สดุดี 76 TNCV - Nnwom 76 NA-TWI

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 76

(ถึงหัวหน้านักร้อง บรรเลงเครื่องสาย บทสดุดีของอาสาฟ บทเพลง)

1ในยูดาห์ พระเจ้าทรงเป็นที่รู้จัก
ในอิสราเอลพระนามของพระองค์ยิ่งใหญ่
ที่ประทับของพระองค์อยู่ในซาเลม
ที่สถิตของพระองค์อยู่ในศิโยน
ที่นั่น พระองค์ทรงทำลายลูกศร
โล่ ดาบ อาวุธยุทโธปกรณ์ทั้งหลาย
เสลาห์

พระองค์ทรงงามรุ่งโรจน์ด้วยความสว่าง
ทรงมีพระบารมียิ่งกว่าภูเขาทั้งหลายที่อุดมด้วยสัตว์ป่า
บรรดาชายผู้เก่งกล้านอนสิ้นท่าเพราะถูกปล้น
พวกเขาแน่นิ่ง หลับไม่ตื่นอีกเลย
ไม่มีนักรบสักคน
ที่สามารถยกมือขึ้นได้
ข้าแต่พระเจ้าของยาโคบ เมื่อพระองค์ทรงกำราบ
ทั้งม้าและรถม้าศึกก็ไม่ไหวติง

พระองค์แต่ผู้เดียวเป็นที่พึงยำเกรง
เมื่อพระองค์ทรงพระพิโรธ ใครจะสามารถยืนอยู่ต่อหน้าพระองค์ได้?
พระองค์ทรงประกาศคำพิพากษาจากฟ้าสวรรค์
แผ่นดินโลกก็สะทกสะท้านและนิ่งเงียบ
ข้าแต่พระเจ้า เมื่อพระองค์ทรงลุกขึ้นพิพากษา
เพื่อช่วยบรรดาผู้ทุกข์ลำเค็ญของดินแดน
เสลาห์
10 แน่ทีเดียว พระพิโรธของพระองค์ต่อมนุษย์นำการสรรเสริญมาสู่พระองค์
และผู้ที่อยู่รอดจากพระพิโรธของพระองค์จะถูกยับยั้ง[a]

11 จงถวายปฏิญาณต่อพระยาห์เวห์พระเจ้าของท่าน และทำให้สำเร็จตามที่ได้ปฏิญาณไว้นั้น
ให้ดินแดนเพื่อนบ้านทั้งปวง
นำเครื่องบรรณาการมาถวายแด่พระองค์ ผู้ทรงเป็นที่ยำเกรง
12 พระองค์ทรงทำให้เจ้านายถ่อมใจ
พระองค์ทรงเป็นที่ยำเกรงของเหล่ากษัตริย์ของแผ่นดินโลก

Notas al pie

  1. 76:10 หรือแน่ทีเดียว ความเกรี้ยวกราดของมนุษย์จะนำการสรรเสริญมาสู่พระองค์ / และพระองค์ทรงคาดพระองค์ด้วยพระพิโรธที่เหลืออยู่

Nkwa Asem

Nnwom 76

Nkonimdifo Nyankopɔn

1Wonim Onyankopɔn wɔ Yuda. Wɔhyɛ ne din anuonyam wɔ Israel. Ɔwɔ ofi wɔ Yerusalem; ɔte Sion Bepɔw so. Ɛhɔ na obubuu atamfo agyan, wɔn kyɛm, wɔn nkrante ne wɔn akode nyinaa.

O Onyankopɔn, w’anuonyam so! Wufi mmepɔw no a wudii w’atamfo so no so reba wo tumi so. Woagye wɔn asraafo akokoduru no ho nneɛma nyinaa ama wɔada awufo nna. Wɔn ahoɔden ne wɔn nyansa nyinaa yɛɛ kwa. Wobɔɔ wɔn hu no, O Yakob Nyankopɔn, apɔnkɔ no ne wɔn sotefo nyinaa wuwui. Na wo Awurade de, obiara suro wo. Sɛ wo bo fuw a, obi ntumi nnyina w’anim. Wubu atɛn fi soro; wiase suroe na ɛyɛɛ dinn, bere a wosɔre buu atɛn a wode gyee wɔn a wɔhyɛ wɔn so no no. 10 Nnipa abufuw de ayeyi a ɛdɔɔso brɛɛ wo. Wɔn a wɔanwu ɔko no mu no, bɛhyɛ wo fa no nyinaa bi.

11 Nea wode ahyɛ Awurade wo Nyankopɔn bɔ no, fa ma no. Aman a mobɛn nyinaa mommrɛ no akyɛde. 12 Onyankopɔn ma nnipa suro no; ɔbrɛ ahenemma ahantanfo ase, na ɔbɔ ahene akɛse hu.