สดุดี 87 TNCV - Psalm 87 NIVUK

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 87

(บทสดุดีของบุตรโคราห์ บทเพลง)

1พระองค์ทรงวางรากฐานเมืองของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประตูเมืองศิโยน
ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

นครของพระเจ้าเอ๋ย
เจ้าจะเป็นที่ยกย่อง
เสลาห์
“เราจะเอ่ยถึงราหับ[a]และบาบิโลน
ในหมู่ผู้ที่รู้จักเรา
จะเอ่ยถึงฟีลิสเตียและไทระพร้อมกับคูช[b]
และจะกล่าวว่า ‘คนนี้[c]เกิดในศิโยน’ ”
แท้จริง ผู้คนจะกล่าวถึงศิโยนว่า
“คนนั้นคนนี้เกิดในศิโยน
และองค์ผู้สูงสุดจะทรงสถาปนานครนี้ไว้เอง”
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกลงในทะเบียนชนชาติต่างๆ ว่า
“คนนี้เกิดในศิโยน”
เสลาห์

ขณะบรรเลงเพลง พวกเขาจะขับร้องว่า
“น้ำพุทั้งสิ้นของข้าพเจ้าอยู่ในนครนี้”

Notas al pie

  1. 87:4 เป็นชื่อของอียิปต์ในบทกวี
  2. 87:4 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์
  3. 87:4 หรือ“โอ ราหับและบาบิโลน / ฟีลิสเตีย ไทระและคูช / ข้าพเจ้าจะบันทึกเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้จักข้าพเจ้า / ‘คนนี้

New International Version - UK

Psalm 87

Psalm 87

Of the Sons of Korah. A psalm. A song.

He has founded his city on the holy mountain.
The Lord loves the gates of Zion
    more than all the other dwellings of Jacob.

Glorious things are said of you,
    city of God:[a]
‘I will record Rahab[b] and Babylon
    among those who acknowledge me –
Philistia too, and Tyre, along with Cush[c] –
    and will say, “This one was born in Zion.”’[d]
Indeed, of Zion it will be said,
    ‘This one and that one were born in her,
    and the Most High himself will establish her.’
The Lord will write in the register of the peoples:
    ‘This one was born in Zion.’

As they make music they will sing,
    ‘All my fountains are in you.’

Notas al pie

  1. Psalm 87:3 The Hebrew has Selah (a word of uncertain meaning) here and at the end of verse 6.
  2. Psalm 87:4 A poetic name for Egypt
  3. Psalm 87:4 That is, the upper Nile region
  4. Psalm 87:4 Or ‘I will record concerning those who acknowledge me: / “This one was born in Zion.” / Hear this, Rahab and Babylon, / and you too, Philistia, Tyre and Cush.’