สดุดี 85 TNCV - Salmos 85 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 85

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานแก่ดินแดนของพระองค์
และทรงให้ยาโคบคืนสู่สภาพดี
พระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเหล่าประชากรของพระองค์
ทรงลบมลทินบาปทั้งสิ้นของเขา
เสลาห์
พระองค์ทรงระงับพระพิโรธ
และหันเหจากความกริ้วโกรธของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอีกครั้ง
ขอทรงระงับความขุ่นพระทัยต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
พระองค์จะกริ้วอยู่เป็นนิตย์หรือ?
พระองค์จะทรงพระพิโรธสืบไปทุกชั่วอายุอย่างนั้นหรือ?
พระองค์จะไม่ทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหรือ?
เพื่อประชากรของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์
และโปรดประทานความรอดแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพระยาห์เวห์จะตรัส
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสันติสุขแก่ประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์
แต่อย่าให้พวกเขาหวนกลับไปหาความโง่เขลาอีก
แน่ทีเดียว ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
เพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์จะดำรงอยู่ในแผ่นดินของเรา

10 ความรักและความซื่อสัตย์มาพบกัน
ความชอบธรรมและสันติสุขมาจุมพิตกัน
11 ความซื่อสัตย์พุ่งขึ้นจากแผ่นดินโลก
และความชอบธรรมมองลงมาจากฟ้าสวรรค์
12 แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งที่ดี
แผ่นดินของเราจะให้พืชผลอุดม
13 ความชอบธรรมนำหน้าพระองค์
เพื่อเตรียมทางสำหรับย่างพระบาทของพระองค์

Nova Versão Internacional

Salmos 85

Salmo 85

Para o mestre de música. Salmo dos coraítas.

Foste favorável à tua terra, ó Senhor;
trouxeste restauração[a] a Jacó.
Perdoaste a culpa do teu povo
e cobriste todos os seus pecados.Pausa
Retiraste todo o teu furor
e te afastaste da tua ira tremenda.

Restaura-nos mais uma vez,
    ó Deus, nosso Salvador,
e desfaze o teu furor para conosco.
Ficarás indignado conosco para sempre?
Prolongarás a tua ira por todas as gerações?
Acaso não nos renovarás a vida,
a fim de que o teu povo se alegre em ti?
Mostra-nos o teu amor, ó Senhor,
e concede-nos a tua salvação!

Eu ouvirei o que Deus, o Senhor, disse;
ele promete paz ao seu povo, aos seus fiéis!
Não voltem eles à insensatez!
Perto está a salvação que ele trará
    aos que o temem,
e a sua glória habitará em nossa terra.

10 O amor e a fidelidade se encontrarão;
a justiça e a paz se beijarão.
11 A fidelidade brotará da terra,
e a justiça descerá dos céus.
12 O Senhor nos trará bênçãos,
e a nossa terra dará a sua colheita.
13 A justiça irá adiante dele
e preparará o caminho para os seus passos.

Notas al pie

  1. 85.1 Ou os cativos de volta