สดุดี 80 TNCV - Psaumes 80 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 80

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “ลิลลี่แห่งพันธสัญญา” บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระผู้เลี้ยงของอิสราเอล ขอทรงสดับฟัง
พระองค์ผู้ทรงนำโยเซฟอย่างนำฝูงแกะ
พระองค์ผู้ทรงประทับเหนือเครูบ ขอทรงสำแดงพระเกียรติสิริของพระองค์
ต่อหน้าเอฟราอิม เบนยามิน และมนัสเสห์
ขอทรงสำแดงพระเดชานุภาพ
มาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลาย

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์
พระพิโรธของพระองค์จะคุกรุ่น
ต่อคำอธิษฐานของเหล่าประชากรของพระองค์ไปอีกนานเท่าใด?
พระองค์ทรงให้พวกเขากินน้ำตาต่างอาหาร
ทรงให้พวกเขาดื่มน้ำตาเต็มอิ่ม
พระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นที่ดูหมิ่นของบรรดาเพื่อนบ้าน
และเหล่าศัตรูเย้ยหยันเรา

ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

พระองค์ทรงนำเถาองุ่นออกมาจากอียิปต์
ทรงขับไล่ชนชาติต่างๆ ออกไปและปลูกเถาองุ่นนั้นไว้
พระองค์ทรงหักร้างถางพงและพรวนดิน
แล้วเถาองุ่นก็หยั่งรากงอกคลุมทั่วดินแดน
10 แผ่ร่มเงาปกคลุมภูเขาต่างๆ
ชูกิ่งก้านคลุมสนซีดาร์อันสูงใหญ่
11 แผ่สาขาไปจดทะเล[a]
ชูแขนงไปถึงแม่น้ำ[b]

12 เหตุใดพระองค์จึงทรงพังกำแพงลง?
ทุกคนที่ผ่านไปมาก็เด็ดผลองุ่นไป
13 หมูป่ารุมทึ้งเถาองุ่น
และสรรพสัตว์แห่งท้องทุ่งก็รุมกิน
14 ข้าแต่พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์! ขอทรงกลับมาหาข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
โปรดทอดพระเนตรจากฟ้าสวรรค์
มาดูแลเถาองุ่นนี้เถิด!
15 รากที่พระหัตถ์ขวาของพระองค์ได้ทรงปลูกไว้
บุตร[c]ซึ่งพระองค์ทรงชุบเลี้ยงมาเพื่อพระองค์เอง

16 เถาองุ่นของพระองค์ถูกโค่น ถูกเผาวอดวาย
เมื่อพระองค์ทรงกำราบ เหล่าประชากรก็พินาศ
17 ขอให้พระหัตถ์ของพระองค์อยู่เหนือผู้นั้นที่อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์
ผู้เป็นบุตรมนุษย์ที่พระองค์ทรงเชิดชูขึ้นเพื่อพระองค์เอง
18 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่หันหนีจากพระองค์อีก
ขอทรงฟื้นฟูข้าพระองค์ทั้งหลายและข้าพระองค์ทั้งหลายจะร้องทูลออกพระนามของพระองค์

19 ข้าแต่พระยาห์เวห์พระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ ขอทรงให้ข้าพระองค์ทั้งหลายคืนสู่สภาพดี
ขอพระพักตร์ของพระองค์ทอแสงเหนือข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้รับการช่วยให้รอด

Notas al pie

 1. 80:11 คงจะเป็น ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน
 2. 80:11 คือ แม่น้ำยูเฟรติส
 3. 80:15 หรือกิ่ง

La Bible du Semeur

Psaumes 80

Jusques à quand, Seigneur ?

1Au chef de chœur, à chanter sur la mélodie des « Lis[a] de la Loi ». Psaume d’Asaph[b].

O Berger d’Israël, |tends vers moi ton oreille,
toi qui conduis Joseph[c] |comme un troupeau !
O toi qui sièges |entre les chérubins[d],
parais dans ta splendeur
aux regards d’Ephraïm, |de Benjamin, |de Manassé[e] ! |Déploie ta force !
Viens nous sauver !
O Dieu, rétablis-nous,
montre-toi favorable, |et nous serons sauvés !

O Eternel, |Dieu des armées célestes,
jusques à quand |seras-tu en colère
en réponse aux prières |que t’adresse ton peuple ?
Tu le nourris |d’un pain trempé de pleurs.
Tu lui fais boire |des larmes sans mesure.
Tu fais de nous |un brandon de discorde |pour nos voisins !
Et nos ennemis se moquent de nous.
Dieu des armées célestes, |rétablis-nous,
montre-toi favorable, |et nous serons sauvés !

Tu avais arraché |de l’Egypte une vigne[f],
puis tu as chassé des peuplades, |et tu l’as replantée.
10 Tu avais déblayé |le terrain devant elle
et elle a pris racine |profondément en terre, |puis elle a rempli le pays.
11 Son ombre couvrait les montagnes,
ses sarments ressemblaient |aux plus grands cèdres.
12 Elle étendait |ses vrilles vers la mer
et ses rejets |allaient jusqu’à l’Euphrate[g].
13 Pourquoi as-tu |défoncé ses clôtures ?
Tous les passants |viennent y grappiller.
14 Le sanglier |qui sort de la forêt |la retourne en tous sens.
Les animaux des champs |viennent y pâturer.
15 Dieu des armées célestes, |reviens enfin !
Jette un regard |du haut du ciel et vois !
Viens t’occuper |de cette vigne !

16 Viens protéger |ce cep que tu as toi-même planté,
ce rejeton[h] |que tu as fait grandir pour toi !
17 On y a mis le feu, |elle a été coupée !
Que sous l’effet de ta colère |les ennemis périssent !
18 Protège l’homme |qui se tient à ta droite,
cet homme que pour ton service |tu as fortifié.
19 Et, jamais plus, |nous ne te quitterons.
Fais-nous revivre |et nous t’invoquerons !
20 O Eternel, |Dieu des armées célestes, |rétablis-nous,
montre-toi favorable, |et nous serons sauvés !

Notas al pie

 1. 80.1 Signification incertaine. Autre traduction : avec accompagnement sur instrument à six cordes.
 2. 80.1 Voir note 50.1.
 3. 80.2 Père d’Ephraïm et de Manassé (Gn 48.8-20) peut désigner les dix tribus du Nord, mais comme Joseph fut établi « fils aîné » par Jacob (Gn 48.5), ce nom peut aussi se référer à tout Israël.
 4. 80.2 Les deux figures ailées qui dominaient le coffre sacré (Ex 25.22 ; 1 R 6.23-28).
 5. 80.3 Les trois tribus des descendants de Rachel qui suivaient immédiatement le coffre sacré (Nb 10.21-24) dans la marche vers le pays promis.
 6. 80.9 Israël est plusieurs fois comparé à une vigne (voir Es 5.1-7 ; 27.2-6 ; Ez 15.1-8 ; Jn 15.1-10).
 7. 80.12 La mer Méditerranée et l’Euphrate étaient les limites extrêmes du royaume d’Israël sous David et Salomon.
 8. 80.16 Il y a sans doute ici un jeu de mots sur le double sens du terme : le rejeton est le « rameau de Joseph » (Gn 49.22) mais aussi le rejeton davidique dont il est question au v. 18.