สดุดี 82 TNCV - Заб 82 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 82

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1พระเจ้าทรงเป็นประธานในการประชุมใหญ่
พระองค์ทรงประกาศคำตัดสินท่ามกลาง “เทพเจ้าทั้งหลาย” ว่า

“พวกเจ้าจะตัดสินอย่างอยุติธรรม
และลำเอียงเข้าข้างคนชั่วไปนานสักเท่าใด?
เสลาห์
จงให้ความยุติธรรมแก่ผู้อ่อนแอและลูกกำพร้าพ่อ
จงผดุงสิทธิของผู้ตกทุกข์ได้ยากและผู้ถูกกดขี่ข่มเหง
จงช่วยกู้ผู้อ่อนแอและขัดสน
ปลดปล่อยเขาจากเงื้อมมือของคนชั่วร้าย

“พวกเขาไม่รู้ไม่เข้าใจอะไรเลย
พวกเขาต่างเดินวนเวียนอยู่ในความมืด
รากฐานทั้งมวลของโลกจึงสั่นคลอน

“เรากล่าวว่า ‘พวกเจ้าเป็น “เทพเจ้า”
และพวกเจ้าล้วนเป็นบุตรขององค์ผู้สูงสุด’
แต่เจ้าจะตายเยี่ยงมนุษย์ปุถุชน
เจ้าจะล้มลงเหมือนเจ้านายคนอื่นๆ ทุกคน”

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้นพิพากษาโลก
เพราะมวลประชาชาติเป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 82

Песнь 82

Песнопение Ософа.

Всевышний, не молчи и не безмолвствуй!
    Не оставайся в бездействии, Всевышний!
Посмотри, враги Твои шумят,
    и ненавидящие Тебя подняли голову.
Против Твоего народа составили коварный замысел
    и сговариваются против оберегаемых Тобою.
Сказали: «Пойдём и истребим их из числа народов,
    чтобы не вспоминалось больше имя Исроила».
Сговорились единодушно,
    заключили против Тебя союз
селения Эдома и исмоильтяне,
    Моав и агритяне,
Гевал, Аммон и Амалик,
    филистимляне с жителями Тира,
даже Ассирия присоединилась к ним,
    добавив силы потомкам Лута. Пауза

10 Сделай им то же, что и Мадиану,[a]
    что и Сисаре, и Иавину у реки Кишона,[b]
11 которые были истреблены в Ен-Доре
    и стали удобрением для земли.
12 Поступи с их вождями, как с Оривом и Зивом,[c]
    и с их правителями, как с Зевахом и Салманом,[d]
13 которые говорили: «Возьмём себе во владение
    пастбища, принадлежащие Всевышнему».

14 Бог мой, пусть будут они как перекати-поле,
    как солома, гонимая ветром.
15 Как огонь пожирает лес,
    и как пламя опаляет горы,
16 так погони их Своею бурею
    и вихрем Своим приведи их в смятение.
17 Покрой бесчестием их лица,
    чтобы они стали искать Тебя, Вечный.
18 Пусть постыдятся и смутятся навсегда,
    пусть погибнут в бесчестии.
19 Пусть познают, что Ты, Чьё имя – Вечный,
    один лишь Ты – Высочайший над землёю.

Notas al pie

  1. Заб 82:10 См. Суд. 7.
  2. Заб 82:10 См. Суд. 4.
  3. Заб 82:12 См. Суд. 7:25.
  4. Заб 82:12 См. Суд. 8:4-21.