สดุดี 74 TNCV - Psaumes 74 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 74

(มัสคิล[a]ของอาสาฟ)

1ข้าแต่พระเจ้า เหตุใดจึงทรงทอดทิ้งข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นนิตย์?
เหตุใดพระพิโรธของพระองค์จึงคุกรุ่นขึ้นต่อแกะในทุ่งหญ้าของพระองค์?
ขอทรงระลึกถึงเหล่าประชากรที่ทรงซื้อมาตั้งแต่ครั้งเก่าก่อน
เผ่าพันธุ์ที่ทรงไถ่ไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของพระองค์
ภูเขาศิโยนที่ประทับของพระองค์
ขอทรงหันย่างพระบาทมายังซากปรักหักพังตลอดกาลเหล่านี้
ความย่อยยับทั้งหลายที่ศัตรูนำมาสู่สถานนมัสการ

บรรดาคู่อริของพระองค์โห่ร้องในพระนิเวศของพระองค์
พวกเขาตั้งธงรบของตนขึ้นเป็นหมายสำคัญ
พวกเขาทำตัวเหมือนคนตัดไม้
เงื้อขวานโค่นป่า
พวกเขาจามไม้ที่แกะสลักทั้งสิ้น
พังลงด้วยขวานด้ามใหญ่น้อย
พวกเขาเผาสถานนมัสการของพระองค์วอดวาย
พวกเขาย่ำยีที่สถาปนาพระนามของพระองค์
พวกเขาคิดในใจว่า “เราจะขยี้ให้แหลกลาญ!”
พวกเขาเผาผลาญที่นมัสการพระเจ้าทุกแห่งในแผ่นดิน

เราไม่ได้รับหมายสำคัญใดๆ เลย
ไม่มีผู้เผยพระวจนะเหลืออยู่สักคนเดียว
ไม่มีสักคนในพวกเรารู้ว่า จะเป็นเช่นนี้ไปนานสักเท่าใด
10 ข้าแต่พระเจ้า ศัตรูจะเย้ยหยันพระองค์ไปนานเท่าใด?
ข้าศึกจะจาบจ้วงพระนามของพระองค์ตลอดไปหรือ?
11 เหตุใดจึงทรงยั้งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ไว้?
ขอทรงยื่นพระหัตถ์ขวาของพระองค์ออกมา และทำลายพวกเขา!

12 ข้าแต่พระเจ้า แต่พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ของข้าพระองค์มาตั้งแต่เก่าก่อน
พระองค์ทรงนำความรอดมายังแผ่นดินโลก

13 พระองค์นี่แหละคือผู้ที่แยกทะเลด้วยฤทธานุภาพของพระองค์
พระองค์ทรงทำให้หัวของสัตว์ร้ายแห่งห้วงทะเลแหลกลาญ
14 พระองค์นี่แหละคือผู้ที่ขยี้หัวทั้งหลายของเลวีอาธาน
และโยนให้เป็นอาหารของสัตว์ทั้งหลายในถิ่นกันดาร
15 พระองค์นี่แหละคือผู้ที่เปิดบ่อน้ำพุและลำธาร
ทรงให้แม่น้ำที่ไหลอยู่เสมอนั้นแห้งขอด
16 วันและคืนล้วนเป็นของพระองค์
พระองค์ทรงตั้งดวงอาทิตย์และดวงจันทร์
17 พระองค์นี่แหละคือผู้ที่กำหนดพรมแดนต่างๆ ของโลก
พระองค์ทรงกำหนดทั้งฤดูร้อนและฤดูหนาว

18 ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ขอทรงระลึกว่าศัตรูได้เย้ยหยันพระองค์อย่างไร
ชนชาติที่โง่เขลาได้หมิ่นประมาทพระนามของพระองค์อย่างไร
19 ขออย่าทรงหยิบยื่นชีวิตนกพิราบของพระองค์แก่สัตว์ป่า
ขออย่าทรงลืมประชากรผู้ตกทุกข์ได้ยากของพระองค์ไปตลอดกาล
20 โปรดระลึกถึงพระสัญญาของพระองค์
เพราะความรุนแรงแฝงอยู่ทั่วทุกมุมมืดของแผ่นดิน
21 ขออย่าให้ผู้ถูกข่มเหงรังแกต้องจมอยู่ในความอัปยศอดสู
ขอให้ผู้ยากไร้และขัดสนสรรเสริญพระนามของพระองค์
22 ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงลุกขึ้น และตรัสแก้คดีของพระองค์
ขอทรงระลึกว่าคนโง่เย้ยหยันพระองค์วันยังค่ำ
23 ขออย่าทรงเพิกเฉยต่อเสียงอึกทึกของเหล่าปฏิปักษ์ของพระองค์
ต่อเสียงอึงคะนึงของศัตรูของพระองค์ซึ่งดังขึ้นเรื่อยๆ

Notas al pie

 1. + หัวเรื่องสดุดี 74 คงจะเป็นศัพท์ทางวรรณกรรมหรือทางดนตรี

La Bible du Semeur

Psaumes 74

Lamentation sur le sanctuaire détruit

1Méditation[a] d’Asaph[b].

Pourquoi, ô Dieu, |nous délaisser sans cesse ?
Pourquoi t’irrites-tu
contre nous, le troupeau |dont tu es le berger ?
Souviens-toi de ton peuple
que tu t’es acquis autrefois : |cette tribu que tu as délivrée |pour en faire ton patrimoine.
Souviens-toi du mont de Sion |où tu as fixé ton séjour !
Viens visiter ces lieux |qui sont toujours en ruine :
l’ennemi a tout saccagé |au sanctuaire[c].
Tes adversaires ont rugi |au lieu où l’on te rencontrait,
et ils y ont dressé leurs étendards |en signe de victoire.
Ils ont été pareils à ceux qui lèvent la cognée
pour abattre les arbres d’un bosquet.
Tous les ouvrages taillés dans le bois[d], |ils les ont mis en pièces,
à coups de haches et de masses.
Ils ont mis le feu à ton sanctuaire,
ils ont rasé et profané |le lieu où tu demeures.
Ils pensaient en eux-mêmes : |« Nous les détruirons tous ensemble ! »
Ils ont brûlé dans le pays
tous les endroits |où l’on rendait un culte à Dieu.
Nous ne voyons plus de signes miraculeux.
Et il n’y a plus de prophètes.
Personne parmi nous ne sait |combien de temps encore |tout cela durera.

10 Jusques à quand, ô Dieu, |l’agresseur blasphémera-t-il ?
L’ennemi pourra-t-il |t’insulter sans relâche ?
11 Pourquoi te retiens-tu d’intervenir ?
Ne reste donc pas inactif : |viens les exterminer !
12 Pourtant, Dieu est mon Roi |depuis les temps anciens,
il est l’auteur d’actes de délivrance |au milieu du pays !
13 C’est toi qui as fendu la mer |par ta puissance !
C’est toi qui as brisé les crânes |des monstres sur les eaux !
14 Toi qui as fracassé les têtes |du grand dragon marin[e],
et qui l’as donné en pâture
aux animaux sauvages du désert[f] !
15 Toi qui as fait jaillir des sources |et des eaux en torrent[g] !
Toi qui as desséché le lit |des fleuves permanents[h] !
16 A toi le jour, à toi la nuit !
Toi qui as mis en place |la lune et le soleil.
17 C’est toi qui as fixé |les bornes de la terre,
tu as fait l’été et l’hiver !
18 Souviens-toi donc, ô Eternel, |que l’ennemi t’a insulté,
qu’un peuple d’insensés |t’a outragé !
19 Ne livre pas aux bêtes fauves |ta tourterelle[i],
n’oublie pas indéfiniment |le sort des affligés |qui t’appartiennent !
20 Mais considère ton alliance[j], |car la mesure est comble !
Les lieux retirés du pays
sont des repaires de violence[k].
21 Ne laisse pas les opprimés |repartir dans la honte !
Que le pauvre et le malheureux |aient lieu de te louer !
22 Debout, ô Dieu ! défends ta cause !
Souviens-toi des insultes
que, tout au long du jour, |les insensés t’adressent.
23 N’oublie pas les clameurs |de tous tes adversaires,
ni le tumulte que tes ennemis |font monter constamment.

Notas al pie

 1. 74.1 Signification incertaine.
 2. 74.1 Voir note 50.1.
 3. 74.3 Allusion à la destruction du Temple par les Babyloniens (2 Ch 36.18-19 ; Dn 9.17).
 4. 74.6 Autre traduction : portes.
 5. 74.14 Du Léviathan, monstre mythologique à sept têtes (dans les poèmes d’Ougarit), voir 106.26 ; Jb 3.8 ; 7.12 ; Es 27.1.
 6. 74.14 Autre traduction : aux hyènes.
 7. 74.15 Voir Ex 17.6 ; Nb 20.11.
 8. 74.15 Voir Ex 14.29 ; Jos 2.10.
 9. 74.19 Terme de tendresse désignant Israël.
 10. 74.20 L’alliance conclue avec Israël sur le mont Sinaï était assortie d’une promesse de sécurité et de bénédiction dans son pays (Ex 19.5-6 ; 23.27-31 ; 34.10-11 ; Lv 26.11-12, 42, 44-45 ; Dt 28.1-14 ; voir Ps 105.8-11 ; 106.45 ; 111.5, 9 ; Es 54.10 ; Jr 14.21 ; Ez 16.60).
 11. 74.20 Hébreu peu clair. Autres traductions : car ils sont pleins, les lieux sombres du pays, repaires de violence ou car partout les lieux …