สดุดี 86 TNCV - Nnwom 86 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 86

(คำอธิษฐานของดาวิด)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสดับฟังและตอบข้าพระองค์ด้วยเถิด
เพราะข้าพระองค์ยากจนและขัดสน
ขอทรงปกป้องชีวิตของข้าพระองค์เพราะข้าพระองค์อุทิศตนเพื่อพระองค์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์
โปรดช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ซึ่งวางใจในพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงเมตตาข้าพระองค์
เพราะข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์วันยังค่ำ
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า โปรดประทานความชื่นชมยินดีแก่ผู้รับใช้ของพระองค์
เพราะข้าพระองค์ชูจิตวิญญาณของข้าพระองค์ขึ้นต่อพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงแสนดีและพร้อมที่จะอภัยโทษ
ทรงเปี่ยมด้วยความรักมั่นคงต่อทุกคนที่ร้องทูลพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์เถิด
ขอทรงสดับคำทูลวิงวอนขอความเมตตาของข้าพระองค์
ในยามเดือดร้อน ข้าพระองค์จะร้องทูลพระองค์
เพราะพระองค์จะทรงตอบข้าพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ท่ามกลางพระทั้งหลาย ไม่มีพระองค์ใดเสมอเหมือนพระองค์
และไม่มีกิจใดๆ เทียบเท่าพระราชกิจของพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า มวลประชาชาติซึ่งพระองค์ทรงสร้าง
จะมากราบนมัสการต่อหน้าพระองค์
พวกเขาจะถวายพระเกียรติสิริแด่พระนามของพระองค์
10 เพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่และกระทำการอัศจรรย์
พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว

11 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสอนวิถีทางของพระองค์แก่ข้าพระองค์
เพื่อข้าพระองค์จะดำเนินในความจริงของพระองค์
ขอทรงประทานจิตใจแน่วแน่
เพื่อข้าพระองค์จะยำเกรงพระนามของพระองค์
12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์หมดหัวใจ
ข้าพระองค์จะเทิดทูนพระนามของพระองค์เป็นนิตย์
13 เพราะความรักที่ทรงมีต่อข้าพระองค์นั้นใหญ่หลวงนัก
พระองค์ทรงกอบกู้ข้าพระองค์จากห้วงลึกของหลุมฝังศพ

14 ข้าแต่พระเจ้า คนยโสโอหังโจมตีข้าพระองค์
กลุ่มคนโหดร้ายหมายเอาชีวิตข้าพระองค์
พวกเขาไม่ยำเกรงพระองค์
15 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงเมตตากรุณาและทรงพระคุณ
ทรงพระพิโรธช้า เปี่ยมด้วยความรักมั่นคงและความซื่อสัตย์
16 ขอทรงหันมาและเมตตาข้าพระองค์
ประทานกำลังของพระองค์แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
และช่วยบุตรของหญิงรับใช้[a]ของพระองค์ด้วยเถิด
17 ขอประทานเครื่องหมายแห่งความโปรดปรานของพระองค์
เพื่อศัตรูของข้าพระองค์จะได้อับอาย
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะพระองค์ทรงช่วยและทรงปลอบโยนข้าพระองค์

Notas al pie

  1. 86:16 หรือช่วยบุตรผู้ซื่อสัตย์

Nkwa Asem

Nnwom 86

Mmoa mpaebɔ

1Tie me, Awurade, na gye me so efisɛ, minni ɔboafo na meyɛ mmerɛw.

Gye me fi owu mu efisɛ, migye wo di. Gye me nkwa efisɛ, meyɛ ɔsomfo na mewɔ wo mu gyidi. Woyɛ me Nyankopɔn, enti hu me mmɔbɔ. Mebɔ wo mpae daa nyinaa. Ma wo somfo ani nnye, O Awurade, efisɛ me mpaebɔ kɔ wo nkyɛn. Woyɛ yɛn adɔe na wode yɛn bɔne kyɛ, na wɔn a wɔbɔ wo mpae no nso, woma wɔn ɔdɔ a ɛnsa da.

Awurade, tie me mpaebɔ; tie me sufrɛ na boa me. Mefrɛ wo hiada mu efisɛ, wugye me mpaebɔ so.

Onyame bi nni hɔ a ɔte sɛ wo, O Awurade, obiara ntumi nyɛɛ nea woayɛ. Aman a woakyekyere nyinaa bɛba abɛkotow wo; wɔbɛkamfo wo kɛseyɛ. 10 Woyɛ otumfoɔ a woyɛ nneɛma akɛse. Wo nko ne Onyankopɔn.

11 Awurade, kyerɛ me nea wopɛ sɛ meyɛ na medi so nkoware mu. Kyerɛ me na memfa m’adagyew nsom wo. 12 Mede me koma nyinaa bɛkamfo wo, O Awurade me Nyankopɔn. Mɛda wo kɛseyɛ no adi daa daa. 13 Dɔ a wodɔ me daa no so. Woagye me afi damoa ankasa mu.

14 Ahantanfo reba abɛyɛ me dɔm, O Onyankopɔn; atirimɔdenfo kuw pɛ sɛ wokum me; wɔn a wommu wo no. 15 Nanso wo, O Awurade, yɛ mmɔborɔhunufo ne ɔdɔ Nyankopɔn. Daa, wowɔ boasetɔ wɔ ayamye, na woyɛ ɔnokwafo nso. 16 Dan w’ani bra me so na hu me mmɔbɔ. Hyɛ me den na gye me nkwa, efisɛ, mesom wo sɛnea me na yɛe no. 17 Da papa a wuyi no adi kyerɛ me, Awurade; wɔn a wɔtan me no, sɛ wohu sɛ wokyekye me werɛ boa me a, wɔn ani bewu.