สดุดี 84 TNCV - Salmos 84 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 84:1-12

สดุดี 84

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนองกิททีธ84:0 หัวเรื่องสดุดี 84 คงจะเป็นศัพท์ทางดนตรี บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ที่ประทับของพระองค์งดงามยิ่งนัก!

2จิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหา

ปรารถนาที่จะเข้ามายังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กายใจของข้าพระองค์ร่ำร้องถวิลหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

3แม้แต่นกกระจอกยังหาบ้านได้

และนกนางแอ่นยังพบที่ที่จะทำรังพักพิง

และกกลูกอ่อนของมัน

คือที่ใกล้ๆ แท่นบูชาของพระองค์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ จอมราชัน และพระเจ้าของข้าพระองค์

4ความสุขมีแก่ผู้ที่พำนักในพระนิเวศของพระองค์

พวกเขาสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลา

เสลาห์

5ความสุขมีแก่ผู้ที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์

ผู้ซึ่งใฝ่ใจมุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็ม

6เมื่อเขาเดินผ่านหุบเขาแห่งน้ำตา84:6 หรือแห่งบาคา

พวกเขาทำให้มันกลายเป็นแหล่งน้ำพุ

และฝนฤดูใบไม้ร่วงก็ทำให้ที่นั่นเต็มไปด้วยแอ่งน้ำ84:6 หรือพระพร

7พวกเขามีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จนแต่ละคนได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน

8ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ ขอทรงฟังเถิด

เสลาห์

9ข้าแต่พระเจ้า โปรดทอดพระเนตรโล่84:9 หรือกษัตริย์ผู้ครอบครองของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอทรงมองดูผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้ด้วยความโปรดปราน

10วันเดียวในพระนิเวศของพระองค์

ก็ดีกว่าพันวันในที่อื่น

ข้าพเจ้าขอเป็นคนเฝ้าประตูประจำพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า

ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของเหล่าคนชั่ว

11เพราะพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงเป็นดวงตะวันและโล่กำบัง

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณและเกียรติ

ไม่มีสิ่งดีอันใดที่ทรงหน่วงเหนี่ยวไว้

จากผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ

12ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

Nova Versão Internacional

Salmos 84:1-12

Salmo 84

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os Lagares. Salmo dos coraítas.

1Como é agradável o lugar da tua habitação,

Senhor dos Exércitos!

2A minha alma anela, e até desfalece,

pelos átrios do Senhor;

o meu coração e o meu corpo

cantam de alegria ao Deus vivo.

3Até o pardal achou um lar

e a andorinha um ninho para si,

para abrigar os seus filhotes,

um lugar perto do teu altar,

ó Senhor dos Exércitos, meu Rei e meu Deus.

4Como são felizes os que habitam em tua casa;

louvam-te sem cessar! Pausa

5Como são felizes os que em ti encontram força

e os que são peregrinos de coração!

6Ao passarem pelo vale de Baca84.6 Ou de lágrimas; ou ainda seco,

fazem dele um lugar de fontes;

as chuvas de outono também o enchem de cisternas84.6 Ou bênçãos.

7Prosseguem o caminho de força em força,

até que cada um se apresente a Deus em Sião.

8Ouve a minha oração, ó Senhor Deus dos Exércitos;

escuta-me, ó Deus de Jacó. Pausa

9Olha, ó Deus, que és nosso escudo84.9 Ou soberano;

trata com bondade o teu ungido.

10Melhor é um dia nos teus átrios

do que mil noutro lugar;

prefiro ficar à porta da casa do meu Deus

a habitar nas tendas dos ímpios.

11O Senhor Deus é sol e escudo;

o Senhor concede favor e honra;

não recusa nenhum bem

aos que vivem com integridade.

12Ó Senhor dos Exércitos,

como é feliz aquele que em ti confia!