สดุดี 89 TNCV - Psalm 89 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 89

(มัสคิล[a]ของเอธาน วงศ์เอสราห์)

1ข้าพระองค์จะร้องเพลงถึงความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร์
ปากของข้าพระองค์จะประกาศให้คนทุกชั่วอายุทราบถึงความซื่อสัตย์ของพระองค์
ข้าพระองค์จะประกาศว่าความรักของพระองค์นั้นยืนยงมั่นคงนิรันดร์
ประกาศว่าพระองค์ทรงสถาปนาความซื่อสัตย์ของพระองค์ไว้ในฟ้าสวรรค์นั่นเอง
พระองค์ตรัสว่า “เราได้กระทำพันธสัญญากับผู้ซึ่งเราเลือกสรร
เราได้ปฏิญาณต่อดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า
‘เราจะสถาปนาวงศ์วานของเจ้าตลอดไป
และให้บัลลังก์ของเจ้ายืนยงอยู่ทุกชั่วอายุ’ ”
เสลาห์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ฟ้าสวรรค์สรรเสริญการอัศจรรย์ของพระองค์
และสรรเสริญความซื่อสัตย์ของพระองค์ในที่ชุมนุมของผู้บริสุทธิ์ด้วย
เพราะตลอดทั่วฟ้าเบื้องบน ผู้ใดเล่าเสมอเหมือนองค์พระผู้เป็นเจ้า?
ในหมู่ชาวสวรรค์ทั้งปวง ใครจะเปรียบกับองค์พระผู้เป็นเจ้าได้?
พระเจ้าทรงเป็นที่ยำเกรงอย่างยิ่งในที่ประชุมของผู้บริสุทธิ์
พระองค์ทรงน่าครั่นคร้ามเกรงขามยิ่งกว่าบรรดาผู้ที่อยู่ล้อมรอบพระองค์ทั้งหมด
ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ มีผู้ใดเสมอเหมือนพระองค์?
ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระองค์ทรงเดชานุภาพ และความซื่อสัตย์ของพระองค์รายล้อมพระองค์

พระองค์ทรงครอบครองอยู่เหนือท้องทะเลที่ปั่นป่วน
เมื่อคลื่นซัดโหมกระหน่ำ พระองค์ทรงทำให้สงบ
10 พระองค์ทรงบดขยี้ราหับดั่งผู้ที่ถูกฆ่า
และทรงทำให้ศัตรูของพระองค์กระเจิด
กระเจิงไปด้วยพระหัตถ์อันเข้มแข็ง
11 ฟ้าสวรรค์เป็นของพระองค์ แผ่นดินโลกก็เป็นของพระองค์ด้วย
พระองค์ทรงสร้างโลกและสรรพสิ่งในโลก
12 พระองค์ทรงสร้างทิศเหนือและทิศใต้
ภูเขาทาโบร์ และภูเขาเฮอร์โมนแซ่ซ้องพระนามของพระองค์อย่างชื่นบาน
13 พระกรของพระองค์ทรงฤทธานุภาพ
พระหัตถ์ของพระองค์แข็งแกร่ง พระหัตถ์ขวาของพระองค์ก็เป็นที่เชิดชู

14 ความชอบธรรมและความยุติธรรมคือฐานแห่งราชบัลลังก์ของพระองค์
ความรักและความซื่อสัตย์นำเสด็จพระองค์
15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่รู้จักโห่ร้องสรรเสริญพระองค์
คือผู้ที่เดินในความสว่างต่อหน้าพระองค์
16 พวกเขายินดีในพระนามของพระองค์ตลอดทั้งวัน
ชื่นชมในความชอบธรรมของพระองค์
17 เพราะพระองค์ทรงเป็นเกียรติสิริและเป็นกำลังของพวกเขา
โดยความโปรดปรานของพระองค์ พระองค์ทรงเชิดชูพลังอำนาจ[b]ของข้าพระองค์ทั้งหลาย
18 แน่ทีเดียว โล่[c]ของเราทั้งหลายเป็นขององค์พระผู้เป็นเจ้า
กษัตริย์ของเราเป็นขององค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล

19 ครั้งหนึ่งพระองค์ตรัสผ่านทางนิมิต
กับเหล่าประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์ว่า
“เราได้ประทานกำลังแก่นักรบผู้หนึ่ง
เราได้เชิดชูชายหนุ่มคนหนึ่งจากหมู่ชน
20 เราได้พบดาวิดผู้รับใช้ของเรา
เราเจิมเขาด้วยน้ำมันบริสุทธิ์ของเรา
21 มือของเราจะค้ำชูเขา
แน่ทีเดียว แขนของเราจะช่วยให้เขาเข้มแข็ง
22 ข้าศึกจะไม่มีชัยเหนือเขา
คนชั่วร้ายจะไม่กดขี่ข่มเหงเขา
23 เราจะขยี้คู่อริของเขาต่อหน้าเขา
และโค่นล้มบรรดาปฏิปักษ์ของเขา
24 ความรักมั่นคงของเราจะคงอยู่กับเขา
พลังอำนาจของเขาจะได้รับการเชิดชูโดยนามของเรา
25 เราจะวางมือของเขาเหนือทะเล
วางมือขวาของเขาเหนือแม่น้ำทั้งหลาย
26 เขาจะร้องต่อเราว่า ‘พระองค์ทรงเป็นบิดา
เป็นพระเจ้า พระศิลา และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์’
27 เราจะตั้งเขาเป็นบุตรหัวปีของเรา
ให้เขาได้รับการยกย่องเทิดทูนสูงสุดในหมู่กษัตริย์ของแผ่นดินโลก
28 เราจะถนอมความรักของเราที่มีต่อเขาไปตลอดกาล
และพันธสัญญาของเราต่อเขาจะไม่มีวันสิ้นสุด
29 เราจะสถาปนาเชื้อสายของเขาไว้เป็นนิตย์
บัลลังก์ของเขาจะยืนยงอยู่คู่ฟ้าสวรรค์

30 “หากลูกหลานของเขาละทิ้งบทบัญญัติของเรา
ไม่ได้ประพฤติตามกฎเกณฑ์ของเรา
31 หากพวกเขาฝ่าฝืนกฎหมายของเรา
ไม่ทำตามคำบัญชาของเรา
32 เราจะลงโทษบาปของเขาด้วยไม้เรียว
และเฆี่ยนตีเขาเพราะความชั่วช้า
33 แต่เราจะไม่ริบความรักของเราคืนจากเขา
และจะไม่มีวันผิดคำมั่นสัญญาของเรา
34 เราจะไม่ละเมิดพันธสัญญาของเรา
เราจะไม่กลับกลอกคืนคำ
35 เราได้ลั่นวาจาปฏิญาณเป็นคำขาดโดยความบริสุทธิ์ของเรา
และเราจะไม่มุสาต่อดาวิด
36 คือเชื้อสายของเขาจะดำรงอยู่นิรันดร์
และบัลลังก์ของเขาจะยั่งยืนต่อหน้าเราดุจดวงอาทิตย์
37 จะตั้งมั่นคงอยู่ตลอดกาลดั่งดวงจันทร์
ซึ่งเป็นพยานที่ซื่อสัตย์ในท้องฟ้า”
เสลาห์

38 แต่บัดนี้พระองค์ได้ทรงปฏิเสธและได้เหวี่ยงข้าพระองค์ทิ้งแล้ว
พระองค์ได้ทรงพระพิโรธอย่างยิ่งต่อผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้
39 พระองค์ได้ทรงยกเลิกพันธสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับใช้ของพระองค์
และได้ทรงโยนมงกุฎของเขาลงคลุกฝุ่นให้เป็นมลทิน
40 พระองค์ได้ทรงทลายกำแพงทั้งหมดของเขา
และปล่อยให้ที่มั่นของเขากลายเป็นซากปรักหักพัง
41 ทุกคนที่ผ่านไปมาได้ปล้นเขา
เขากลายเป็นขี้ปากของเพื่อนบ้าน
42 พระองค์ทรงยกชูมือขวาของปฏิปักษ์ของเขา
พระองค์ทรงทำให้เหล่าศัตรูของเขาเปรมปรีดิ์
43 พระองค์ทรงพลิกผันคมดาบของเขา
และไม่ได้สนับสนุนเขาในศึกสงคราม
44 พระองค์ทรงยุติความโอ่อ่าตระการของเขา
และพลิกคว่ำบัลลังก์ของเขาลงกับพื้น
45 พระองค์ทรงบั่นทอนวัยฉกรรจ์ของเขา
และให้เขาต้องอัปยศอดสู
เสลาห์

46 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า อีกนานเท่าใด? พระองค์จะทรงซ่อนพระองค์ตลอดกาลหรือ?
อีกนานเท่าใดที่พระพิโรธของพระองค์จะเผาผลาญดุจไฟ?
47 ขอทรงระลึกว่าชีวิตของข้าพระองค์ผ่านไปเร็วเพียงใด
พระองค์ทรงสร้างมวลมนุษย์ไว้อย่างเปล่าประโยชน์ยิ่งนัก!
48 ใครเล่าที่อยู่ค้ำฟ้าและไม่ต้องตาย
หรือใครเล่าที่หนีพ้นอำนาจของหลุมฝังศพได้?
เสลาห์
49 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ความรักยิ่งใหญ่ในกาลก่อนของพระองค์
ซึ่งทรงสัญญาไว้แก่ดาวิดด้วยความซื่อสัตย์ของพระองค์นั้นอยู่ที่ไหน?
50 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกว่าผู้รับใช้[d]ของพระองค์ถูกเย้ยหยันเพียงใด
และข้าพระองค์ต้องทนกล้ำกลืนคำสบประมาทของประชาชาติทั้งปวงไว้ในใจมากเพียงใด
51 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ทนคำเยาะเย้ยที่ศัตรูของพระองค์ถากถาง
เขาได้เหยียดหยามทุกย่างก้าวของผู้ที่พระองค์ทรงเจิมตั้งไว้

52 ขอถวายสรรเสริญแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าตลอดนิรันดร!
อาเมนและอาเมน

Notas al pie

 1. + หัวเรื่องสดุดี 89 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี
 2. 89:17 หรือเขาของข้าพระองค์ทั้งหลาย “เขา” ในที่นี้เป็นสัญลักษณ์ของผู้ที่เข้มแข็งหรือกำลัง เช่นเดียวกับข้อ 24
 3. 89:18 หรือกษัตริย์ผู้ครอบครอง
 4. 89:50 หรือผู้รับใช้ทั้งหลาย

New American Standard Bible

Psalm 89

The Lord’s Covenant with David, and Israel’s Afflictions.

A [a]Maskil of [b]Ethan [c]the Ezrahite.

1I will sing of the lovingkindness of the Lord forever;
To all generations I will make known Your faithfulness with my mouth.
For I have said, “Lovingkindness will be built up forever;
In the heavens You will establish Your faithfulness.”
“I have made a covenant with My chosen;
I have sworn to David My servant,
I will establish your seed forever
And build up your throne to all generations.” [d]Selah.

The heavens will praise Your wonders, O Lord;
Your faithfulness also in the assembly of the holy ones.
For who in the skies is comparable to the Lord?
Who among the [e]sons of the mighty is like the Lord,
A God greatly feared in the council of the holy ones,
And awesome above all those who are around Him?
O Lord God of hosts, who is like You, O mighty [f]Lord?
Your faithfulness also surrounds You.
You rule the swelling of the sea;
When its waves rise, You still them.
10 You Yourself crushed [g]Rahab like one who is slain;
You scattered Your enemies with [h]Your mighty arm.

11 The heavens are Yours, the earth also is Yours;
The world and [i]all it contains, You have founded them.
12 The north and the south, You have created them;
Tabor and Hermon shout for joy at Your name.
13 You have [j]a strong arm;
Your hand is mighty, Your right hand is exalted.
14 Righteousness and justice are the foundation of Your throne;
Lovingkindness and [k]truth go before You.
15 How blessed are the people who know the [l]joyful sound!
O Lord, they walk in the light of Your countenance.
16 In Your name they rejoice all the day,
And by Your righteousness they are exalted.
17 For You are the glory of their strength,
And by Your favor [m]our horn is exalted.
18 For our shield belongs to the Lord,
[n]And our king to the Holy One of Israel.

19 [o]Once You spoke in vision to Your godly [p]ones,
And said, “I have [q]given help to one who is mighty;
I have exalted one chosen from the people.
20 “I have found David My servant;
With My holy oil I have anointed him,
21 With whom My hand will be established;
My arm also will strengthen him.
22 “The enemy will not [r]deceive him,
Nor the [s]son of wickedness afflict him.
23 “But I shall crush his adversaries before him,
And strike those who hate him.
24 “My faithfulness and My lovingkindness will be with him,
And in My name his horn will be exalted.
25 “I shall also set his hand on the sea
And his right hand on the rivers.
26 “He will cry to Me, ‘You are my Father,
My God, and the rock of my salvation.’
27 “I also shall make him My firstborn,
The highest of the kings of the earth.
28 “My lovingkindness I will keep for him forever,
And My covenant shall be confirmed to him.
29 “So I will establish his [t]descendants forever
And his throne as the days of heaven.

30 “If his sons forsake My law
And do not walk in My judgments,
31 If they [u]violate My statutes
And do not keep My commandments,
32 Then I will punish their transgression with the rod
And their iniquity with stripes.
33 “But I will not break off My lovingkindness from him,
Nor deal falsely in My faithfulness.
34 “My covenant I will not [v]violate,
Nor will I alter [w]the utterance of My lips.
35 [x]Once I have sworn by My holiness;
I will not lie to David.
36 “His [y]descendants shall endure forever
And his throne as the sun before Me.
37 “It shall be established forever like the moon,
And the witness in the sky is faithful.” [z]Selah.

38 But You have cast off and rejected,
You have been full of wrath [aa]against Your anointed.
39 You have spurned the covenant of Your servant;
You have profaned his crown [ab]in the dust.
40 You have broken down all his walls;
You have brought his strongholds to ruin.
41 All who pass along the way plunder him;
He has become a reproach to his neighbors.
42 You have exalted the right hand of his adversaries;
You have made all his enemies rejoice.
43 You also turn back the edge of his sword
And have not made him stand in battle.
44 You have made his [ac]splendor to cease
And cast his throne to the ground.
45 You have shortened the days of his youth;
You have covered him with shame. Selah.

46 How long, O Lord?
Will You hide Yourself forever?
Will Your wrath burn like fire?
47 Remember [ad]what my span of life is;
For what vanity [ae]You have created all the sons of men!
48 What man can live and not see death?
Can he deliver his soul from the [af]power of [ag]Sheol? Selah.

49 Where are Your former lovingkindnesses, O Lord,
Which You swore to David in Your faithfulness?
50 Remember, O Lord, the reproach of Your servants;
[ah]How I bear in my bosom the reproach of all the many peoples,
51 With which Your enemies have reproached, O Lord,
With which they have reproached the footsteps of Your anointed.

52 Blessed be the Lord forever!
Amen and Amen.

Notas al pie

 1. Psalm 89:1 Possibly, Contemplative, or Didactic, or Skillful Psalm
 2. Psalm 89:1 1 Kin 4:31
 3. Psalm 89:1 Ps 88: title
 4. Psalm 89:4 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 5. Psalm 89:6 Or sons of gods
 6. Psalm 89:8 Heb Yah
 7. Psalm 89:10 I.e. Egypt
 8. Psalm 89:10 Lit the arm of Your might
 9. Psalm 89:11 Lit its fullness
 10. Psalm 89:13 Lit an arm with strength
 11. Psalm 89:14 Or faithfulness
 12. Psalm 89:15 Or blast of the trumpet, shout of joy
 13. Psalm 89:17 Another reading is You exalt our horn
 14. Psalm 89:18 Or Even to the Holy One of Israel our King
 15. Psalm 89:19 Or At that time
 16. Psalm 89:19 Some mss read one
 17. Psalm 89:19 Lit placed help upon
 18. Psalm 89:22 Or exact usury from him
 19. Psalm 89:22 Or wicked man
 20. Psalm 89:29 Lit seed
 21. Psalm 89:31 Lit profane
 22. Psalm 89:34 Lit profane
 23. Psalm 89:34 Lit that which goes forth
 24. Psalm 89:35 Or One thing
 25. Psalm 89:36 Lit seed
 26. Psalm 89:37 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
 27. Psalm 89:38 Lit with
 28. Psalm 89:39 Lit to the ground
 29. Psalm 89:44 Lit clearness, luster
 30. Psalm 89:47 Lit of what duration I am
 31. Psalm 89:47 Or have You...men?
 32. Psalm 89:48 Lit hand
 33. Psalm 89:48 I.e. the nether world
 34. Psalm 89:50 Lit My bearing in my bosom