สดุดี 74 TNCV - Matej 74 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 74:1-23

สดุดี 74

(มัสคิล74:0 หัวเรื่องสดุดี 74 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรีของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระเจ้า เหตุใดจึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์?

เหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงคุกรุ่นขึ้นต่อแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์?

2ขอทรงระลึกถึงเหล่าประชากรที่ทรงซื้อมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน

เผ่าพันธุ์ที่ทรงไถ่ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์

ภูเขาศิโยนที่ประทับของพระองค์

3ขอทรงหันย่างพระบาทมายังซากปรักหักพังตลอดกาลเหล่านี้

ความย่อยยับทั้งหลายที่ศัตรูนำมาสู่สถานนมัสการ

4บรรดาคู่อริของพระองค์โห่ร้องในพระนิเวศของพระองค์

พวกเขาตั้งธงรบของตนขึ้นเป็นหมายสำคัญ

5พวกเขาทำตัวเหมือนคนตัดไม้

เงื้อขวานโค่นป่า

6พวกเขาจามไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้น

พังลงด้วยขวานด้ามใหญ่น้อย

7พวกเขาเผาสถานนมัสการของพระองค์วอดวาย

พวกเขาย่ำยีที่สถาปนาพระนามของพระองค์

8พวกเขาคิดในใจว่า “เราจะขยี้ให้แหลกลาญ!”

พวกเขาเผาผลาญที่นมัสการพระเจ้าทุกแห่งในแผ่นดิน

9เราไม่ได้รับหมายสำคัญใดๆ เลย

ไม่มีผู้เผยพระวจนะเหลืออยู่สักคนเดียว

ไม่มีสักคนในพวกเรารู้ว่า จะเป็นเช่นนี้ไปนานสักเท่าใด

10ข้าแต่พระเจ้า ศัตรูจะเย้ยหยันพระองค์ไปนานเท่าใด?

ข้าศึกจะจาบจ้วงพระนามของพระองค์ตลอดไปหรือ?

11เหตุใดจึงทรงยั้งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ไว้?

ขอทรงยื่นพระหัตถ์ขวาของพระองค์ออกมา และทำลายพวกเขา!

12ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์มาตั้งแต่เก่าก่อน

พระองค์ทรงนำความรอดมายังแผ่นดินโลก

13พระองค์นี่แหละคือผู้ที่แยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์

พระองค์ทรงทำให้หัวของสัตว์ร้ายแห่งห้วงทะเลแหลกลาญ

14พระองค์นี่แหละคือผู้ที่ขยี้หัวทั้งหลายของเลวีอาธาน

และโยนให้เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายในถิ่นกันดาร

15พระองค์นี่แหละคือผู้ที่เปิดบ่อน้ำพุและลำธาร

ทรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอนั้นแห้งขอด

16วันและคืนล้วนเป็นของพระองค์

พระองค์ทรงตั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์

17พระองค์นี่แหละคือผู้ที่กำหนดพรมแดนต่างๆ ของโลก

พระองค์ทรงกำหนดทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว

18ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกว่าศัตรูได้เย้ยหยันพระองค์อย่างไร

ชนชาติที่โง่เขลาได้หมิ่นประมาทพระนามของพระองค์อย่างไร

19ขออย่าทรงหยิบยื่นชีวิตนกพิราบของพระองค์แก่สัตว์ป่า

ขออย่าทรงลืมประชากรผู้ตกทุกข์ได้ยากของพระองค์ไปตลอดกาล

20โปรดระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์

เพราะความรุนแรงแฝงอยู่ทั่วทุกมุมมืดของแผ่นดิน

21ขออย่าให้ผู้ถูกข่มเหงรังแกต้องจมอยู่ในความอัปยศอดสู

ขอให้ผู้ยากไร้และขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์

22ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น และตรัสแก้คดีของพระองค์

ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยหยันพระองค์วันยังค่ำ

23ขออย่าทรงเพิกเฉยต่อเสียงอึกทึกของเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์

ต่อเสียงอึงคะนึงของศัตรูของพระองค์ซึ่งดังขึ้นเรื่อยๆ

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.