สดุดี 80 TNCV - Mateusza 80 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 80:1-19

สดุดี 80

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระผู้เลี้ยงของอิสราเอล ขอทรงสดับฟัง

พระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแกะ

พระองค์ผู้ทรงประทับเหนือเครูบ ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์

2ต่อหน้าเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์

ขอทรงสำแดงพระเดชานุภาพ

มาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย

3ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี

ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

4ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์

พระพิโรธของพระองค์จะคุกรุ่น

ต่อคำอธิษฐานของเหล่าประชากรของพระองค์ไปอีกนานเท่าใด?

5พระองค์ทรงให้พวกเขากินน้ำตาต่างอาหาร

ทรงให้พวกเขาดื่มน้ำตาเต็มอิ่ม

6พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นของบรรดาเพื่อนบ้าน

และเหล่าศัตรูเย้ยหยันเรา

7ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี

ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

8พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์

ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไปและปลูกเถาองุ่นนั้นไว้

9พระองค์ทรงหักร้างถางพงและพรวนดิน

แล้วเถาองุ่นก็หยั่งรากงอกคลุมทั่วดินแดน

10แผ่ร่มเงาปกคลุมภูเขาต่างๆ

ชูกิ่งก้านคลุมสนซีดาร์อันสูงใหญ่

11แผ่สาขาไปจดทะเล80:11 คงจะเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

ชูแขนงไปถึงแม่น้ำ80:11 คือ แม่น้ำยูเฟรติส

12เหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลง?

ทุกคนที่ผ่านไปมาก็เด็ดผลองุ่นไป

13หมูป่ารุมทึ้งเถาองุ่น

และสรรพสัตว์แห่งท้องทุ่งก็รุมกิน

14ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์! ขอทรงกลับมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

โปรดทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์

มาดูแลเถาองุ่นนี้เถิด!

15รากที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงปลูกไว้

บุตร80:15 หรือกิ่งซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาเพื่อพระองค์เอง

16เถาองุ่นของพระองค์ถูกโค่น ถูกเผาวอดวาย

เมื่อพระองค์ทรงกำราบ เหล่าประชากรก็พินาศ

17ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือผู้นั้นที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์

ผู้เป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงเชิดชูขึ้นเพื่อพระองค์เอง

18แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันหนีจากพระองค์อีก

ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องทูลออกพระนามของพระองค์

19ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี

ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย

เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.