สดุดี 77 TNCV - Mateusza 77 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 77:1-20

สดุดี 77

(ถึงหัวหน้านักร้อง ถึงเยดูธูน บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าพเจ้าร้องทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วย

ข้าพเจ้าร้องทูลให้พระเจ้าทรงสดับฟัง

2ยามทุกข์ยาก ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

ยามค่ำคืนข้าพเจ้าชูมือวิงวอนไม่อ่อนล้า

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าไม่ยอมรับการปลอบประโลม

3ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ และร้องคร่ำครวญ

ข้าพระองค์ครุ่นคิดและจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนระโหยไป

เสลาห์

4พระองค์ทรงทำให้ตาของข้าพระองค์ไม่อาจปิดลงได้

ข้าพระองค์ทนทุกข์จนพูดไม่ออก

5ข้าพระองค์คิดถึงวันคืนที่ผ่านมา

ปีเดือนซึ่งล่วงเลยมานานแล้ว

6ข้าพระองค์นึกถึงบทเพลงที่ร้องในยามค่ำคืน

จิตใจของข้าพระองค์ครุ่นคิดและจิตวิญญาณก็เสาะหา

7“องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งตลอดไปหรือ?

พระองค์จะไม่ทรงโปรดปรานอีกเลยหรือ?

8ความรักมั่นคงของพระองค์สูญสิ้นไปเป็นนิตย์แล้วหรือ?

พระสัญญาของพระองค์ล้มเลิกไปตลอดกาลหรือ?

9พระเจ้าทรงลืมที่จะเมตตากรุณาแล้วหรือ?

พระองค์ทรงระงับความสงสารเพราะพิโรธแล้วหรือ?”

เสลาห์

10แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า “ข้าพเจ้าจะร้องอุทธรณ์ในเรื่องนี้

คือเรื่องปีเดือนที่องค์ผู้สูงสุดทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์”77:10 หรือแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า “สิ่งนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวด / คือองค์ผู้สูงสุดไม่ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาอีกแล้ว”

11ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ในครั้งเก่าก่อน

12ข้าพเจ้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

และตรึกตรองพระราชกิจอันเกรียงไกรทั้งปวงของพระองค์

13ข้าแต่พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์

พระใดเล่ายิ่งใหญ่เสมอเหมือนพระเจ้าของเรา?

14พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์

ทรงสำแดงเดชานุภาพท่ามกลางชนชาติต่างๆ

15โดยพระกรอันเกรียงไกร พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์

คือวงศ์วานยาโคบและโยเซฟ

เสลาห์

16เมื่อห้วงน้ำเห็นพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า

ห้วงน้ำเห็นพระองค์ก็คร้ามกลัว

ห้วงลึกก็สะทกสะท้าน

17เมฆเทฝนลงมา ท้องฟ้ากึกก้องคำราม

ลูกศรของพระองค์แวบวาบไปมา

18เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังมาจากพายุหมุน

ฟ้าแลบจุดประกายสว่างแก่พิภพ

ปฐพีก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว

19พระมรรคาของพระองค์ผ่านทะเล

ทางของพระองค์ผ่านห้วงน้ำหลาก

แม้ไม่เห็นรอยพระบาทของพระองค์

20พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ไปดั่งฝูงแกะ

โดยมือของโมเสสและอาโรน

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.