สดุดี 9 TNCV - Psalm 9 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 9

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “การตายของบุตรชาย” บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
ข้าพระองค์จะบอกถึงการมหัศจรรย์ทั้งสิ้นที่ทรงกระทำ
ข้าพระองค์จะชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ข้าแต่องค์ผู้สูงสุด ข้าพระองค์จะร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์

เหล่าศัตรูของข้าพระองค์หันกลับไป
พวกเขาล้มลงและพินาศต่อหน้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงผดุงสิทธิ์และความยุติธรรมแก่ข้าพระองค์
พระองค์ประทับบนบัลลังก์ในฐานะผู้พิพากษาที่ชอบธรรม
พระองค์ทรงกำราบประชาชาติทั้งหลาย และทรงทำลายคนชั่ว
พระองค์ทรงลบชื่อของพวกเขาออกไปเป็นนิตย์
ศัตรูพินาศย่อยยับไปนิรันดร์
พระองค์ทรงทำลายเมืองต่างๆ ของพวกเขาอย่างถอนรากถอนโคน
แม้แต่อนุสรณ์ของพวกเขาก็วอดวายไปสิ้น

องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงครอบครองอยู่เป็นนิตย์
พระองค์ทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ไว้เพื่อการพิพากษา
พระองค์จะทรงปกครองโลกด้วยความชอบธรรม
และทรงพิพากษาประชาชาติทั้งหลายด้วยความยุติธรรม
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่ลี้ภัยของผู้ที่ถูกกดขี่ข่มเหง
ทรงเป็นปราการมั่นคงในยามยากลำบาก
10 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทุกคนที่รู้จักพระนามของพระองค์จะวางใจในพระองค์
เพราะพระองค์ไม่เคยทอดทิ้งบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์

11 จงร้องเพลงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ครองบัลลังก์ในศิโยน
จงประกาศพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางประชาชาติ
12 เพราะพระองค์ผู้ทรงแก้แค้นให้ไม่ทรงลืม
พระองค์ไม่ทรงเพิกเฉยต่อเสียงร่ำร้องของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญ

13 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดทอดพระเนตรว่า เหล่าศัตรูข่มเหงรังแกข้าพระองค์เพียงใด!
ขอทรงเมตตาและโอบอุ้มข้าพระองค์ให้พ้นจากประตูแห่งความตาย
14 เพื่อข้าพระองค์จะเปล่งเสียงสรรเสริญพระองค์
ที่ประตูเมืองของธิดาแห่งศิโยน[a]
และปีติยินดีในความรอดของพระองค์ที่นั่น

15 ประชาชาติทั้งหลายได้ตกลงไปในหลุมที่พวกเขาขุดไว้
เท้าของพวกเขาติดกับดักที่พวกเขาเองซ่อนไว้
16 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นที่รู้จักในด้านความยุติธรรมของพระองค์
คนชั่วติดกับด้วยนมือของตนเอง
ชิกกาโยน[b] เสลาห์
17 คนชั่วกลับไปยังแดนผู้ตาย
คือทุกประชาชาติที่ลืมพระเจ้า
18 แต่พระเจ้าจะไม่ทรงลืมคนแร้นแค้นเลย
ความหวังของผู้ที่ทุกข์ลำเค็ญจะไม่สูญสิ้นเลย

19 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงลุกขึ้น ขออย่าให้มนุษย์ชนะ
ขอทรงพิพากษาบรรดาประชาชาติต่อหน้าพระองค์
20 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงทำให้เขาครั่นคร้ามยำเกรง
ให้ประชาชาติทั้งหลายรู้ว่าตนเป็นเพียงมนุษย์
เสลาห์

Notas al pie

  1. 9:14 คือ ชาวเยรูซาเล็ม
  2. 9:16 หรือการใคร่ครวญอาจจะเป็นเครื่องหมายทางดนตรี

Amplified Bible

Psalm 9

A Psalm of Thanksgiving for God’s Justice.

To the Chief Musician; on [a]Muth-labben. A Psalm of David.

1I will give thanks and praise the Lord, with all my heart;
I will tell aloud all Your wonders and marvelous deeds.

I will rejoice and exult in you;
I will sing praise to Your name, O Most High.


When my enemies turn back,
They stumble and perish before You.

For You have maintained my right and my cause;
You have sat on the throne judging righteously.

You have rebuked the nations, You have destroyed the wicked and unrepentant;
You have wiped out their name forever and ever.

The enemy has been cut off and has vanished in everlasting ruins,
You have uprooted their cities;
The very memory of them has perished.


But the Lord will remain and sit enthroned forever;
He has prepared and established His throne for judgment.

And He will judge the world in righteousness;
He will execute judgment for the nations with fairness (equity).

The Lord also will be a refuge and a stronghold for the oppressed,
A refuge in times of trouble;
10 
And those who know Your name [who have experienced Your precious mercy] will put their confident trust in You,
For You, O Lord, have not abandoned those who seek You.

11 
Sing praises to the Lord, who dwells in Zion;
Declare among the peoples His [great and wondrous] deeds.
12 
For He who avenges blood [unjustly shed] remembers them (His people);
He does not forget the cry of the afflicted and abused.
13 
Have mercy on me and be gracious to me, O Lord;
See how I am afflicted by those who hate me,
You who lift me up from the gates of death,
14 
That I may tell aloud all Your praises,
That in the gates of the daughter of Zion (Jerusalem)
I may rejoice in Your salvation and Your help.
15 
The nations have sunk down in the pit which they have made;
In the net which they hid, their own foot has been caught.
16 
The Lord has made Himself known;
He executes judgment;
The wicked are trapped by the work of their own hands. Higgaion (meditation) Selah.

17 
The wicked will turn to Sheol (the nether world, the place of the dead),
Even all the nations who forget God.
18 
For the poor will not always be forgotten,
Nor the hope of the burdened perish forever.
19 
Arise, O Lord, do not let man prevail;
Let the nations be judged before You.
20 
Put them in [reverent] [b]fear of You, O Lord,
So that the nations may know they are but [frail and mortal] men. Selah.

Notas al pie

  1. Psalm 9:1 A transliteration of the Hebrew, whose meaning is unknown. Possibly referring to a tune titled “Death to the Son.” Perhaps for soprano voices.
  2. Psalm 9:20 The “fear” of God is a common concept in the OT, but is difficult to translate into English. It is not simply a matter of “fear” in the modern English sense. Nor is it only a sentiment of deep reverence. It implies obedience, as well.