สดุดี 75 TNCV - Matej 75 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 75:1-10

สดุดี 75

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” บทสดุดีของอาสาฟ บทเพลง)

1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์

ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณเพราะพระนามของพระองค์อยู่ใกล้

ผู้คนเล่าขานถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์

2พระองค์ตรัสว่า “เราเลือกเวลาที่กำหนดไว้

เรานี่แหละเป็นผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรม

3เมื่อโลกสั่นสะเทือนและชาวโลกทั้งสิ้นสะทกสะท้าน

เรานี่แหละเป็นผู้ที่ยึดเสาหลักของโลกไว้ให้ตั้งมั่นคง

เสลาห์

4เราพูดกับคนหยิ่งผยองว่า ‘อย่าโอ้อวดอีกต่อไป’

และพูดกับคนชั่วว่า ‘อย่าลำพอง75:4 หรืออย่ายกเขาของเจ้าขึ้นเช่นเดียวกับข้อ 5

5อย่าลำพองต่อฟ้าสวรรค์

อย่าเชิดหน้าชูคอพูดจายโส’ ”

6ไม่มีใครที่มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก

หรือมาจากถิ่นกันดารจะเชิดชูผู้หนึ่งผู้ใดได้

7แต่พระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็นผู้ตัดสิน

ทรงให้คนหนึ่งลง และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น

8ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีถ้วยเหล้าองุ่นฟองฟูเต็มถ้วยผสมเครื่องเทศ

พระองค์ทรงเทออก และคนชั่วทั้งโลกดื่มจนหมดไม่เว้นตะกอนก้นถ้วย

9สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะประกาศเรื่องนี้เป็นนิตย์

ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ

10“เราจะโค่นอำนาจของคนชั่วทั้งปวง

แต่จะเชิดชูอำนาจของคนชอบธรรม75:10 หรือเราจะตัดเขาของคนชั่วทั้งปวง / แต่จะเชิดชูเขาของคนชอบธรรม

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.