สดุดี 77 TNCV - Psalm 77 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 77

(ถึงหัวหน้านักร้อง ถึงเยดูธูน บทสดุดีของอาสาฟ)

1ข้าพเจ้าร้องทูลขอให้พระเจ้าทรงช่วย
ข้าพเจ้าร้องทูลให้พระเจ้าทรงสดับฟัง
ยามทุกข์ยาก ข้าพเจ้าแสวงหาองค์พระผู้เป็นเจ้า
ยามค่ำคืนข้าพเจ้าชูมือวิงวอนไม่อ่อนล้า
จิตวิญญาณของข้าพเจ้าไม่ยอมรับการปลอบประโลม

ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ระลึกถึงพระองค์ และร้องคร่ำครวญ
ข้าพระองค์ครุ่นคิดและจิตวิญญาณของข้าพระองค์อ่อนระโหยไป
เสลาห์
พระองค์ทรงทำให้ตาของข้าพระองค์ไม่อาจปิดลงได้
ข้าพระองค์ทนทุกข์จนพูดไม่ออก
ข้าพระองค์คิดถึงวันคืนที่ผ่านมา
ปีเดือนซึ่งล่วงเลยมานานแล้ว
ข้าพระองค์นึกถึงบทเพลงที่ร้องในยามค่ำคืน
จิตใจของข้าพระองค์ครุ่นคิดและจิตวิญญาณก็เสาะหา

“องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงทอดทิ้งตลอดไปหรือ?
พระองค์จะไม่ทรงโปรดปรานอีกเลยหรือ?
ความรักมั่นคงของพระองค์สูญสิ้นไปเป็นนิตย์แล้วหรือ?
พระสัญญาของพระองค์ล้มเลิกไปตลอดกาลหรือ?
พระเจ้าทรงลืมที่จะเมตตากรุณาแล้วหรือ?
พระองค์ทรงระงับความสงสารเพราะพิโรธแล้วหรือ?”
เสลาห์

10 แล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า “ข้าพเจ้าจะร้องอุทธรณ์ในเรื่องนี้
คือเรื่องปีเดือนที่องค์ผู้สูงสุดทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์”[a]
11 ข้าพเจ้าจะระลึกถึงพระราชกิจทั้งปวงขององค์พระผู้เป็นเจ้า
ข้าพเจ้าจะระลึกถึงการอัศจรรย์ต่างๆ ของพระองค์ในครั้งเก่าก่อน
12 ข้าพเจ้าจะใคร่ครวญถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
และตรึกตรองพระราชกิจอันเกรียงไกรทั้งปวงของพระองค์

13 ข้าแต่พระเจ้า พระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์
พระใดเล่ายิ่งใหญ่เสมอเหมือนพระเจ้าของเรา?
14 พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์
ทรงสำแดงเดชานุภาพท่ามกลางชนชาติต่างๆ
15 โดยพระกรอันเกรียงไกร พระองค์ทรงไถ่ประชากรของพระองค์
คือวงศ์วานยาโคบและโยเซฟ
เสลาห์

16 เมื่อห้วงน้ำเห็นพระองค์ ข้าแต่พระเจ้า
ห้วงน้ำเห็นพระองค์ก็คร้ามกลัว
ห้วงลึกก็สะทกสะท้าน
17 เมฆเทฝนลงมา ท้องฟ้ากึกก้องคำราม
ลูกศรของพระองค์แวบวาบไปมา
18 เสียงฟ้าร้องของพระองค์ดังมาจากพายุหมุน
ฟ้าแลบจุดประกายสว่างแก่พิภพ
ปฐพีก็สั่นสะเทือนและหวั่นไหว
19 พระมรรคาของพระองค์ผ่านทะเล
ทางของพระองค์ผ่านห้วงน้ำหลาก
แม้ไม่เห็นรอยพระบาทของพระองค์

20 พระองค์ทรงนำประชากรของพระองค์ไปดั่งฝูงแกะ
โดยมือของโมเสสและอาโรน

Notas al pie

  1. 77:10 หรือแล้วข้าพเจ้าก็คิดว่า “สิ่งนี้แหละที่ทำให้ข้าพเจ้าเจ็บปวด / คือองค์ผู้สูงสุดไม่ทรงสำแดงฤทธานุภาพแห่งพระหัตถ์ขวาอีกแล้ว”

Amplified Bible

Psalm 77

Comfort in Trouble from Recalling God’s Mighty Deeds.

To the Chief Musician; according to Jeduthun [one of David’s three chief musicians, founder of an official musical family]. A Psalm of Asaph.

1My voice rises to God, and I will cry aloud;
My voice rises to God, and He will hear me.

In the day of my trouble I [desperately] sought the Lord;
In the night my hand was [a]stretched out [in prayer] without weariness;
My soul refused to be comforted.

I remember God; then I am disquieted and I groan;
I sigh [in prayer], and my spirit grows faint. Selah.

You have held my eyelids open;
I am so troubled that I cannot speak.

I have considered the ancient days,
The years [of prosperity] of long, long ago.

I will remember my song in the night;
I will meditate with my heart,
And my spirit searches:


Will the Lord reject forever?
And will He never be favorable again?

Has His lovingkindness ceased forever?
Have His promises ended for all time?

Has God forgotten to be gracious?
Or has He in anger withdrawn His compassion? Selah.
10 
And I said, “This is my grief,
That the right hand of the Most High has changed [and His lovingkindness is withheld].”

11 
I will [solemnly] remember the deeds of the Lord;
Yes, I will [wholeheartedly] remember Your wonders of old.
12 
I will meditate on all Your works
And thoughtfully consider all Your [great and wondrous] deeds.
13 
Your way, O God, is holy [far from sin and guilt].
What god is great like our God?
14 
You are the [awesome] God who works [powerful] wonders;
You have demonstrated Your power among the people.
15 
You have with Your [great] arm redeemed Your people,
The sons of Jacob and Joseph. Selah.

16 
The waters [of the Red Sea] saw You, O God;
The waters saw You, they were in anguish;
The deeps also trembled.
17 
The clouds poured down water;
The skies sent out a sound [of rumbling thunder];
Your arrows (lightning) flashed here and there.
18 
The voice of Your thunder was in the [b]whirlwind;
The lightnings illumined the world;
The earth trembled and shook.
19 
Your way [of escape for Your people] was through the sea,
And Your paths through the great waters,
And Your footprints were not traceable.
20 
You led Your people like a flock
By the hand of Moses and Aaron [to the promised goal].

Notas al pie

  1. Psalm 77:2 Lit and did not grow numb.
  2. Psalm 77:18 Lit wheel, possibly referring instead to the wheels on God’s chariot.