สดุดี 71 TNCV - Psaumes 71 BDS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 71

(สดด.31:1-4)

1ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า ข้าพระองค์ลี้ภัยในพระองค์
ขออย่าให้ข้าพระองค์อับอายเลย
ขอทรงช่วยและปลดปล่อยข้าพระองค์ในความชอบธรรมของพระองค์
ขอทรงเอียงพระกรรณสดับฟังและช่วยกู้ข้าพระองค์
ขอทรงเป็นศิลาให้ข้าพระองค์เข้าลี้ภัย
ซึ่งข้าพระองค์สามารถเข้าพักพิงได้เสมอ
ขอทรงบัญชาให้ช่วยกู้ข้าพระองค์
เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากมือของคนชั่ว
พ้นจากเงื้อมมือของเหล่าคนโหดร้ายทารุณ

ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต เพราะพระองค์ทรงเป็นความหวังของข้าพระองค์
เป็นความมั่นใจของข้าพระองค์มาตั้งแต่เยาว์วัย
ข้าพระองค์พึ่งพาพระองค์มาตั้งแต่เกิด
พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมาจากครรภ์มารดา
ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ตลอดไป
ผู้คนมากมายประหลาดใจเกี่ยวกับข้าพระองค์
แต่พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยอันแข็งแกร่งของข้าพระองค์
ริมฝีปากของข้าพระองค์เต็มล้นด้วยคำสรรเสริญพระองค์
ประกาศพระบารมีตลอดทั้งวัน

ขออย่าทรงละทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์แก่เฒ่า
ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์สิ้นแรง
10 เพราะศัตรูของข้าพระองค์พูดให้ร้ายข้าพระองค์
ผู้ที่คอยจะเอาชีวิตของข้าพระองค์คบคิดกัน
11 เขากล่าวว่า “พระเจ้าทรงละทิ้งเขาแล้ว
ให้เราไล่ล่าและจับกุมเขา
เพราะไม่มีใครช่วยกู้เขาหรอก”
12 ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงห่างไกลข้าพระองค์
ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงรีบรุดมาช่วยข้าพระองค์
13 ขอให้ผู้ปรักปรำข้าพระองค์พินาศไปด้วยความอับอาย
ขอให้ผู้มุ่งร้ายข้าพระองค์มีแต่ความอัปยศอดสู

14 แต่ส่วนข้าพระองค์จะยังมีความหวังอยู่เสมอ
ข้าพระองค์จะถวายสรรเสริญแด่พระองค์มากยิ่งๆ ขึ้น

15 ปากของข้าพระองค์จะกล่าวถึงความชอบธรรมของพระองค์
จะเล่าถึงความรอดของพระองค์ทั้งวัน
แม้ข้าพระองค์จะหยั่งประมาณไม่ได้
16 ข้าแต่พระยาห์เวห์องค์เจ้าชีวิต ข้าพระองค์จะมาประกาศพระราชกิจอันยิ่งใหญ่ของพระองค์
ข้าพระองค์จะป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์แต่ผู้เดียว
17 ข้าแต่พระเจ้า ตั้งแต่เยาว์วัยพระองค์ทรงสอนข้าพระองค์
จนถึงวันนี้ข้าพระองค์ป่าวประกาศพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์
18 แม้เมื่อข้าพระองค์เข้าสู่วัยชรา ผมหงอกขาว
ข้าแต่พระเจ้า ขออย่าทรงทอดทิ้งข้าพระองค์
ตราบจนข้าพระองค์ประกาศฤทธานุภาพของพระองค์แก่คนรุ่นต่อมา
และเล่าถึงพระเดชานุภาพให้คนรุ่นหลังฟัง

19 ข้าแต่พระเจ้า ความชอบธรรมของพระองค์สูงถึงฟ้าสวรรค์
พระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหลาย
ข้าแต่พระเจ้า ผู้ใดเล่าเสมอเหมือนพระองค์?
20 แม้พระองค์ทรงให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์มากมายและขมขื่น
พระองค์จะทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์กลับคืนสู่สภาพดีอีกครั้ง
จากที่ลึกของโลก
พระองค์จะดึงข้าพระองค์ขึ้นมาอีก
21 พระองค์จะทรงเพิ่มเกียรติให้แก่ข้าพระองค์
และจะทรงปลอบประโลมข้าพระองค์อีก

22 ข้าแต่พระเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณใหญ่
เพราะความซื่อสัตย์ของพระองค์
ข้าแต่องค์บริสุทธิ์แห่งอิสราเอล
ข้าพระองค์จะร้องสรรเสริญพระองค์ด้วยพิณเขาคู่
23 ริมฝีปากของข้าพระองค์จะโห่ร้องยินดี
เมื่อร้องเพลงสรรเสริญพระองค์
เพราะพระองค์ทรงไถ่ข้าพระองค์ไว้
24 ลิ้นของข้าพระองค์จะเล่าถึงพระราชกิจอันชอบธรรมทั้งหลายของพระองค์ตลอดวันคืน
เพราะบรรดาผู้ที่ปองร้ายข้าพระองค์ได้รับความอับอายและความสับสน

La Bible du Semeur

Psaumes 71

Ne m’abandonne pas dans ma vieillesse

1C’est en toi, Eternel, que je cherche un refuge.
Que jamais cela ne tourne à ma confusion!
Toi qui es juste, délivre-moi! Oui, secours-moi!
Tends l’oreille vers moi et sauve-moi!
Sois le rocher où je trouve un refuge,
où je peux accéder à tout moment,
où tu as résolu de me sauver!
Car tu es mon rocher, ma forteresse.
Mon Dieu, délivre-moi des criminels,
des gens iniques et violents.
O Seigneur Eternel, sur toi je compte,
car, depuis ma jeunesse, ma confiance est en toi.
Oui, depuis ma naissance[a], je prends appui sur toi.
Depuis que je suis sorti du sein maternel, tu me soutiens[b].
Tu es sans cesse mon sujet de louange.
Pour beaucoup, je suis un prodige,
Et toi, tu es pour moi un abri fortifié.
Ma bouche est pleine de louanges pour toi
et, chaque jour, elle publie ta gloire.

En ma vieillesse, ne me délaisse pas;
quand diminuent mes forces, ne m’abandonne pas!
10 Mes ennemis discourent contre moi,
ceux qui m’épient, ensemble se concertent,
11 disant: «Dieu l’a abandonné!
Poursuivez-le! Saisissez-vous de lui!
Il n’est personne qui puisse le sauver.»
12 Mais toi, ô Dieu, ne reste pas si loin!
Mon Dieu, viens vite à mon secours!
13 Qu’ils soient remplis de honte et disparaissent,
tous mes accusateurs!
Qu’ils soient couverts d’opprobre, d’ignominie,
ces gens qui cherchent à me nuire!
14 Mais moi, sans cesse, je serai plein d’espoir.
De plus en plus, je veux chanter ta gloire.
15 Oui, tous les jours, j’annoncerai tes actes de justice et de salut,
dont je ne connais pas le nombre[c].
16 Par ta puissance, ô Seigneur Eternel, je me présenterai
et je rappellerai que toi seul tu es juste.

17 Tu m’as instruit, ô Dieu, dès ma jeunesse;
jusqu’à ce jour, je publie tes merveilles.
18 Et maintenant que je suis vieux, que j’ai les cheveux blancs,
ô Dieu, ne m’abandonne pas,
et je pourrai dire ta force dès aujourd’hui aux hommes de mon temps,
et ta puissance aux générations à venir.
19 Ta justice, ô Dieu, est immense,
car tu as fait des choses merveilleuses!
Qui donc, ô Dieu, serait semblable à toi?
20 Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs sans nombre.
Tu nous feras revivre
et, du fond des abîmes, tu me retireras.
21 Veuille me rendre encore plus honoré,
et me consoler à nouveau.
22 Moi, en retour, je te célébrerai au son du luth
pour ta fidélité, mon Dieu.
Je te célébrerai en jouant de la lyre,
Saint d’Israël!
23 Je pousserai des cris de joie, je chanterai en ton honneur
de tout mon être car tu m’as délivré.
24 Je redirai sans cesse que tu es juste.
Ils seront confondus, couverts de honte,
ces gens qui cherchent à me nuire.

Notas al pie

  1. 71.6 ma naissance : autre traduction: le sein maternel.
  2. 71.6 Autre traduction: C’est toi qui m’as fait sortir du sein maternel.
  3. 71.15 Autre traduction: bien que je ne possède pas l’art de l’écrivain.