สดุดี 72 TNCV - Заб 72 CARST

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 72

(บทประพันธ์ของโซโลมอน)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอประทานความยุติธรรมของพระองค์แก่กษัตริย์องค์นั้น
และความชอบธรรมของพระองค์แก่ราชโอรส
กษัตริย์จะ[a]พิพากษาประชากรของพระองค์ด้วยความชอบธรรม
ให้ความยุติธรรมแก่ผู้ทุกข์ลำเค็ญ

ขอให้ภูเขานำความมั่งคั่งมาสู่ประชาชน
เนินเขาให้ผลผลิตแห่งความชอบธรรม
ขอให้ท่านปกป้องผู้ทุกข์ลำเค็ญในหมู่ประชาชน
และช่วยกู้ลูกหลานของผู้ยากไร้
ขอให้ท่านบดขยี้คนที่ข่มเหงรังแกเขา
ขอให้ท่านยืนยง[b]ดั่งดวงอาทิตย์
ดั่งดวงจันทร์อยู่คู่ฟ้า คือตลอดทุกชั่วอายุคน
ขอให้ท่านเป็นเหมือนฝนที่ตกลงมารดทุ่งหญ้าโล่งเตียน
เหมือนสายฝนที่รดผืนแผ่นดิน
ผู้ชอบธรรมจะเจริญรุ่งเรืองในรัชกาลของท่าน
มีความผาสุกรุ่งเรืองไปจนกว่าดวงจันทร์จะดับสูญ

ขอให้ท่านครอบครองจากทะเลฟากหนึ่งจดทะเลอีกฟากหนึ่ง
จากแม่น้ำนั้น[c]จนสุดโลก[d]
ขอให้ชนเผ่าต่างๆ ในถิ่นกันดารหมอบกราบท่าน
ศัตรูของท่านจะสยบลงคลุกฝุ่น
10 ขอให้บรรดากษัตริย์แห่งทารชิชและแห่งหมู่เกาะทั้งหลาย
นำเครื่องบรรณาการมาถวายท่าน
เหล่ากษัตริย์จากเชบาและเสบา
จะนำของกำนัลมาถวาย
11 ขอให้เหล่ากษัตริย์มาน้อมคำนับท่าน
ประชาชาติทั้งปวงจะมาปรนนิบัติท่าน

12 เพราะท่านจะช่วยกู้คนยากไร้ผู้ร้องทุกข์
ช่วยเหลือผู้ทุกข์ลำเค็ญซึ่งไม่มีใครช่วย
13 ท่านมีใจสงสารผู้ที่อ่อนแอและขัดสน
และช่วยชีวิตผู้ยากไร้ลำเค็ญ
14 ท่านจะช่วยเขาให้พ้นจากการกดขี่ข่มเหง และจากความทารุณโหดร้าย
เพราะโลหิตของเขามีค่าในสายตาของท่าน

15 ขอให้ท่านอายุยืนนาน!
ขอให้มีผู้นำทองคำจากเชบามาถวายท่าน
ขอให้มีผู้อธิษฐานเผื่อท่านตลอดไป
และอวยพรแก่ท่านตลอดวันเวลา
16 ขอให้ข้าวอุดมทั่วแผ่นดิน
แม้บนยอดเขาก็ยังชูรวงแกว่งไกวไปมา
ขอให้พืชผลงอกงามดั่งเลบานอน
ขอให้เจริญงอกงามดั่งหญ้าแห่งท้องทุ่ง
17 ขอให้นามของท่านเลื่องลือตลอดกาล
และยั่งยืนดั่งดวงอาทิตย์

มวลประชาชาติจะได้รับพรเพราะท่าน
และพวกเขาจะเรียกท่านว่าผู้ได้รับพระพร

18 ขอถวายสรรเสริญแด่พระเจ้าพระยาห์เวห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
พระองค์ผู้เดียวทรงกระทำพระราชกิจอันมหัศจรรย์
19 ขอถวายสรรเสริญแด่พระนามอันรุ่งโรจน์ของพระองค์ตลอดนิรันดร์
ขอให้ทั่วโลกเต็มไปด้วยพระเกียรติสิริของพระองค์
อาเมน และอาเมน

20 จบคำอธิษฐานของดาวิดบุตรเจสซีเพียงเท่านี้

Notas al pie

  1. 72:2 หรือขอให้กษัตริย์เช่นเดียวกับข้อ 3-11 และ 17
  2. 72:5 ภาษาฮีบรูว่าท่านจะเป็นที่เกรงขาม
  3. 72:8 คือ แม่น้ำยูเฟรติส
  4. 72:8 หรือสุดปลายแผ่นดิน

Священное Писание (Восточный перевод), версия для Таджикистана

Заб 72

Истинно, Всевышний благ к Исроилу,
    к тем, чьё сердце чисто!

А мои ноги едва не поскользнулись,
    стопы мои чуть не потеряли опору,
потому что я позавидовал надменным,
    увидев процветание нечестивых.

Нет им страданий;
    они полны здоровья и силы.[a]
Они свободны от тягот человеческих,
    и трудностей людских они не знают.
И поэтому гордость – их ожерелье,
    а жестокость – их одеяние.
Вылезли от тучности глаза их;
    их тщеславие не знает границ.
Слова их полны издевательства и злобы,
    и в своей надменности угрожают насилием.
Открывают уста свои против небес
    и ходят по земле, ведя праздные разговоры.
10 Потому к ним же обращается народ Всевышнего
    и пьёт слова их, как воду из полной чаши.
11 Они говорят: «Как может узнать Бог?
    Есть ли знание у Высочайшего?»
12 Таковы нечестивые:
    они всегда беззаботны
    и умножают своё богатство.

13 Так не напрасно ли я хранил сердце своё в чистоте
    и омывал руки свои в невинности?
14 Каждый день я подвергался мучениям
    и был наказываем каждое утро.

15 Но если бы я решил, что буду рассуждать так,
    то предал бы народ Твой.
16 Когда я пытался всё это понять,
    то мне это казалось слишком трудным,
17 пока я не вошёл в святилище Всевышнего
    и не понял, какой конец ожидает нечестивых.

18 Истинно, на скользких путях Ты ставишь их
    и предаёшь их полному разрушению.
19 Как неожиданно они истреблены,
    погибают от ужаса!
20 Как сновидение исчезает при пробуждении,
    так пропадают и нечестивые, когда встаёшь Ты, Владыка.

21 Когда моё сердце наполняла горечь
    и терзалась моя душа,
22 я был невежествен и ничего не понимал;
    как неразумное животное я был пред Тобою.
23 И всё же я всегда с Тобою:
    Ты держишь меня за правую руку;
24 Ты руководишь мною Своим советом
    и потом к славе поведёшь меня.
25 Кто есть у меня на небесах, кроме Тебя?
    И на земле я ничего, кроме Тебя, не желаю.
26 Ослабевает моя плоть и моё сердце,
    но Всевышний – сила сердца моего
    и часть моя навсегда.

27 Те, кто далеки от Тебя, погибнут;
    Ты губишь всех, кто неверен Тебе.
28 А для меня благо приближаться к Всевышнему;
    Владыку Вечного я сделал своим убежищем.
    Я возвещу о всех делах Твоих.

Песнь 73

Наставление Ософа.

Notas al pie

  1. Заб 72:4 Или: «Нет им страданий до самой смерти (или: при смерти); они полны силы».