สดุดี 87 TNCV - Mateusza 87 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 87:1-7

สดุดี 87

(บทสดุดีของบุตรโคราห์ บทเพลง)

1พระองค์ทรงวางรากฐานเมืองของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์

2องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประตูเมืองศิโยน

ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

3นครของพระเจ้าเอ๋ย

เจ้าจะเป็นที่ยกย่อง

เสลาห์

4“เราจะเอ่ยถึงราหับ87:4 เป็นชื่อของอียิปต์ในบทกวีและบาบิโลน

ในหมู่ผู้ที่รู้จักเรา

จะเอ่ยถึงฟีลิสเตียและไทระพร้อมกับคูช87:4 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์

และจะกล่าวว่า ‘คนนี้87:4 หรือ“โอ ราหับและบาบิโลน / ฟีลิสเตีย ไทระและคูช / ข้าพเจ้าจะบันทึกเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้จักข้าพเจ้า / ‘คนนี้เกิดในศิโยน’ ”

5แท้จริง ผู้คนจะกล่าวถึงศิโยนว่า

“คนนั้นคนนี้เกิดในศิโยน

และองค์ผู้สูงสุดจะทรงสถาปนานครนี้ไว้เอง”

6องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกลงในทะเบียนชนชาติต่างๆ ว่า

“คนนี้เกิดในศิโยน”

เสลาห์

7ขณะบรรเลงเพลง พวกเขาจะขับร้องว่า

“น้ำพุทั้งสิ้นของข้าพเจ้าอยู่ในนครนี้”

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.