สดุดี 71 TNCV - 시편 71 KLB

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 71

(สดด.31:1-4)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลย
ขอทรงช่วยและปลดปล่อยข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์
ขอทรงเอียงพระกรรณสดับฟังและช่วยกู้ข้าพระองค์
ขอทรงเป็นศิลาให้ข้าพระองค์เข้าลี้ภัย
ซึ่งข้าพระองค์สามารถเข้าพักพิงได้เสมอ
ขอทรงบัญชาให้ช่วยกู้ข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนชั่ว
พ้นจากเงื้อมมือของเหล่าคนโหดร้ายทารุณ

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์
เป็นความมั่นใจของข้าพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัย
ข้าพระองค์พึ่งพาพระองค์มาตั้งแต่เกิด
พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป
ผู้คนมากมายประหลาดใจเกี่ยวกับข้าพระองค์
แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันแข็งแกร่งของข้าพระองค์
ริมฝีปากของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญพระองค์
ประกาศพระบารมีตลอดทั้งวัน

ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์แก่เฒ่า
ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์สิ้นแรง
10 เพราะศัตรูของข้าพระองค์พูดให้ร้ายข้าพระองค์
ผู้ที่คอยจะเอาชีวิตของข้าพระองค์คบคิดกัน
11 เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงละทิ้งเขาแล้ว
ให้เราไล่ล่าและจับกุมเขา
เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาหรอก”
12 ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์
13 ขอให้ผู้ปรักปรำข้าพระองค์พินาศไปด้วยความอับอาย
ขอให้ผู้มุ่งร้ายข้าพระองค์มีแต่ความอัปยศอดสู

14 แต่ส่วนข้าพระองค์จะยังมีความหวังอยู่เสมอ
ข้าพระองค์จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น

15 ปากของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์
จะเล่าถึงความรอดของพระองค์ทั้งวัน
แม้ข้าพระองค์จะหยั่งประมาณไม่ได้
16 ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์จะมาประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ข้าพระองค์จะป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์แต่ผู้เดียว
17 ข้าแต่พระเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์
จนถึงวันนี้ข้าพระองค์ป่าวประกาศพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
18 แม้เมื่อข้าพระองค์เข้าสู่วัยชรา ผมหงอกขาว
ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์
ตราบจนข้าพระองค์ประกาศฤทธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นต่อมา
และเล่าถึงพระเดชานุภาพให้คนรุ่นหลังฟัง

19 ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์สูงถึงฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดเล่าเสมอเหมือนพระองค์?
20 แม้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์มากมายและขมขื่น
พระองค์จะทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์กลับคืนสู่สภาพดีอีกครั้ง
จากที่ลึกของโลก
พระองค์จะดึงข้าพระองค์ขึ้นมาอีก
21 พระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติให้แก่ข้าพระองค์
และจะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์อีก

22 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่
เพราะความซื่อสัตย์ของพระองค์
ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
ข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่
23 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องยินดี
เมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เพราะพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้
24 ลิ้นของข้าพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งหลายของพระองค์ตลอดวันคืน
เพราะบรรดาผู้ที่ปองร้ายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและความสับสน

Korean Living Bible

시편 71

노인의 기도

1여호와여, 주는
나의 피난처이십니다.
내가 수치를 당하지 않게 하소서.
주는 의로우신 분이십니다.
나를 도우시고 구하소서.
주의 귀를 나에게 기울이셔서
나를 구원하소서.
주는 항상 내가 안전하게
피할 수 있는 바위가 되소서.
주께서 나를
구원하라고 명령하셨으니
주는 나의 반석이시며
나의 피난처이십니다.
나의 하나님이시여,
악하고 잔인한 자들의 손에서
나를 구하소서.
여호와여, 주는 나의 희망이시며
내가 어려서부터
의지해 온 분이십니다.
주는 내가 태어날 때부터
나를 붙들어 주셨고
나를 어머니 뱃속에서
나오게 하셨으므로
내가 항상 주를 찬양하겠습니다.
주께서 나의 든든한
피난처가 되셨으므로
내가 많은 사람들에게
경이적인 존재가 되었습니다.
그래서 내가 종일 주를 찬양하며
주의 영광을 선포합니다.

이제 나는 늙었습니다.
나를 버리지 마소서.
이제 내 힘이 쇠약합니다.
나를 떠나지 마소서.
10 내 원수들이 나를 헐뜯고
나를 죽이려고 공모하며 말합니다.
11 “하나님이 저를 버리셨다!
추격해서 잡아라.
이제는 저를 구할 자가 없다!”
12 하나님이시여,
나를 멀리하지 마소서.
나의 하나님이시여,
속히 와서 나를 도우소서.
13 나를 대적하는 자들이
수치를 당하고 망하게 하시며
나를 해하려고 하는 자들이
모욕과 망신을 당하게 하소서.

14 나는 항상 희망을 가지고
더욱더 주를 찬양하겠습니다.
15 내가 측량할 수 없는
주의 의와 구원을
내 입으로 종일 전하겠습니다.
16 주 여호와여,
내가 주의 능력을 찬양하며
주의 의로우심만을
선포하겠습니다.
17 하나님이시여, 주께서 나를
어려서부터 가르치셨으므로
내가 지금까지 주께서 행하신
놀라운 일을 전하고 있습니다.
18 하나님이시여, 이제 내가 늙어
백발이 되었습니다.
나를 버리지 마소서.
내가 주의 힘과 능력을
오는 모든 세대에 전할 때까지
나를 버리지 마소서.

19 하나님이시여, 주의 의가
하늘에까지 미칩니다.
주께서 큰 일을 행하셨습니다.
주와 같은 신이 어디 있겠습니까?
20 주는 나에게 많은 시련과 고통을
주셨지만 나를 다시 살리시고
나를 땅 깊은 곳에서
끌어올리실 것입니다.
21 주여, 나를 전보다
더 위대하게 하시고
나를 다시 위로하소서.

22 나의 하나님이시여,
내가 주의 성실하심에 대하여
비파로 주를 찬양하겠습니다.
이스라엘의 거룩하신 분이시여,
내가 수금으로 주를
찬양하겠습니다.
23 내가 주를 찬양할 때에 기뻐 외치며
주께서 나를 구원하신 일에 대하여
진심으로 찬양하겠습니다.
24 나를 해치려던 자들이
수치와 망신을 당하였으므로
내가 하루 종일
주의 의를 말하겠습니다.