สดุดี 72 TNCV - Matej 72 CRO

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 72:1-20

สดุดี 72

(บทประพันธ์ของโซโลมอน)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่กษัตริย์องค์นั้น

และความชอบธรรมของพระองค์แก่ราชโอรส

2กษัตริย์จะ72:2 หรือขอให้กษัตริย์เช่นเดียวกับข้อ 3-11 และ 17พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม

ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ทุกข์ลำเค็ญ

3ขอให้ภูเขานำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชน

เนินเขาให้ผลผลิตแห่งความชอบธรรม

4ขอให้ท่านปกป้องผู้ทุกข์ลำเค็ญในหมู่ประชาชน

และช่วยกู้ลูกหลานของผู้ยากไร้

ขอให้ท่านบดขยี้คนที่ข่มเหงรังแกเขา

5ขอให้ท่านยืนยง72:5 ภาษาฮีบรูว่าท่านจะเป็นที่เกรงขามดั่งดวงอาทิตย์

ดั่งดวงจันทร์อยู่คู่ฟ้า คือตลอดทุกชั่วอายุคน

6ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกลงมารดทุ่งหญ้าโล่งเตียน

เหมือนสายฝนที่รดผืนแผ่นดิน

7ผู้ชอบธรรมจะเจริญรุ่งเรืองในรัชกาลของท่าน

มีความผาสุกรุ่งเรืองไปจนกว่าดวงจันทร์จะดับสูญ

8ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลฟากหนึ่งจดทะเลอีกฟากหนึ่ง

จากแม่น้ำนั้น72:8 คือ แม่น้ำยูเฟรติสจนสุดโลก72:8 หรือสุดปลายแผ่นดิน

9ขอให้ชนเผ่าต่างๆ ในถิ่นกันดารหมอบกราบท่าน

ศัตรูของท่านจะสยบลงคลุกฝุ่น

10ขอให้บรรดากษัตริย์แห่งทารชิชและแห่งหมู่เกาะทั้งหลาย

นำเครื่องบรรณาการมาถวายท่าน

เหล่ากษัตริย์จากเชบาและเสบา

จะนำของกำนัลมาถวาย

11ขอให้เหล่ากษัตริย์มาน้อมคำนับท่าน

ประชาชาติทั้งปวงจะมาปรนนิบัติท่าน

12เพราะท่านจะช่วยกู้คนยากไร้ผู้ร้องทุกข์

ช่วยเหลือผู้ทุกข์ลำเค็ญซึ่งไม่มีใครช่วย

13ท่านมีใจสงสารผู้ที่อ่อนแอและขัดสน

และช่วยชีวิตผู้ยากไร้ลำเค็ญ

14ท่านจะช่วยเขาให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหง และจากความทารุณโหดร้าย

เพราะโลหิตของเขามีค่าในสายตาของท่าน

15ขอให้ท่านอายุยืนนาน!

ขอให้มีผู้นำทองคำจากเชบามาถวายท่าน

ขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านตลอดไป

และอวยพรแก่ท่านตลอดวันเวลา

16ขอให้ข้าวอุดมทั่วแผ่นดิน

แม้บนยอดเขาก็ยังชูรวงแกว่งไกวไปมา

ขอให้พืชผลงอกงามดั่งเลบานอน

ขอให้เจริญงอกงามดั่งหญ้าแห่งท้องทุ่ง

17ขอให้นามของท่านเลื่องลือตลอดกาล

และยั่งยืนดั่งดวงอาทิตย์

มวลประชาชาติจะได้รับพรเพราะท่าน

และพวกเขาจะเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร

18ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล

พระองค์ผู้เดียวทรงกระทำพระราชกิจอันมหัศจรรย์

19ขอถวายสรรเสริญแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ตลอดนิรันดร์

ขอให้ทั่วโลกเต็มไปด้วยพระเกียรติสิริของพระองค์

อาเมน และอาเมน

20จบคำอธิษฐานของดาวิดบุตรเจสซีเพียงเท่านี้

Knijga O Kristu

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.