สดุดี 9 TNCV - Заб 9 CARSA

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 9

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “การตายของบุตรชาย” บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ
ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

เหล่าศัตรูของข้าพระองค์หันกลับไป
พวกเขาล้มลงและพินาศต่อหน้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงผดุงสิทธิ์และความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์
พระองค์ประทับบนบัลลังก์ในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรม
พระองค์ทรงกำราบประชาชาติทั้งหลาย และทรงทำลายคนชั่ว
พระองค์ทรงลบชื่อของพวกเขาออกไปเป็นนิตย์
ศัตรูพินาศย่อยยับไปนิรันดร์
พระองค์ทรงทำลายเมืองต่างๆ ของพวกเขาอย่างถอนรากถอนโคน
แม้แต่อนุสรณ์ของพวกเขาก็วอดวายไปสิ้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์
พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้เพื่อการพิพากษา
พระองค์จะทรงปกครองโลกด้วยความชอบธรรม
และทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลายด้วยความยุติธรรม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง
ทรงเป็นปราการมั่นคงในยามยากลำบาก
10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์
เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์

11 จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ครองบัลลังก์ในศิโยน
จงประกาศพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ
12 เพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นให้ไม่ทรงลืม
พระองค์ไม่ทรงเพิกเฉยต่อเสียงร่ำร้องของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรว่า เหล่าศัตรูข่มเหงรังแกข้าพระองค์เพียงใด!
ขอทรงเมตตาและโอบอุ้มข้าพระองค์ให้พ้นจากประตูแห่งความตาย
14 เพื่อข้าพระองค์จะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์
ที่ประตูเมืองของธิดาแห่งศิโยน[a]
และปีติยินดีในความรอดของพระองค์ที่นั่น

15 ประชาชาติทั้งหลายได้ตกลงไปในหลุมที่พวกเขาขุดไว้
เท้าของพวกเขาติดกับดักที่พวกเขาเองซ่อนไว้
16 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในด้านความยุติธรรมของพระองค์
คนชั่วติดกับด้วยนมือของตนเอง
ชิกกาโยน[b] เสลาห์
17 คนชั่วกลับไปยังแดนผู้ตาย
คือทุกประชาชาติที่ลืมพระเจ้า
18 แต่พระเจ้าจะไม่ทรงลืมคนแร้นแค้นเลย
ความหวังของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญจะไม่สูญสิ้นเลย

19 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้น ขออย่าให้มนุษย์ชนะ
ขอทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่อหน้าพระองค์
20 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทำให้เขาครั่นคร้ามยำเกรง
ให้ประชาชาติทั้งหลายรู้ว่าตนเป็นเพียงมนุษย์
เสลาห์

Notas al pie

  1. 9:14 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
  2. 9:16 หรือการใคร่ครวญอาจจะเป็นเครื่องหมายทางดนตรี

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Заб 9

1Дирижёру хора. На мотив «Смерть сына». Песнь Давуда.

Буду славить Тебя, Вечный, от всего сердца,
    расскажу о всех чудесах Твоих.
Буду радоваться и торжествовать о Тебе,
    в песнях имя Твоё прославлю, Высочайший.

Враги мои обратились вспять,
    пошатнулись они пред Тобой и погибли.
Ты поддержал меня в правой тяжбе,
    Ты воссел на троне творить правый суд.

Ты осудил народы и погубил нечестивых,
    Ты изгладил из памяти имена их навеки.
Вечная гибель пришла на врага,
    и города его Ты разрушил,
    и память о нём вместе с ним исчезла.

Но Вечный владычествует вовек,
    Он для суда воздвиг Свой престол.
По правде будет судить Он мир
    и народами править по справедливости.

10 Вечный – прибежище угнетённым,
    твердыня во время смуты.
11 Будут уповать на Тебя те, кто знает имя Твоё,
    ведь Ты, Вечный, не оставишь ищущих Тебя.

12 Славьте песнями Вечного, царящего на Сионе,
    возвещайте народам Его дела!
13 Ведь, взыскивая за кровь, Он помнит о беззащитных,
    вопля их не забывает.

14 Вечный, как стеснили меня ненавистники мои!
    Помилуй меня и отдали от ворот смерти,
15 чтобы хвалу Тебе я воздал
    в воротах дочери Сиона[a],
    радуясь о Твоём спасении.

16 Народы упали в яму, которую сами выкопали;
    их ноги запутались в сети, которую они скрыли.
17 Открылся Вечный как справедливый судья:
    нечестивые попались в ловушку своих же дел. Раздумье[b]. Пауза

18 Нечестивые в мир мёртвых отправятся –
    все народы, что забыли Аллаха.

19 Но не навсегда забыт будет нищий,
    и надеждам страдальца не вечно гибнуть.
20 Вечный, восстань! Не дай человеку победы!
    Пусть будут судимы пред Тобою народы.
21 Вечный, ужасом их срази!
    Пусть знают, что они лишь смертные. Пауза

22 Для чего, Вечный, Ты стоишь вдали,
    во время скорби Себя скрываешь?
23 В гордости своей нечестивый преследует бедного –
    пусть попадётся он на свои же уловки.

24 Кичится нечестивый страстями своей души,
    жадный до наживы клянёт и ругает Вечного.

25 В надменности своей нечестивый Его не ищет,
    в его мыслях нет места для Аллаха.

26 Дела его всегда успешны.
    Он надменен, и Твои законы от него далеки;
    над врагами своими смеётся.
27 Он говорит себе: «Не поколеблюсь!
    Никогда не постигнет меня беда».

28 Уста его полны проклятий, лжи и коварства,
    под языком у него козни и беззаконие.

29 Он ставит засаду у поселений,
    в глухих местах убивает невинных,
    наблюдая тайком за жертвой.
30 Он ждёт в засаде, как в логове лев;
    он ждёт в засаде, чтобы ловить бессильных;
    он ловит их в сеть и уносит прочь.
31 Те пригибаются, падают,
    и мощь нечестивого крушит несчастных.
32 А он говорит себе: «Аллах забыл.
    Он сокрыл лицо, Он вовек не увидит».

33 Вечный, восстань! Воздень Свою руку, Аллах!
    Беспомощных не забудь!
34 Почему нечестивый оскорбляет Аллаха?
    Почему говорит себе:
    «Он не спросит с меня»?

35 Нет! Ты видишь обиды и притеснения
    и готов воздать Своею рукою.
И страдальцы надеются лишь на Тебя;
    Ты сиротам помощник.

36 Сокруши же мощь нечестивого и злого
    и взыщи с него за его вину так,
    чтобы нечего было уже взыскивать.
37 Вечный – Царь вовеки,
    исчезнут язычники на Его земле.

38 Ты внемлешь, Вечный, желаниям кротких;
    Ты ободряешь их, слышишь их вопль.
39 Ты защитишь сироту и бесправного,
    чтобы никакой человек на земле более не устрашал их.

Дирижёру хора. Песнь Давуда.

Notas al pie

  1. 9:15 Дочь Сиона   – олицетворение Иерусалима.
  2. 9:17 Букв.: «гиггайон». Возможно, это музыкальный термин, указывающий на глиссандо или вибрирующий звук струнного инструмента. А также это может быть призыв к размышлению или к переходу к более тихой музыке.