สดุดี 80 TNCV - Psalm 80 NASB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 80

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระผู้เลี้ยงของอิสราเอล ขอทรงสดับฟัง
พระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแกะ
พระองค์ผู้ทรงประทับเหนือเครูบ ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
ต่อหน้าเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์
ขอทรงสำแดงพระเดชานุภาพ
มาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระพิโรธของพระองค์จะคุกรุ่น
ต่อคำอธิษฐานของเหล่าประชากรของพระองค์ไปอีกนานเท่าใด?
พระองค์ทรงให้พวกเขากินน้ำตาต่างอาหาร
ทรงให้พวกเขาดื่มน้ำตาเต็มอิ่ม
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นของบรรดาเพื่อนบ้าน
และเหล่าศัตรูเย้ยหยันเรา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์
ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไปและปลูกเถาองุ่นนั้นไว้
พระองค์ทรงหักร้างถางพงและพรวนดิน
แล้วเถาองุ่นก็หยั่งรากงอกคลุมทั่วดินแดน
10 แผ่ร่มเงาปกคลุมภูเขาต่างๆ
ชูกิ่งก้านคลุมสนซีดาร์อันสูงใหญ่
11 แผ่สาขาไปจดทะเล[a]
ชูแขนงไปถึงแม่น้ำ[b]

12 เหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลง?
ทุกคนที่ผ่านไปมาก็เด็ดผลองุ่นไป
13 หมูป่ารุมทึ้งเถาองุ่น
และสรรพสัตว์แห่งท้องทุ่งก็รุมกิน
14 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์! ขอทรงกลับมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
โปรดทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์
มาดูแลเถาองุ่นนี้เถิด!
15 รากที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงปลูกไว้
บุตร[c]ซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาเพื่อพระองค์เอง

16 เถาองุ่นของพระองค์ถูกโค่น ถูกเผาวอดวาย
เมื่อพระองค์ทรงกำราบ เหล่าประชากรก็พินาศ
17 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือผู้นั้นที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
ผู้เป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงเชิดชูขึ้นเพื่อพระองค์เอง
18 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันหนีจากพระองค์อีก
ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องทูลออกพระนามของพระองค์

19 ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

Notas al pie

 1. 80:11 คงจะเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 2. 80:11 คือ แม่น้ำยูเฟรติส
 3. 80:15 หรือกิ่ง

New American Standard Bible

Psalm 80

God Implored to Rescue His People from Their Calamities.

For the choir director; set to [a]El Shoshannim; [b]Eduth. A Psalm of Asaph.

1Oh, give ear, Shepherd of Israel,
You who lead Joseph like a flock;
You who are enthroned above the cherubim, shine forth!
Before Ephraim and Benjamin and Manasseh, stir up Your power
And come to save us!
O God, restore us
And cause Your face to shine upon us, [c]and we will be saved.

O Lord God of hosts,
How long will You [d]be angry with the prayer of Your people?
You have fed them with the bread of tears,
And You have made them to drink tears in [e]large measure.
You make us [f]an object of contention to our neighbors,
And our enemies laugh among themselves.
O God of hosts, restore us
And cause Your face to shine upon us, [g]and we will be saved.

You removed a vine from Egypt;
You drove out the [h]nations and planted it.
You cleared the ground before it,
And it took deep root and filled the land.
10 The mountains were covered with its shadow,
And [i]the cedars of God with its boughs.
11 It was sending out its branches to the sea
And its shoots to the River.
12 Why have You broken down its [j]hedges,
So that all who pass that way pick its fruit?
13 A boar from the forest eats it away
And whatever moves in the field feeds on it.

14 O God of hosts, turn again now, we beseech You;
Look down from heaven and see, and take care of this vine,
15 Even the [k]shoot which Your right hand has planted,
And on the [l]son whom You have [m]strengthened for Yourself.
16 It is burned with fire, it is cut down;
They perish at the rebuke of Your countenance.
17 Let Your hand be upon the man of Your right hand,
Upon the son of man whom You made strong for Yourself.
18 Then we shall not turn back from You;
Revive us, and we will call upon Your name.
19 O Lord God of hosts, restore us;
Cause Your face to shine upon us, [n]and we will be saved.

Notas al pie

 1. Psalm 80:1 Possibly, to the Lilies
 2. Psalm 80:1 Lit A testimony
 3. Psalm 80:3 Or that we may
 4. Psalm 80:4 Lit smoke against
 5. Psalm 80:5 Lit a third part of a
 6. Psalm 80:6 Lit a strife to
 7. Psalm 80:7 Or that we may
 8. Psalm 80:8 Or Gentiles
 9. Psalm 80:10 Or its boughs are like the cedars of God
 10. Psalm 80:12 Or walls, fences
 11. Psalm 80:15 Or root
 12. Psalm 80:15 Or figuratively: branch
 13. Psalm 80:15 Or secured
 14. Psalm 80:19 Or that we may