สดุดี 79 TNCV - Matej 79 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 79:1-13

สดุดี 79

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระเจ้า ชนชาติทั้งหลายได้รุกรานกรรมสิทธิ์ของพระองค์

พวกเขาทำให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นมลทิน

พวกเขาทำให้เยรูซาเล็มกลายเป็นซากปรักหักพัง

2พวกเขาปล่อยให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์

เป็นอาหารของฝูงนกในอากาศ

ให้เนื้อประชากรของพระองค์ตกเป็นอาหารของสัตว์ร้ายในแผ่นดิน

3พวกเขาทำให้เลือดหลั่งรินทั่วเยรูซาเล็ม

ดั่งน้ำนอง

ไม่มีใครสักคนที่จะจัดการฝังศพ

4ข้าพระองค์ทั้งหลายตกเป็นคำเปรียบเปรยของเพื่อนบ้าน

เป็นที่ดูหมิ่นและเยาะเย้ยของชนชาติโดยรอบ

5อีกนานเพียงใด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า? พระองค์จะทรงพระพิโรธไปตลอดกาลหรือ?

อีกนานเพียงใดที่ความหึงหวงของพระองค์จะเผาผลาญดั่งไฟ?

6ขอทรงเทพระพิโรธลงเหนือชนชาติทั้งหลาย

ที่ไม่ยอมรับพระองค์

ลงเหนืออาณาจักรต่างๆ

ที่ไม่ยอมร้องทูลโดยออกพระนามของพระองค์

7เพราะพวกเขาได้กลืนกินยาโคบ

และทำลายล้างภูมิลำเนาของเขา

8ขออย่าทรงให้โทษบาปของบรรพบุรุษมาตกกับข้าพระองค์ทั้งหลาย

ขอพระเมตตามาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายโดยเร็ว

เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำที่สุด

9ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด

เพื่อเห็นแก่เกียรติสิริแห่งพระนามของพระองค์

โปรดช่วยกู้และอภัยบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย

เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์

10เหตุใดจะให้ชนชาติต่างๆ พูดได้ว่า

“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”

ต่อหน้าต่อตาของเรา ขอให้ชนชาติทั้งหลายรับรู้โดยทั่วกันว่า

พระเจ้าทรงแก้แค้นแทนโลหิตที่หลั่งรินของผู้รับใช้ของพระองค์

11ขอให้เสียงครวญครางของเหล่านักโทษมาถึงต่อหน้าพระองค์

โดยอานุภาพแห่งพระกรของพระองค์

ขอทรงไว้ชีวิตผู้ถูกสั่งประหาร

12ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงแก้แค้นบรรดาคนที่อยู่ล้อมรอบข้าพระองค์

ซึ่งกำลังลบหลู่พระองค์ให้รับโทษหนักถึงเจ็ดเท่า

13แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์

เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์

จะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์

ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสรรเสริญเทิดทูนพระองค์สืบไปทุกชั่วอายุ

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.