สดุดี 79 TNCV - Заб 79 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 79

(บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระเจ้า ชนชาติทั้งหลายได้รุกรานกรรมสิทธิ์ของพระองค์
พวกเขาทำให้พระวิหารศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์เป็นมลทิน
พวกเขาทำให้เยรูซาเล็มกลายเป็นซากปรักหักพัง
พวกเขาปล่อยให้ศพผู้รับใช้ของพระองค์
เป็นอาหารของฝูงนกในอากาศ
ให้เนื้อประชากรของพระองค์ตกเป็นอาหารของสัตว์ร้ายในแผ่นดิน
พวกเขาทำให้เลือดหลั่งรินทั่วเยรูซาเล็ม
ดั่งน้ำนอง
ไม่มีใครสักคนที่จะจัดการฝังศพ
ข้าพระองค์ทั้งหลายตกเป็นคำเปรียบเปรยของเพื่อนบ้าน
เป็นที่ดูหมิ่นและเยาะเย้ยของชนชาติโดยรอบ

อีกนานเพียงใด ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า? พระองค์จะทรงพระพิโรธไปตลอดกาลหรือ?
อีกนานเพียงใดที่ความหึงหวงของพระองค์จะเผาผลาญดั่งไฟ?
ขอทรงเทพระพิโรธลงเหนือชนชาติทั้งหลาย
ที่ไม่ยอมรับพระองค์
ลงเหนืออาณาจักรต่างๆ
ที่ไม่ยอมร้องทูลโดยออกพระนามของพระองค์
เพราะพวกเขาได้กลืนกินยาโคบ
และทำลายล้างภูมิลำเนาของเขา

ขออย่าทรงให้โทษบาปของบรรพบุรุษมาตกกับข้าพระองค์ทั้งหลาย
ขอพระเมตตามาถึงข้าพระองค์ทั้งหลายโดยเร็ว
เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายตกต่ำที่สุด
ข้าแต่พระเจ้าองค์พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายเถิด
เพื่อเห็นแก่เกียรติสิริแห่งพระนามของพระองค์
โปรดช่วยกู้และอภัยบาปของข้าพระองค์ทั้งหลาย
เพื่อเห็นแก่พระนามของพระองค์
10 เหตุใดจะให้ชนชาติต่างๆ พูดได้ว่า
“พระเจ้าของพวกเขาอยู่ที่ไหน?”

ต่อหน้าต่อตาของเรา ขอให้ชนชาติทั้งหลายรับรู้โดยทั่วกันว่า
พระเจ้าทรงแก้แค้นแทนโลหิตที่หลั่งรินของผู้รับใช้ของพระองค์
11 ขอให้เสียงครวญครางของเหล่านักโทษมาถึงต่อหน้าพระองค์
โดยอานุภาพแห่งพระกรของพระองค์
ขอทรงไว้ชีวิตผู้ถูกสั่งประหาร
12 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงแก้แค้นบรรดาคนที่อยู่ล้อมรอบข้าพระองค์
ซึ่งกำลังลบหลู่พระองค์ให้รับโทษหนักถึงเจ็ดเท่า
13 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายผู้เป็นประชากรของพระองค์
เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
จะสรรเสริญพระองค์เป็นนิตย์
ข้าพระองค์ทั้งหลายจะสรรเสริญเทิดทูนพระองค์สืบไปทุกชั่วอายุ

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 79

Песнь 79

Дирижёру хора. На мотив «Лилии свидетельства». Песнь Ософа.

Услышь нас, Пастух Исроила,
    Ты, Который водит Юсуфа, как овец.
    Восседающий на херувимах, воссияй!
Перед Ефраимом, Вениамином и Манассой
    пробуди силу Свою;
    приди и спаси нас!

Всевышний, восстанови нас!
    Да озарит нас свет лица Твоего,
    и будем спасены.

О Вечный, Бог Сил,
    как долго ещё будешь гневаться
    на молитвы Своего народа?
Напитал Ты нас слезами, как хлебом,
    напоил нас ими сполна,
сделал нас причиной раздора соседей,
    и враги наши насмехаются над нами.

Бог Сил, восстанови нас!
    Да озарит нас свет лица Твоего,
    и будем спасены.

Из Египта Ты перенёс лозу виноградную,
    изгнал народы и посадил её,
10     очистил для неё место.
Принялись её корни,
    и она наполнила землю.
11 Горы покрылись её тенью,
    и могучие кедры – её ветвями[a].
12 Она пустила свои ветви до Средиземного моря
    и побеги свои – до реки Евфрата.

13 Для чего разрушил Ты её ограды,
    так что все проходящие мимо обрывают её плоды?
14 Лесной кабан подрывает её,
    и дикие звери объедают её.
15 О Бог Сил, возвратись к нам!
    Взгляни с неба и посмотри на нас!
И сохрани этот виноград,
16     что посадила правая рука Твоя,
    и поросль[b], что взрастил Ты для Себя.
17 Твой виноград пожжён огнём, обсечён;
    от Твоего гнева погибает народ Твой.
18 Да будет рука Твоя над избранным Тобой народом,
    над народом,[c] который Ты укрепил для Себя.
19 Тогда мы не отступим от Тебя;
    оживи нас, и мы будем призывать имя Твоё.

20 Вечный, Бог Сил, восстанови нас!
    Да озарит нас свет лица Твоего,
    и будем спасены.

Notas al pie

  1. Заб 79:11 Или: «а ветви её – как могучие кедры».
  2. Заб 79:16 Букв.: «сына».
  3. Заб 79:18 Букв.: «Да будет рука Твоя над человеком правой руки Твоей, над сыном человека…»