สดุดี 80 TNCV - Забур 80 CARS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 80

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระผู้เลี้ยงของอิสราเอล ขอทรงสดับฟัง
พระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแกะ
พระองค์ผู้ทรงประทับเหนือเครูบ ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
ต่อหน้าเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์
ขอทรงสำแดงพระเดชานุภาพ
มาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระพิโรธของพระองค์จะคุกรุ่น
ต่อคำอธิษฐานของเหล่าประชากรของพระองค์ไปอีกนานเท่าใด?
พระองค์ทรงให้พวกเขากินน้ำตาต่างอาหาร
ทรงให้พวกเขาดื่มน้ำตาเต็มอิ่ม
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นของบรรดาเพื่อนบ้าน
และเหล่าศัตรูเย้ยหยันเรา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์
ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไปและปลูกเถาองุ่นนั้นไว้
พระองค์ทรงหักร้างถางพงและพรวนดิน
แล้วเถาองุ่นก็หยั่งรากงอกคลุมทั่วดินแดน
10 แผ่ร่มเงาปกคลุมภูเขาต่างๆ
ชูกิ่งก้านคลุมสนซีดาร์อันสูงใหญ่
11 แผ่สาขาไปจดทะเล[a]
ชูแขนงไปถึงแม่น้ำ[b]

12 เหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลง?
ทุกคนที่ผ่านไปมาก็เด็ดผลองุ่นไป
13 หมูป่ารุมทึ้งเถาองุ่น
และสรรพสัตว์แห่งท้องทุ่งก็รุมกิน
14 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์! ขอทรงกลับมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
โปรดทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์
มาดูแลเถาองุ่นนี้เถิด!
15 รากที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงปลูกไว้
บุตร[c]ซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาเพื่อพระองค์เอง

16 เถาองุ่นของพระองค์ถูกโค่น ถูกเผาวอดวาย
เมื่อพระองค์ทรงกำราบ เหล่าประชากรก็พินาศ
17 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือผู้นั้นที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
ผู้เป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงเชิดชูขึ้นเพื่อพระองค์เอง
18 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันหนีจากพระองค์อีก
ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องทูลออกพระนามของพระองค์

19 ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

Notas al pie

  1. 80:11 คงจะเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
  2. 80:11 คือ แม่น้ำยูเฟรติส
  3. 80:15 หรือกิ่ง

Священное Писание (Восточный Перевод)

Забур 80

1Дирижёру хора. Под гиттит[a]. Песнь Асафа.

Радостно пойте Всевышнему, нашей твердыне,
    восклицайте Богу Якуба.
Пусть грянет музыка!
    Ударьте в бубны
    и троньте струны сладкозвучной арфы и лиры.
Трубите в рог в праздник Новолуния
    и в полнолуние, в день нашего праздника,[b]
так как это установление для Исраила,
    закон от Бога Якуба.
Он установил это как заповедь для Юсуфа,
    когда тот вышел из земли египетской.

Я услышал голос, которого не знал:
    «Я снял тяжёлую ношу с его плеч,
    и руки его освободились от корзин.
В бедствии ты призвал Меня, и Я спас тебя;
    из тучи грозовой Я ответил тебе;
    при водах Меривы[c] испытал тебя. Пауза

Слушай, Мой народ, и Я предостерегу тебя.
    О Исраил, если бы ты послушал Меня!
10 Да не будет у тебя иного бога
    и не поклоняйся богу чужеземному.
11 Я – Вечный, твой Бог,
    Тот, Кто вывел тебя из земли египетской.
    Открой свои уста, и Я наполню их.

12 Но народ Мой не слушал Моего голоса,
    Исраил не покорялся Мне.
13 Потому Я и оставил их во власти их упрямых сердец
    и позволил им следовать помыслам своим.
14 О, если бы народ Мой слушал Меня
    и Исраил ходил Моими путями!
15 Я вскоре бы смирил их врагов
    и обратил бы Свою руку против их неприятелей.
16 Ненавидящие Вечного раболепствовали бы перед Ним,
    и их наказание продолжалось бы вечно[d].
17 Я питал бы их лучшей пшеницей
    и насыщал бы их мёдом из сот,
    что в скалистых расщелинах».

Песнь Асафа.

Notas al pie

  1. 80:1 Гиттит   – неизвестный термин, обозначающий музыкальный стиль или инструмент. Возможно также, что это указание на ритм, песню или танец, которые имитируют движения работников, топчущих виноград в давильне.
  2. 80:4 Праздник Новолуния   – исраильтяне, пользовавшиеся лунным календарём, праздновали начало каждого месяца, которое совпадало с новолунием (см. Чис. 28:11-15). Многие специальные молитвенные собрания и празднества начинались и во время полнолуния. А под упомянутым праздником, вероятно, имеется в виду праздник Шалашей или праздник Освобождения (см. таблицу «Праздники в Исраиле» на странице хх).
  3. 80:8 См. Исх. 17:1-7 и Чис. 20:1-13.
  4. 80:16 Или: «а их (Исраила) благоденствие продолжалось бы всегда».