สดุดี 88 TNCV - Заб 88 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 88

(บทเพลง บทสดุดีของบุตรโคราห์ ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองมาหะลัทเลอันโนท[a]มัสคิล[b]ของเฮมานวงศ์เอสราห์)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ พระเจ้าผู้ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอด
ข้าพระองค์เฝ้าร้องทูลต่อหน้าพระองค์ทั้งวันทั้งคืน
ขอให้คำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นมาถึงต่อหน้าพระองค์
โปรดเอียงพระกรรณสดับคำร้องทูลของข้าพระองค์

เพราะจิตวิญญาณของข้าพระองค์ทุกข์ร้อนยิ่งนัก
และชีวิตของข้าพระองค์เฉียดใกล้หลุมฝังศพ
ข้าพระองค์ถูกนับรวมอยู่ในกลุ่มคนที่ลงสู่หลุม
ข้าพระองค์เหมือนคนไม่มีเรี่ยวแรง
ข้าพระองค์ถูกแยกไว้ในหมู่คนตาย
เหมือนผู้ที่ถูกฆ่าซึ่งนอนอยู่ในหลุมฝังศพ
ผู้ที่พระองค์จะไม่ทรงนึกถึงอีกต่อไป
ผู้ที่พระองค์จะไม่ทรงเหลียวแลอีกต่อไป

พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์จมลงในหลุมที่ลึกที่สุด
ในห้วงลึกที่มืดมิดที่สุด
พระพิโรธของพระองค์ตกหนักอยู่เหนือข้าพระองค์
พระองค์ทรงให้กระแสคลื่นของพระองค์ซัดท่วมข้าพระองค์
เสลาห์
พระองค์ทรงทำให้เพื่อนสนิทตีตัวออกห่างจากข้าพระองค์
ทรงทำให้ข้าพระองค์น่ารังเกียจชิงชัง
ข้าพระองค์ถูกกักกันและหมดทางหนี
ดวงตาของข้าพระองค์หม่นหมองเพราะความทุกข์โศก

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าข้าพระองค์ทูลวิงวอนต่อพระองค์ทุกวัน
ข้าพระองค์ยกมือต่อพระองค์
10 พระองค์ทรงสำแดงการอัศจรรย์แก่คนตายหรือ?
ผู้ที่ตายแล้วลุกขึ้นสรรเสริญพระองค์หรือ?
เสลาห์
11 ความรักมั่นคงของพระองค์ถูกประกาศในหลุมฝังศพหรือ?
ความซื่อสัตย์ของพระองค์ถูกประกาศในแดนพินาศหรือ?
12 การอัศจรรย์ของพระองค์เป็นที่รู้จักในแดนแห่งความมืดมิดหรือ?
พระราชกิจอันชอบธรรมของพระองค์เป็นที่รู้จักในแดนที่ถูกลืมหรือ?

13 แต่ข้าพระองค์ร้องทูลให้ทรงช่วย ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า
ยามเช้าคำอธิษฐานของข้าพระองค์ขึ้นถึงพระองค์
14 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า เหตุใดทรงทอดทิ้งข้าพระองค์?
เหตุใดทรงซ่อนพระพักตร์หนีจากข้าพระองค์?

15 ตั้งแต่เยาว์วัย ข้าพระองค์ทุกข์ทรมานและเฉียดใกล้ความตาย
ข้าพระองค์เผชิญความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์และหมดหวัง
16 พระพิโรธของพระองค์ท่วมท้นข้าพระองค์
ความน่าสะพรึงกลัวของพระองค์ทำลายข้าพระองค์
17 สิ่งเหล่านั้นโหมกระหน่ำข้าพระองค์ตลอดทั้งวันเหมือนน้ำหลาก
ท่วมข้าพระองค์จนมิด
18 พระองค์ทรงพรากคนรัก และญาติมิตรไปหมด
เหลือแต่ความมืดที่เป็นเพื่อนสนิทของข้าพระองค์

Notas al pie

 1. + หัวเรื่องสดุดี 88 คงจะเป็นทำนอง “การทนทุกข์ในความทุกข์ยาก”
 2. + หัวเรื่องสดุดี 88 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 88

Песнь 88

Наставление Етана Эзрахитянина.

Я всегда буду петь о милости Вечного;
    устами своими возвещу верность Твою всем поколениям.
Я говорю: вовеки не поколеблется Твоя милость,
    верность Твоя утверждена на небесах.

Ты сказал: «С избранным Моим заключил Я союз,
    Я клялся Довуду, рабу Моему:
род твой утвержу навеки,
    в поколениях упрочу престол твой». Пауза

Небеса прославляют Твои чудеса, Вечный,
    и Твою верность – в собрании ангелов.
Ведь кто на небесах сравнится с Вечным?
    Кто из небожителей[a] уподобится Ему?
Всевышний почитаем в великом собрании ангелов,
    грозен Он для[b] всех окружающих Его.
Вечный, Бог Сил, кто сравнится с Тобой?
    Ты силён, Вечный, и верность Твоя окружает Тебя.

10 Ты владычествуешь над яростью моря;
    когда волны вздымаются, Ты укрощаешь их.
11 Ты поразил Рахава[c] и убил его;
    крепкой рукой Ты рассеял врагов Своих.
12 Небеса Твои и земля Твоя;
    Ты основал вселенную и всё, что её наполняет.
13 Север и юг Ты сотворил;
    горы Фавор и Хермон радуются имени Твоему.
14 Крепка рука Твоя и могуча,
    вознесена рука Твоя правая.
15 Справедливость и правосудие – основание престола Твоего,
    милость и верность идут пред Тобой.

16 Благословен народ, познавший крики радости;
    благосклонность Твоя пребывает на них,[d] о Вечный.
17 Имени Твоему они радуются весь день
    и праведностью Твоей возвышаются,
18 ведь Ты – их слава и мощь,
    и по Своему благоволению Ты укрепляешь наши силы[e].
19 От Вечного – щит наш,
    от святого Бога Исроила – царь наш.[f]

20 Некогда в видении Ты говорил верным Тебе:[g]
    «Я оказал помощь воину,
    вознёс избранного из народа.
21 Я нашёл Довуда, раба Моего,
    и Моим святым маслом помазал его.
22 Рука Моя пребудет с ним,
    и Я дам ему силы.
23 Враг не одолеет его[h],
    и нечестивый не притеснит его.
24 Сокрушу перед ним всех его врагов
    и поражу ненавидящих его.
25 Верность и милость Моя будут с ним,
    и Моим именем он укрепится.
26 Левую руку его Я положу на море,
    а правую – на реки.
27 Он будет звать Меня: “Ты – Отец мой,
    Бог мой и скала моего спасения!”
28 И Я сделаю его первенцем,
    превыше всех царей земных.
29 Навек сохраню милость Свою к нему,
    и соглашение Моё с ним будет твёрдым.
30 Я продлю род его навеки,
    и будет престол его долговечным, как небо.

31 Если потомки его забудут Мой Закон
    и не будут следовать Моим правилам,
32 если преступят Мои уставы
    и не будут хранить Моих повелений,
33 то накажу их жезлом за их беззакония
    и ударами за их грехи.
34 Милости же Моей не отниму от него
    и не изменю верности Моей.
35 Своего соглашения Я не нарушу
    и не отменю сказанного Мною.
36 Однажды Я поклялся Своею святостью
    и не солгу Довуду:
37 род его пребудет навеки,
    и престол его, как солнце, всегда будет предо Мною,
38 будет утверждён вовеки, как луна;
    он – верный свидетель на небесах». Пауза

39 Но теперь Ты отринул помазанника Твоего,
    с презрением прогневался на него.
40 Ты отменил соглашение с рабом Твоим
    и поверг на землю венец его.
41 Ты разрушил все его ограды,
    крепости его превратил в развалины.
42 Крадут у него все проходящие мимо;
    он стал посмешищем для своих соседей.
43 Ты вознёс правую руку противников его,
    всех его врагов обрадовал.
44 Ты повернул вспять остриё его меча
    и не укрепил его в сражении.
45 Отнял у него блеск
    и поверг его престол на землю.
46 Ты сократил дни его юности
    и покрыл его стыдом. Пауза

47 Долго ли, Вечный, Ты будешь ещё скрываться?
    Долго ли, как огонь, будет пылать гнев Твой?
48 Вспомни, как коротка моя жизнь!
    Ужели напрасно Ты сотворил человека?[i]
49 Какой человек жил и не видел смерти,
    избавил душу свою от власти мира мёртвых? Пауза
50 Где Твоя прежняя милость, Владыка,
    о которой Ты клялся Довуду верностью Своей?
51 Вспомни, Владыка, поношение рабов Твоих
    от многих народов, которое ношу я в себе,
52 как злословят Твои враги, о Вечный,
    как бесславят они помазанника Твоего,
    куда бы он ни пошёл.

Заключительное благословение третьей книги

53 Хвала Вечному навек!
        Аминь и аминь.

Notas al pie

 1. Заб 88:7 Букв.: «сынов Всевышнего». Ангелы не являются сыновьями Всевышнего в буквальном смысле. Это образное выражение лишь указывает на их сверхъестественную природу и подчинённость Всевышнему.
 2. Заб 88:8 Или: «более».
 3. Заб 88:11 Рахав – мифическое морское чудовище, символизирующее силы зла и разрушения.
 4. Заб 88:16 Букв.: «они ходят во свете лица Твоего».
 5. Заб 88:18 Букв.: «рог наш возвышается». Рог был символом могущества, власти и силы. Так же в ст. 25.
 6. Заб 88:19 Или: «Вечный – щит наш, святой Бог Исроила – Царь наш».
 7. Заб 88:20 См. 2 Цар. 7:4-17.
 8. Заб 88:23 Или: «не сделает его данником».
 9. Заб 88:48 Или: «Почему смертным Ты сотворил человека?»