สดุดี 77 TNCV - Matej 77 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 77:1-20

สดุดี 77

(ถึงหัวหน้านักร้อง ถึงเยดูธูน บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าพเจ้าร้องทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วย

ข้าพเจ้าร้องทูลให้พระเจ้าทรงสดับฟัง

2ยามทุกข์ยาก ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า

ยามค่ำคืนข้าพเจ้าชูมือวิงวอนไม่อ่อนล้า

จิตวิญญาณของข้าพเจ้าไม่ยอมรับการปลอบประโลม

3ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ และร้องคร่ำครวญ

ข้าพระองค์ครุ่นคิดและจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนระโหยไป

เสลาห์

4พระองค์ทรงทำให้ตาของข้าพระองค์ไม่อาจปิดลงได้

ข้าพระองค์ทนทุกข์จนพูดไม่ออก

5ข้าพระองค์คิดถึงวันคืนที่ผ่านมา

ปีเดือนซึ่งล่วงเลยมานานแล้ว

6ข้าพระองค์นึกถึงบทเพลงที่ร้องในยามค่ำคืน

จิตใจของข้าพระองค์ครุ่นคิดและจิตวิญญาณก็เสาะหา

7“องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งตลอดไปหรือ?

พระองค์จะไม่ทรงโปรดปรานอีกเลยหรือ?

8ความรักมั่นคงของพระองค์สูญสิ้นไปเป็นนิตย์แล้วหรือ?

พระสัญญาของพระองค์ล้มเลิกไปตลอดกาลหรือ?

9พระเจ้าทรงลืมที่จะเมตตากรุณาแล้วหรือ?

พระองค์ทรงระงับความสงสารเพราะพิโรธแล้วหรือ?”

เสลาห์

10แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า “ข้าพเจ้าจะร้องอุทธรณ์ในเรื่องนี้

คือเรื่องปีเดือนที่องค์ผู้สูงสุดทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์”77:10 หรือแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า “สิ่งนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวด / คือองค์ผู้สูงสุดไม่ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาอีกแล้ว”

11ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ข้าพเจ้าจะระลึกถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ในครั้งเก่าก่อน

12ข้าพเจ้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์

และตรึกตรองพระราชกิจอันเกรียงไกรทั้งปวงของพระองค์

13ข้าแต่พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์

พระใดเล่ายิ่งใหญ่เสมอเหมือนพระเจ้าของเรา?

14พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์

ทรงสำแดงเดชานุภาพท่ามกลางชนชาติต่างๆ

15โดยพระกรอันเกรียงไกร พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์

คือวงศ์วานยาโคบและโยเซฟ

เสลาห์

16เมื่อห้วงน้ำเห็นพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า

ห้วงน้ำเห็นพระองค์ก็คร้ามกลัว

ห้วงลึกก็สะทกสะท้าน

17เมฆเทฝนลงมา ท้องฟ้ากึกก้องคำราม

ลูกศรของพระองค์แวบวาบไปมา

18เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังมาจากพายุหมุน

ฟ้าแลบจุดประกายสว่างแก่พิภพ

ปฐพีก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว

19พระมรรคาของพระองค์ผ่านทะเล

ทางของพระองค์ผ่านห้วงน้ำหลาก

แม้ไม่เห็นรอยพระบาทของพระองค์

20พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ไปดั่งฝูงแกะ

โดยมือของโมเสสและอาโรน

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.