, Otumfoɔ Nyankopɔn.

Sɛ m’atamfo hu wo a, wɔsan wɔn akyi. Wɔtetew hwehwe, wuwu. Wubu atɛntrenee, na woabu me bem. Woabu amanamanmufo fɔ, na woasɛe nnebɔneyɛfo. Na worenkae wɔn bio. Woawie yɛn atamfo korakora; woasɛe wɔn nkurow, na wɔn ho nkae ayera korakora.

Nanso Awurade di hene daa daa. Wasi n’atemmu ahengua. Ɔne atreneefo na edi wiase so; ɔnam atɛntrenee so na ebu amanaman atɛn. Awurade yɛ nea wɔretane n’ani guankɔbea ne amanehunu mu nkwagyebea. 10 Awurade, wɔn a wonim wo no de wɔn ho bɛto wo so. Na obiara a ɔba wo nkyɛn no nso, worennyaw no.

11 Monto ayeyi dwom mma Awurade a odi Sion so no. Monka nea wayɛ nkyerɛ amanaman. 12 Onyankopɔn kae amanehunufo. Ne werɛ mfi wɔn su, na ɔtwe wɔn a wɔhaw wɔn no aso.

13 O Awurade, hu me mmɔbɔ. Hwɛ amane a m’atamfo ma mihu. Gye me fi owu mu, O Awurade, 14 na matumi agyina nnipa a wɔwɔ Yerusalem anim, na maka nneɛma a mekamfo wo wɔ ho makyerɛ wɔn. M’ani begye efisɛ, woagye me nkwa.

15 Amanamanmufo atu amoa na wɔatɔ mu. Wɔn ara wɔn ankasa afiri ayi wɔn. 16 Awurade da ne ho adi sɛ ɔyɛ ɔtreneeni efisɛ, ɔma nnebɔneyɛfo no ara afiri yi wɔn.

17 Owu wɔ hɔ ma nnebɔneyɛfo ne wɔn a wɔpo Onyankopɔn nyinaa. 18 Ɛnyɛ daa na wobegyaw wɔn a ade ahia wɔn, na mmɔborɔfo anidaso renyera korakora.

19 Bra, Awurade! Mma nnipa nnko nntia wo! Twe amanamanmufo bra w’anim na bu wɔn atɛn. 20 Ma wonsuro, O Awurade; na ma wonhu sɛ wɔyɛ adasamma.