สดุดี 76 TNCV - Mateusza 76 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 76:1-12

สดุดี 76

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของอาสาฟ บทเพลง)

1ในยูดาห์ พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จัก

ในอิสราเอลพระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่

2ที่ประทับของพระองค์อยู่ในซาเลม

ที่สถิตของพระองค์อยู่ในศิโยน

3ที่นั่น พระองค์ทรงทำลายลูกศร

โล่ ดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลาย

เสลาห์

4พระองค์ทรงงามรุ่งโรจน์ด้วยความสว่าง

ทรงมีพระบารมียิ่งกว่าภูเขาทั้งหลายที่อุดมด้วยสัตว์ป่า

5บรรดาชายผู้เก่งกล้านอนสิ้นท่าเพราะถูกปล้น

พวกเขาแน่นิ่ง หลับไม่ตื่นอีกเลย

ไม่มีนักรบสักคน

ที่สามารถยกมือขึ้นได้

6ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ เมื่อพระองค์ทรงกำราบ

ทั้งม้าและรถม้าศึกก็ไม่ไหวติง

7พระองค์แต่ผู้เดียวเป็นที่พึงยำเกรง

เมื่อพระองค์ทรงพระพิโรธ ใครจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้?

8พระองค์ทรงประกาศคำพิพากษาจากฟ้าสวรรค์

แผ่นดินโลกก็สะทกสะท้านและนิ่งเงียบ

9ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นพิพากษา

เพื่อช่วยบรรดาผู้ทุกข์ลำเค็ญของดินแดน

เสลาห์

10แน่ทีเดียว พระพิโรธของพระองค์ต่อมนุษย์นำการสรรเสริญมาสู่พระองค์

และผู้ที่อยู่รอดจากพระพิโรธของพระองค์จะถูกยับยั้ง76:10 หรือแน่ทีเดียว ความเกรี้ยวกราดของมนุษย์จะนำการสรรเสริญมาสู่พระองค์ / และพระองค์ทรงคาดพระองค์ด้วยพระพิโรธที่เหลืออยู่

11จงถวายปฏิญาณต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และทำให้สำเร็จตามที่ได้ปฏิญาณไว้นั้น

ให้ดินแดนเพื่อนบ้านทั้งปวง

นำเครื่องบรรณาการมาถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่ยำเกรง

12พระองค์ทรงทำให้เจ้านายถ่อมใจ

พระองค์ทรงเป็นที่ยำเกรงของเหล่ากษัตริย์ของแผ่นดินโลก

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.