สดุดี 8 TNCV - Salmos 8 NVI-PT

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 8

(ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ[a] บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระนามของพระองค์เกริกไกรทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!

พระองค์ทรงตั้งเกียรติสิริของพระองค์
เหนือฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงตั้งที่มั่นเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูของพระองค์
ผ่านทางการสรรเสริญของเด็กและทารก
เพื่อทำให้ศัตรูและคนที่เคียดแค้นเงียบไป
เมื่อข้าพระองค์เพ่งพินิจฟ้าสวรรค์
อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์
ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลาย
ที่พระองค์ทรงตั้งไว้
มนุษย์ที่ต้องตายเป็นใครหนอ พระองค์จึงทรงพะวงถึง?
บุตรของมนุษย์เป็นผู้ใด พระองค์จึงทรงห่วงใยพวกเขา?

พระองค์ทรงสร้างพวกเขา[b]ให้ต่ำกว่าชาวสวรรค์[c]เพียงเล็กน้อย
และทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้พวกเขา
พระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างขึ้น
พระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของพวกเขา
ฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้น
และสัตว์ป่าทั้งหลายในทุ่งกว้าง
หมู่นกในอากาศ
และปลาในทะเล
ทุกสิ่งที่ว่ายไปมาในท้องทะเล

ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย
พระนามของพระองค์เกริกไกรทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!

Notas al pie

  1. + หัวเรื่องสดุดี 8 คงจะเป็นศัพท์ทางดนตรี
  2. 8:5 หรือเขา ทั้งสองแห่งในข้อนี้และเช่นเดียวกับข้อ 6
  3. 8:5 หรือพระเจ้า

Nova Versão Internacional

Salmos 8

Salmo 8

Para o mestre de música. De acordo com a melodia Os Lagares. Salmo davídico.

Senhor, Senhor nosso,
    como é majestoso o teu nome em toda a terra!
Tu, cuja glória é cantada nos céus.[a]
Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos
    firmaste o teu nome como fortaleza[b],
por causa dos teus adversários,
    para silenciar o inimigo que busca vingança.

Quando contemplo os teus céus,
    obra dos teus dedos,
a lua e as estrelas que ali firmaste,
pergunto: Que é o homem,
    para que com ele te importes?
E o filho do homem,
    para que com ele te preocupes?

Tu o fizeste um pouco menor
    do que os seres celestiais[c]
e o coroaste de glória e de honra.
Tu o fizeste dominar
    sobre as obras das tuas mãos;
sob os seus pés tudo puseste:
todos os rebanhos e manadas,
    e até os animais selvagens,
as aves do céu, os peixes do mar
    e tudo o que percorre as veredas dos mares.

Senhor, Senhor nosso,
    como é majestoso o teu nome em toda a terra!

Notas al pie

  1. 8.1 Ou Puseste a tua glória nos céus; ou ainda Eu te cultuarei acima dos céus.
  2. 8.2 Ou suscitaste louvor
  3. 8.5 Ou do que Deus