สดุดี 8 TNCV - Matej 8 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 8:1-9

สดุดี 8

(ถึงหัวหน้านักร้อง ตามทำนองกิททีธ8:0 หัวเรื่องสดุดี 8 คงจะเป็นศัพท์ทางดนตรี บทสดุดีของดาวิด)

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์เกริกไกรทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!

พระองค์ทรงตั้งเกียรติสิริของพระองค์

เหนือฟ้าสวรรค์

2พระองค์ทรงตั้งที่มั่นเพื่อต่อสู้กับเหล่าศัตรูของพระองค์

ผ่านทางการสรรเสริญของเด็กและทารก

เพื่อทำให้ศัตรูและคนที่เคียดแค้นเงียบไป

3เมื่อข้าพระองค์เพ่งพินิจฟ้าสวรรค์

อันเป็นฝีพระหัตถ์ของพระองค์

ดวงจันทร์และดวงดาวทั้งหลาย

ที่พระองค์ทรงตั้งไว้

4มนุษย์ที่ต้องตายเป็นใครหนอ พระองค์จึงทรงพะวงถึง?

บุตรของมนุษย์เป็นผู้ใด พระองค์จึงทรงห่วงใยพวกเขา?

5พระองค์ทรงสร้างพวกเขา8:5 หรือเขา ทั้งสองแห่งในข้อนี้และเช่นเดียวกับข้อ 6ให้ต่ำกว่าชาวสวรรค์8:5 หรือพระเจ้าเพียงเล็กน้อย

และทรงสวมมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีและเกียรติให้พวกเขา

6พระองค์ทรงตั้งพวกเขาให้ปกครองสิ่งสารพัดที่ทรงสร้างขึ้น

พระองค์ทรงวางทุกสิ่งไว้ใต้เท้าของพวกเขา

7ฝูงแพะแกะและฝูงวัวทั้งสิ้น

และสัตว์ป่าทั้งหลายในทุ่งกว้าง

8หมู่นกในอากาศ

และปลาในทะเล

ทุกสิ่งที่ว่ายไปมาในท้องทะเล

9ข้าแต่พระยาห์เวห์ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย

พระนามของพระองค์เกริกไกรทั่วแผ่นดินโลกจริงๆ!

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.