สดุดี 80 TNCV - Salmos 80 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 80

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระผู้เลี้ยงของอิสราเอล ขอทรงสดับฟัง
พระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแกะ
พระองค์ผู้ทรงประทับเหนือเครูบ ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
ต่อหน้าเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์
ขอทรงสำแดงพระเดชานุภาพ
มาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระพิโรธของพระองค์จะคุกรุ่น
ต่อคำอธิษฐานของเหล่าประชากรของพระองค์ไปอีกนานเท่าใด?
พระองค์ทรงให้พวกเขากินน้ำตาต่างอาหาร
ทรงให้พวกเขาดื่มน้ำตาเต็มอิ่ม
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นของบรรดาเพื่อนบ้าน
และเหล่าศัตรูเย้ยหยันเรา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์
ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไปและปลูกเถาองุ่นนั้นไว้
พระองค์ทรงหักร้างถางพงและพรวนดิน
แล้วเถาองุ่นก็หยั่งรากงอกคลุมทั่วดินแดน
10 แผ่ร่มเงาปกคลุมภูเขาต่างๆ
ชูกิ่งก้านคลุมสนซีดาร์อันสูงใหญ่
11 แผ่สาขาไปจดทะเล[a]
ชูแขนงไปถึงแม่น้ำ[b]

12 เหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลง?
ทุกคนที่ผ่านไปมาก็เด็ดผลองุ่นไป
13 หมูป่ารุมทึ้งเถาองุ่น
และสรรพสัตว์แห่งท้องทุ่งก็รุมกิน
14 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์! ขอทรงกลับมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
โปรดทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์
มาดูแลเถาองุ่นนี้เถิด!
15 รากที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงปลูกไว้
บุตร[c]ซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาเพื่อพระองค์เอง

16 เถาองุ่นของพระองค์ถูกโค่น ถูกเผาวอดวาย
เมื่อพระองค์ทรงกำราบ เหล่าประชากรก็พินาศ
17 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือผู้นั้นที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
ผู้เป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงเชิดชูขึ้นเพื่อพระองค์เอง
18 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันหนีจากพระองค์อีก
ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องทูลออกพระนามของพระองค์

19 ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

Notas al pie

  1. 80:11 คงจะเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  2. 80:11 คือ แม่น้ำยูเฟรติส
  3. 80:15 หรือกิ่ง

Nova Versão Internacional

Salmos 80

Salmo 80

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os Lírios da Aliança. Salmo da família de Asafe.

Escuta-nos, Pastor de Israel,
    tu, que conduzes José como um rebanho;
tu, que tens o teu trono sobre os querubins,
    manifesta o teu esplendor
diante de Efraim, Benjamim e Manassés.
Desperta o teu poder, e vem salvar-nos!

Restaura-nos, ó Deus!
Faze resplandecer sobre nós o teu rosto,[a]
    para que sejamos salvos.

Ó Senhor, Deus dos Exércitos,
até quando arderá a tua ira
    contra as orações do teu povo?
Tu o alimentaste com pão de lágrimas
e o fizeste beber copos de lágrimas.
Fizeste de nós um motivo de disputas
    entre as nações vizinhas,
e os nossos inimigos caçoam de nós.

Restaura-nos, ó Deus dos Exércitos;
faze resplandecer sobre nós o teu rosto,
    para que sejamos salvos.

Do Egito trouxeste uma videira;
expulsaste as nações e a plantaste.
Limpaste o terreno,
ela lançou raízes e encheu a terra.
10 Os montes foram cobertos pela sua sombra,
e os mais altos cedros, pelos seus ramos.
11 Seus ramos se estenderam até o Mar[b],
e os seus brotos, até o Rio[c].

12 Por que derrubaste as suas cercas,
    permitindo que todos os que passam
    apanhem as suas uvas?
13 Javalis da floresta a devastam
e as criaturas do campo dela se alimentam.
14 Volta-te para nós, ó Deus dos Exércitos!
Dos altos céus olha e vê!
Toma conta desta videira,
15 da raiz que a tua mão direita plantou,
do filho[d] que para ti fizeste crescer!

16 Tua videira foi derrubada;
    como lixo foi consumida pelo fogo.
Pela tua repreensão perece o teu povo![e]
17 Repouse a tua mão sobre aquele
    que puseste à tua mão direita,
o filho do homem que para ti fizeste crescer.
18 Então não nos desviaremos de ti;
vivifica-nos, e invocaremos o teu nome.
19 Restaura-nos, ó Senhor, Deus dos Exércitos;
faze resplandecer sobre nós o teu rosto,
    para que sejamos salvos.

Notas al pie

  1. 80.3 Isto é, mostra-nos a tua bondade; também nos versículos 7 e 19.
  2. 80.11 Isto é, o Mediterrâneo.
  3. 80.11 Isto é, o Eufrates.
  4. 80.15 Ou ramo
  5. 80.16 Ou Pela tua repreensão faze perecer os que a derrubaram e a queimaram como lixo!