สดุดี 75 TNCV - Psaltaren 75 SVL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 75

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” บทสดุดีของอาสาฟ บทเพลง)

1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณเพราะพระนามของพระองค์อยู่ใกล้
ผู้คนเล่าขานถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “เราเลือกเวลาที่กำหนดไว้
เรานี่แหละเป็นผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรม
เมื่อโลกสั่นสะเทือนและชาวโลกทั้งสิ้นสะทกสะท้าน
เรานี่แหละเป็นผู้ที่ยึดเสาหลักของโลกไว้ให้ตั้งมั่นคง
เสลาห์
เราพูดกับคนหยิ่งผยองว่า ‘อย่าโอ้อวดอีกต่อไป’
และพูดกับคนชั่วว่า ‘อย่าลำพอง[a]
อย่าลำพองต่อฟ้าสวรรค์
อย่าเชิดหน้าชูคอพูดจายโส’ ”

ไม่มีใครที่มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก
หรือมาจากถิ่นกันดารจะเชิดชูผู้หนึ่งผู้ใดได้
แต่พระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็นผู้ตัดสิน
ทรงให้คนหนึ่งลง และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น
ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีถ้วยเหล้าองุ่นฟองฟูเต็มถ้วยผสมเครื่องเทศ
พระองค์ทรงเทออก และคนชั่วทั้งโลกดื่มจนหมดไม่เว้นตะกอนก้นถ้วย

สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะประกาศเรื่องนี้เป็นนิตย์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ
10 “เราจะโค่นอำนาจของคนชั่วทั้งปวง
แต่จะเชิดชูอำนาจของคนชอบธรรม[b]

Notas al pie

  1. 75:4 หรืออย่ายกเขาของเจ้าขึ้นเช่นเดียวกับข้อ 5
  2. 75:10 หรือเราจะตัดเขาของคนชั่วทั้งปวง / แต่จะเชิดชูเขาของคนชอบธรรม

Swedish Contemporary Bible

Psalms 75

Psalm 75

Guds dom

1För körledaren, ”Fördärva inte”[a]. En psalm av Asaf, en sång.

2Vi prisar dig, Gud, vi prisar dig!

Ditt namn är nära, dina underverk förkunnas.[b]

3”Jag ska välja en bestämd tid,

jag ska döma rättvist.

4Även om jorden och alla dess invånare skakar,

håller jag dess pelare stadiga. Séla

5Jag säger till de övermodiga: ’Skryt inte!’

och till de gudlösa: ’Lyft inte hornen[c]!’ ”

6Lyft inte era horn i höjden,

tala inte så styvnackat.

7För varken från öster eller väster eller från öknen

kommer upphöjelsen.

8Gud är den som dömer,

han förnedrar den ene och upphöjer den andre.

9I sin hand håller Herren en bägare

med skummande, kryddat vin.

Han häller upp,

och alla ogudaktiga på jorden måste dricka,

ända till dräggen.

10Men jag ska förkunna

och prisa Jakobs Gud i evighet.

11”Jag ska hugga av alla gudlösas horn

men upphöja de rättfärdigas.”

Notas al pie

  1. 75:1 Se not till 57:1.
  2. 75:2 Enligt bl.a. Septuaginta: Vi tackar dig, Gud, vi tackar dig! Vi åkallar ditt namn, vi förkunnar dina underverk.
  3. 75:5,6,11 Horn symboliserar ofta stolthet och kraft. Dessa verser varnar alltså för högmod.