สดุดี 70 TNCV - Mateusza 70 SZ-PL

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 70:1-5

สดุดี 70

(สดด.40:13-17)

(ถึงหัวหน้านักร้อง คำทูลวิงวอนของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

2ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์

ต้องอับอายและอลหม่าน

ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ

ต้องอัปยศอดสูกลับไป

3ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”

ล่าถอยกลับไปด้วยความอับอาย

4แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์

ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์

ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า

“ขอให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

5ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น

ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงล่าช้า

Słowo Życia

Este capítulo no está disponible momentáneamente. Por favor intente nuevamente luego.