สดุดี 75 TNCV - Psalm 75 AMP

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 75

(ถึงหัวหน้านักร้อง ทำนอง “อย่าทำลาย” บทสดุดีของอาสาฟ บทเพลง)

1ข้าแต่พระเจ้า ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณพระองค์
ข้าพระองค์ทั้งหลายขอบพระคุณเพราะพระนามของพระองค์อยู่ใกล้
ผู้คนเล่าขานถึงพระราชกิจอันอัศจรรย์ของพระองค์

พระองค์ตรัสว่า “เราเลือกเวลาที่กำหนดไว้
เรานี่แหละเป็นผู้พิพากษาอย่างเที่ยงธรรม
เมื่อโลกสั่นสะเทือนและชาวโลกทั้งสิ้นสะทกสะท้าน
เรานี่แหละเป็นผู้ที่ยึดเสาหลักของโลกไว้ให้ตั้งมั่นคง
เสลาห์
เราพูดกับคนหยิ่งผยองว่า ‘อย่าโอ้อวดอีกต่อไป’
และพูดกับคนชั่วว่า ‘อย่าลำพอง[a]
อย่าลำพองต่อฟ้าสวรรค์
อย่าเชิดหน้าชูคอพูดจายโส’ ”

ไม่มีใครที่มาจากทิศตะวันออกหรือทิศตะวันตก
หรือมาจากถิ่นกันดารจะเชิดชูผู้หนึ่งผู้ใดได้
แต่พระเจ้าต่างหากที่ทรงเป็นผู้ตัดสิน
ทรงให้คนหนึ่งลง และทรงยกอีกคนหนึ่งขึ้น
ในพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามีถ้วยเหล้าองุ่นฟองฟูเต็มถ้วยผสมเครื่องเทศ
พระองค์ทรงเทออก และคนชั่วทั้งโลกดื่มจนหมดไม่เว้นตะกอนก้นถ้วย

สำหรับข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะประกาศเรื่องนี้เป็นนิตย์
ข้าพเจ้าจะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าของยาโคบ
10 “เราจะโค่นอำนาจของคนชั่วทั้งปวง
แต่จะเชิดชูอำนาจของคนชอบธรรม[b]

Notas al pie

  1. 75:4 หรืออย่ายกเขาของเจ้าขึ้นเช่นเดียวกับข้อ 5
  2. 75:10 หรือเราจะตัดเขาของคนชั่วทั้งปวง / แต่จะเชิดชูเขาของคนชอบธรรม

Amplified Bible

Psalm 75

God Abases the Proud, but Exalts the Righteous.

To the Chief Musician; set to [the tune of] “Do Not Destroy.” A Psalm of Asaph. A Song.

1We give thanks and praise to You, O God, we give thanks,
For Your [wonderful works declare that Your] [a]name is near;
People declare Your wonders.

“When I select an appointed time,
I will judge with equity,” [says the Lord].

“The earth and all the inhabitants of it melt [in tumultuous times].
It is I who will steady its pillars. Selah.

“I said to the arrogant, ‘Do not boast;’
And to the wicked, ‘Do not lift up the horn [of self-glorification].

‘Do not lift up your [defiant and aggressive] horn on high,
Do not speak with a stiff neck.’”


For not from the east, nor from the west,
Nor from the desert comes exaltation.

But God is the Judge;
He puts down one and lifts up another.

For a cup [of His wrath] is in the hand of the Lord, and the wine foams;
It is well mixed and fully spiced, and He pours out from it;
And all the wicked of the earth must drain it and drink down to its dregs.


But as for me, I will declare it and rejoice forever;
I will sing praises to the God of Jacob.
10 
All the horns of the wicked He will cut off,
But the horns of the righteous will be lifted up.

Notas al pie

  1. Psalm 75:1 See note Deut 12:5.