สดุดี 84 TNCV - Matej 84 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 84:1-12

สดุดี 84

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนองกิททีธ84:0 หัวเรื่องสดุดี 84 คงจะเป็นศัพท์ทางดนตรี บทสดุดีของบุตรโคราห์)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ที่ประทับของพระองค์งดงามยิ่งนัก!

2จิตวิญญาณของข้าพระองค์โหยหา

ปรารถนาที่จะเข้ามายังพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

กายใจของข้าพระองค์ร่ำร้องถวิลหาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่

3แม้แต่นกกระจอกยังหาบ้านได้

และนกนางแอ่นยังพบที่ที่จะทำรังพักพิง

และกกลูกอ่อนของมัน

คือที่ใกล้ๆ แท่นบูชาของพระองค์

ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์ จอมราชัน และพระเจ้าของข้าพระองค์

4ความสุขมีแก่ผู้ที่พำนักในพระนิเวศของพระองค์

พวกเขาสรรเสริญพระองค์ตลอดเวลา

เสลาห์

5ความสุขมีแก่ผู้ที่กำลังของเขาอยู่ในพระองค์

ผู้ซึ่งใฝ่ใจมุ่งหน้าไปยังเยรูซาเล็ม

6เมื่อเขาเดินผ่านหุบเขาแห่งน้ำตา84:6 หรือแห่งบาคา

พวกเขาทำให้มันกลายเป็นแหล่งน้ำพุ

และฝนฤดูใบไม้ร่วงก็ทำให้ที่นั่นเต็มไปด้วยแอ่งน้ำ84:6 หรือพระพร

7พวกเขามีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

จนแต่ละคนได้มาเข้าเฝ้าพระเจ้าในศิโยน

8ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ โปรดสดับฟังคำอธิษฐานของข้าพระองค์

ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ ขอทรงฟังเถิด

เสลาห์

9ข้าแต่พระเจ้า โปรดทอดพระเนตรโล่84:9 หรือกษัตริย์ผู้ครอบครองของข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอทรงมองดูผู้ที่ทรงเจิมตั้งไว้ด้วยความโปรดปราน

10วันเดียวในพระนิเวศของพระองค์

ก็ดีกว่าพันวันในที่อื่น

ข้าพเจ้าขอเป็นคนเฝ้าประตูประจำพระนิเวศของพระเจ้าของข้าพเจ้า

ดีกว่าอยู่ในเต็นท์ของเหล่าคนชั่ว

11เพราะพระเจ้าพระยาห์เวห์ทรงเป็นดวงตะวันและโล่กำบัง

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานพระคุณและเกียรติ

ไม่มีสิ่งดีอันใดที่ทรงหน่วงเหนี่ยวไว้

จากผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ที่ติ

12ข้าแต่พระยาห์เวห์ผู้ทรงฤทธิ์

ความสุขมีแก่บรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.