สดุดี 87 TNCV - Salmos 87 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 87

(บทสดุดีของบุตรโคราห์ บทเพลง)

1พระองค์ทรงวางรากฐานเมืองของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประตูเมืองศิโยน
ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

นครของพระเจ้าเอ๋ย
เจ้าจะเป็นที่ยกย่อง
เสลาห์
“เราจะเอ่ยถึงราหับ[a]และบาบิโลน
ในหมู่ผู้ที่รู้จักเรา
จะเอ่ยถึงฟีลิสเตียและไทระพร้อมกับคูช[b]
และจะกล่าวว่า ‘คนนี้[c]เกิดในศิโยน’ ”
แท้จริง ผู้คนจะกล่าวถึงศิโยนว่า
“คนนั้นคนนี้เกิดในศิโยน
และองค์ผู้สูงสุดจะทรงสถาปนานครนี้ไว้เอง”
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกลงในทะเบียนชนชาติต่างๆ ว่า
“คนนี้เกิดในศิโยน”
เสลาห์

ขณะบรรเลงเพลง พวกเขาจะขับร้องว่า
“น้ำพุทั้งสิ้นของข้าพเจ้าอยู่ในนครนี้”

Notas al pie

  1. 87:4 เป็นชื่อของอียิปต์ในบทกวี
  2. 87:4 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์
  3. 87:4 หรือ“โอ ราหับและบาบิโลน / ฟีลิสเตีย ไทระและคูช / ข้าพเจ้าจะบันทึกเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้จักข้าพเจ้า / ‘คนนี้

Nova Versão Internacional

Salmos 87

Salmo 87

Dos coraítas. Um salmo. Um cântico.

O Senhor edificou sua cidade sobre o monte santo;
ele ama as portas de Sião
    mais do que qualquer outro lugar[a] de Jacó.
Coisas gloriosas são ditas de ti,
    ó cidade de Deus!Pausa
“Entre os que me reconhecem
    incluirei Raabe[b] e Babilônia,
além da Filístia, de Tiro,
    e também da Etiópia[c],
como se tivessem nascido em Sião[d].”

De fato, acerca de Sião se dirá:
    “Todos estes nasceram em Sião,
e o próprio Altíssimo a estabelecerá”.
O Senhor escreverá no registro dos povos:
    “Este nasceu ali”.Pausa
Com danças e cânticos, dirão:
    “Em Sião estão as nossas origens[e]!”

Notas al pie

  1. 87.2 Ou santuário
  2. 87.4 Isto é, o Egito.
  3. 87.4 Hebraico: Cuxe.
  4. 87.4 Hebraico: este nasceu ali.
  5. 87.7 Ou está a nossa fonte de felicidade