สดุดี 87 TNCV - Psaumes 87 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 87

(บทสดุดีของบุตรโคราห์ บทเพลง)

1พระองค์ทรงวางรากฐานเมืองของพระองค์ไว้บนภูเขาศักดิ์สิทธิ์
องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรักประตูเมืองศิโยน
ยิ่งกว่าที่พำนักใดๆ ของยาโคบ

นครของพระเจ้าเอ๋ย
เจ้าจะเป็นที่ยกย่อง
เสลาห์
“เราจะเอ่ยถึงราหับ[a]และบาบิโลน
ในหมู่ผู้ที่รู้จักเรา
จะเอ่ยถึงฟีลิสเตียและไทระพร้อมกับคูช[b]
และจะกล่าวว่า ‘คนนี้[c]เกิดในศิโยน’ ”
แท้จริง ผู้คนจะกล่าวถึงศิโยนว่า
“คนนั้นคนนี้เกิดในศิโยน
และองค์ผู้สูงสุดจะทรงสถาปนานครนี้ไว้เอง”
องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันทึกลงในทะเบียนชนชาติต่างๆ ว่า
“คนนี้เกิดในศิโยน”
เสลาห์

ขณะบรรเลงเพลง พวกเขาจะขับร้องว่า
“น้ำพุทั้งสิ้นของข้าพเจ้าอยู่ในนครนี้”

Notas al pie

  1. 87:4 เป็นชื่อของอียิปต์ในบทกวี
  2. 87:4 คือ ตอนบนของลุ่มแม่น้ำไนล์
  3. 87:4 หรือ“โอ ราหับและบาบิโลน / ฟีลิสเตีย ไทระและคูช / ข้าพเจ้าจะบันทึกเกี่ยวกับคนเหล่านั้นที่รู้จักข้าพเจ้า / ‘คนนี้

La Bible du Semeur

Psaumes 87

Tous les peuples sont nés à Sion

1Psaume des Qoréites[a]. Cantique[b].

Elle est fondée |sur les montagnes saintes,
l’Eternel aime |la ville[c] de Sion
plus que tout autre lieu |du pays de Jacob.
O toi, cité de Dieu,
ce que l’on dit de toi |est tout chargé de gloire :
            Pause
« Parmi tous ceux qui me connaissent,
je ferai mention de Rahav, l’Egypte[d] |aussi bien que de Babylone,
j’inscris la Philistie, |et Tyr, et l’Ethiopie,
comme étant nés ici[e]. »
De Sion, on dira : |« Tout homme est né ici »,
et le Très-Haut lui-même |la maintient fermement.
Dans le registre |où l’Eternel inscrit les peuples, |pour chacun d’eux il note :
« Un tel est né ici »,
            Pause
et ils diront |dans leurs chants et leurs danses :
« Toutes mes sources sont en toi. »

Notas al pie

  1. 87.1 Voir note 42.1.
  2. 87.1 Signification incertaine.
  3. 87.2 En hébreu, il est question des portes de Sion, les portes représentant la ville tout entière.
  4. 87.4 Les peuples énumérés étaient les ennemis habituels d’Israël (Es 19.2) ; ils représentent l’ensemble des peuples païens. L’Egypte est ici appelée poétiquement Rahav, du nom d’un dragon des mers mythologique opposé au Créateur et associé à l’Egypte qui a opprimé les Israélites (cf. Es 30.7). D’autres textes présentent l’ouverture d’un passage dans la mer des Roseaux pour libérer les Israélites de l’esclavage en Egypte comme une victoire sur le dragon Rahav (Ps 89.11 ; Es 51.9).
  5. 87.4 C’est-à-dire à Sion. D’autres comprennent : comme étant nés là-bas (chez eux). Pourtant …