สดุดี 85 TNCV - Psaumes 85 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 85

(ถึงหัวหน้านักร้อง บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระองค์ทรงสำแดงความโปรดปรานแก่ดินแดนของพระองค์
และทรงให้ยาโคบคืนสู่สภาพดี
พระองค์ทรงอภัยความชั่วช้าของเหล่าประชากรของพระองค์
ทรงลบมลทินบาปทั้งสิ้นของเขา
เสลาห์
พระองค์ทรงระงับพระพิโรธ
และหันเหจากความกริ้วโกรธของพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอด ขอทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายกลับสู่สภาพดีอีกครั้ง
ขอทรงระงับความขุ่นพระทัยต่อข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
พระองค์จะกริ้วอยู่เป็นนิตย์หรือ?
พระองค์จะทรงพระพิโรธสืบไปทุกชั่วอายุอย่างนั้นหรือ?
พระองค์จะไม่ทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายอีกครั้งหรือ?
เพื่อประชากรของพระองค์จะชื่นชมยินดีในพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงสำแดงความรักมั่นคงของพระองค์
และโปรดประทานความรอดแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าพเจ้าจะฟังสิ่งที่พระเจ้าพระยาห์เวห์จะตรัส
พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานสันติสุขแก่ประชากรผู้ซื่อสัตย์ของพระองค์
แต่อย่าให้พวกเขาหวนกลับไปหาความโง่เขลาอีก
แน่ทีเดียว ความรอดของพระองค์อยู่ใกล้บรรดาผู้ที่ยำเกรงพระองค์
เพื่อพระเกียรติสิริของพระองค์จะดำรงอยู่ในแผ่นดินของเรา

10 ความรักและความซื่อสัตย์มาพบกัน
ความชอบธรรมและสันติสุขมาจุมพิตกัน
11 ความซื่อสัตย์พุ่งขึ้นจากแผ่นดินโลก
และความชอบธรรมมองลงมาจากฟ้าสวรรค์
12 แท้จริงแล้วองค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานสิ่งที่ดี
แผ่นดินของเราจะให้พืชผลอุดม
13 ความชอบธรรมนำหน้าพระองค์
เพื่อเตรียมทางสำหรับย่างพระบาทของพระองค์

La Bible du Semeur

Psaumes 85

L’Eternel nous rend le bonheur

1Au chef de chœur. Psaume des Qoréites[a].

Eternel, tu as montré |ta faveur à ton pays.
Tu as rétabli Jacob[b].
Tu as pardonné |les fautes commises par ton peuple,
tu as effacé tous ses péchés.
            Pause
Tu as retenu |toute ta fureur,
tu es revenu |de ton ardente colère.

Oh, rétablis-nous[c], |Dieu, notre Sauveur !
Mets un terme |à ta colère envers nous !
Vas-tu, éternellement, |être irrité contre nous ?
Ton ressentiment |durera-t-il d’âge en âge ?
Ne voudrais-tu pas |nous rendre à la vie
afin que ton peuple |se réjouisse en toi ?
Fais-nous contempler, |ton amour, ô Eternel !
Accorde-nous ton salut !

Je veux écouter |ce que dit Dieu, l’Eternel :
c’est de bien-être qu’il parle |à son peuple |et à ceux qui lui sont attachés.
Mais qu’ils ne retournent pas |à leur fol égarement.
10 Oui, il va bientôt |œuvrer au salut |de ceux qui le craignent,
afin que sa gloire |puisse demeurer |dans notre pays.
11 L’amour, la fidélité |vont se rencontrer,
et la justice et la paix |se donneront l’accolade.
12 La vérité germera |du sein de la terre,
et la justice regardera |depuis les hauteurs célestes.
13 L’Eternel lui-même |nous donnera le bonheur
et notre pays |produira ses fruits.
14 La justice le précédera,
elle tracera |un chemin devant ses pas[d].

Notas al pie

  1. 85.1 Voir note 42.1.
  2. 85.2 Autre traduction : tu as ramené ceux de Jacob qui étaient en captivité.
  3. 85.5 Autre traduction : reviens à nous, ou bien, en répartissant les consonnes du verbe hébreu en deux mots : change donc de dispositions.
  4. 85.14 Autre traduction : et elle imprimera ses traces de pas sur le chemin.