สดุดี 88 TNCV - 詩 篇 88 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 88

(บทเพลง บทสดุดีของบุตรโคราห์ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองมาหะลัทเลอันโนท[a]มัสคิล[b]ของเฮมานวงศ์เอสราห์)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้าพระองค์เฝ้าร้องทูลต่อหน้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน
ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงต่อหน้าพระองค์
โปรดเอียงพระกรรณสดับคำร้องทูลของข้าพระองค์

เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทุกข์ร้อนยิ่งนัก
และชีวิตของข้าพระองค์เฉียดใกล้หลุมฝังศพ
ข้าพระองค์ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มคนที่ลงสู่หลุม
ข้าพระองค์เหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรง
ข้าพระองค์ถูกแยกไว้ในหมู่คนตาย
เหมือนผู้ที่ถูกฆ่าซึ่งนอนอยู่ในหลุมฝังศพ
ผู้ที่พระองค์จะไม่ทรงนึกถึงอีกต่อไป
ผู้ที่พระองค์จะไม่ทรงเหลียวแลอีกต่อไป

พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์จมลงในหลุมที่ลึกที่สุด
ในห้วงลึกที่มืดมิดที่สุด
พระพิโรธของพระองค์ตกหนักอยู่เหนือข้าพระองค์
พระองค์ทรงให้กระแสคลื่นของพระองค์ซัดท่วมข้าพระองค์
เสลาห์
พระองค์ทรงทำให้เพื่อนสนิทตีตัวออกห่างจากข้าพระองค์
ทรงทำให้ข้าพระองค์น่ารังเกียจชิงชัง
ข้าพระองค์ถูกกักกันและหมดทางหนี
ดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองเพราะความทุกข์โศก

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ทุกวัน
ข้าพระองค์ยกมือต่อพระองค์
10 พระองค์ทรงสำแดงการอัศจรรย์แก่คนตายหรือ?
ผู้ที่ตายแล้วลุกขึ้นสรรเสริญพระองค์หรือ?
เสลาห์
11 ความรักมั่นคงของพระองค์ถูกประกาศในหลุมฝังศพหรือ?
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกประกาศในแดนพินาศหรือ?
12 การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่รู้จักในแดนแห่งความมืดมิดหรือ?
พระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นที่รู้จักในแดนที่ถูกลืมหรือ?

13 แต่ข้าพระองค์ร้องทูลให้ทรงช่วย ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ยามเช้าคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นถึงพระองค์
14 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดทรงซ่อนพระพักตร์หนีจากข้าพระองค์?

15 ตั้งแต่เยาว์วัย ข้าพระองค์ทุกข์ทรมานและเฉียดใกล้ความตาย
ข้าพระองค์เผชิญความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์และหมดหวัง
16 พระพิโรธของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
ความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์ทำลายข้าพระองค์
17 สิ่งเหล่านั้นโหมกระหน่ำข้าพระองค์ตลอดทั้งวันเหมือนน้ำหลาก
ท่วมข้าพระองค์จนมิด
18 พระองค์ทรงพรากคนรัก และญาติมิตรไปหมด
เหลือแต่ความมืดที่เป็นเพื่อนสนิทของข้าพระองค์

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 88 คงจะเป็นทำนอง “การทนทุกข์ในความทุกข์ยาก”
  2. + หัวเรื่องสดุดี 88 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 88

1( 可 拉 後 裔 的 诗 歌 , 就 是 以 斯 拉 人 希 幔 的 训 诲 诗 , 交 与 伶 长 。 调 用 麻 哈 拉 利 暗 俄 。 ) 耶 和 华 ─ 拯 救 我 的 神 啊 , 我 昼 夜 在 你 面 前 呼 吁 。

愿 我 的 祷 告 达 到 你 面 前 ; 求 你 侧 耳 听 我 的 呼 求 !

因 为 我 心 里 满 了 患 难 ; 我 的 性 命 临 近 阴 间 。

我 算 和 下 坑 的 人 同 列 , 如 同 无 力 ( 或 译 : 没 有 帮 助 ) 的 人 一 样 。

我 被 丢 在 死 人 中 , 好 像 被 杀 的 人 躺 在 坟 墓 里 。 他 们 是 你 不 再 记 念 的 , 与 你 隔 绝 了 。

你 把 我 放 在 极 深 的 坑 里 , 在 黑 暗 地 方 , 在 深 处 。

你 的 忿 怒 重 压 我 身 ; 你 用 一 切 的 波 浪 困 住 我 。 ( 细 拉 )

你 把 我 所 认 识 的 隔 在 远 处 , 使 我 为 他 们 所 憎 恶 ; 我 被 拘 困 , 不 得 出 来 。

我 的 眼 睛 因 困 苦 而 乾 瘪 。 耶 和 华 啊 , 我 天 天 求 告 你 , 向 你 举 手 。

10 你 岂 要 行 奇 事 给 死 人 看 麽 ? 难 道 阴 魂 还 能 起 来 称 赞 你 麽 ? ( 细 拉 )

11 岂 能 在 坟 墓 里 述 说 你 的 慈 爱 麽 ? 岂 能 在 灭 亡 中 述 说 你 的 信 实 麽 ?

12 你 的 奇 事 岂 能 在 幽 暗 里 被 知 道 麽 ? 你 的 公 义 岂 能 在 忘 记 之 地 被 知 道 麽 ?

13 耶 和 华 啊 , 我 呼 求 你 ; 我 早 晨 的 祷 告 要 达 到 你 面 前 。

14 耶 和 华 啊 , 你 为 何 丢 弃 我 ? 为 何 掩 面 不 顾 我 ?

15 我 自 幼 受 苦 , 几 乎 死 亡 ; 我 受 你 的 惊 恐 , 甚 至 慌 张 。

16 你 的 烈 怒 漫 过 我 身 ; 你 的 惊 吓 把 我 剪 除 。

17 这 些 终 日 如 水 环 绕 我 , 一 齐 都 来 围 困 我 。

18 你 把 我 的 良 朋 密 友 隔 在 远 处 , 使 我 所 认 识 的 人 进 入 黑 暗 里 。