สดุดี 85 TNCV - Psalm 85 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 85

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานแก่ดินแดนของพระองค์
และทรงให้ยาโคบคืนสู่สภาพดี
พระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเหล่าประชากรของพระองค์
ทรงลบมลทินบาปทั้งสิ้นของเขา
เสลาห์
พระองค์ทรงระงับพระพิโรธ
และหันเหจากความกริ้วโกรธของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอีกครั้ง
ขอทรงระงับความขุ่นพระทัยต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
พระองค์จะกริ้วอยู่เป็นนิตย์หรือ?
พระองค์จะทรงพระพิโรธสืบไปทุกชั่วอายุอย่างนั้นหรือ?
พระองค์จะไม่ทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหรือ?
เพื่อประชากรของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์
และโปรดประทานความรอดแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพระยาห์เวห์จะตรัส
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสันติสุขแก่ประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์
แต่อย่าให้พวกเขาหวนกลับไปหาความโง่เขลาอีก
แน่ทีเดียว ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
เพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์จะดำรงอยู่ในแผ่นดินของเรา

10 ความรักและความซื่อสัตย์มาพบกัน
ความชอบธรรมและสันติสุขมาจุมพิตกัน
11 ความซื่อสัตย์พุ่งขึ้นจากแผ่นดินโลก
และความชอบธรรมมองลงมาจากฟ้าสวรรค์
12 แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งที่ดี
แผ่นดินของเราจะให้พืชผลอุดม
13 ความชอบธรรมนำหน้าพระองค์
เพื่อเตรียมทางสำหรับย่างพระบาทของพระองค์

New American Standard Bible

Psalm 85

Prayer for God’s Mercy upon the Nation.

For the choir director. A Psalm of the sons of Korah.

1O Lord, You showed favor to Your land;
You [a]restored the captivity of Jacob.
You forgave the iniquity of Your people;
You covered all their sin. [b]Selah.
You withdrew all Your fury;
You turned away from Your burning anger.

Restore us, O God of our salvation,
And cause Your indignation toward us to cease.
Will You be angry with us forever?
Will You prolong Your anger to [c]all generations?
Will You not Yourself [d]revive us again,
That Your people may rejoice in You?
Show us Your lovingkindness, O Lord,
And grant us Your salvation.

[e]I will hear what God the Lord will say;
For He will speak peace to His people, [f]to His godly ones;
But let them not turn back to [g]folly.
Surely His salvation is near to those who [h]fear Him,
That glory may dwell in our land.
10 Lovingkindness and [i]truth have met together;
Righteousness and peace have kissed each other.
11 [j]Truth springs from the earth,
And righteousness looks down from heaven.
12 Indeed, the Lord will give what is good,
And our land will yield its produce.
13 Righteousness will go before Him
And will make His footsteps into a way.

Notas al pie

  1. Psalm 85:1 Or restore the fortunes
  2. Psalm 85:2 Selah may mean: Pause, Crescendo or Musical interlude
  3. Psalm 85:5 Lit generation and generation
  4. Psalm 85:6 Or bring to life
  5. Psalm 85:8 Or Let me hear
  6. Psalm 85:8 Lit even to
  7. Psalm 85:8 Or stupidity
  8. Psalm 85:9 Or reverence
  9. Psalm 85:10 Or faithfulness
  10. Psalm 85:11 Or Faithfulness