สดุดี 70 TNCV - 詩 篇 70 CUVS

สดุดี

Thai New Contemporary Bible

สดุดี 70

(สดด.40:13-17)

(ถึงหัวหน้านักร้อง คำทูลวิงวอนของดาวิด)

1ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงรีบมาช่วยข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดเสด็จมาช่วยข้าพระองค์โดยเร็วเถิด

ขอให้ผู้ที่มุ่งเอาชีวิตข้าพระองค์
ต้องอับอายและอลหม่าน
ขอให้บรรดาผู้ที่อยากให้ข้าพระองค์พินาศ
ต้องอัปยศอดสูกลับไป
ขอให้ผู้ที่พูดกับข้าพระองค์ว่า “นั่นไง! นั่นไง!”
ล่าถอยกลับไปด้วยความอับอาย
แต่ขอให้คนทั้งปวงที่แสวงหาพระองค์
ชื่นชมยินดีและเปรมปรีดิ์ในพระองค์
ขอให้บรรดาผู้ที่รักความรอดของพระองค์กล่าวเสมอว่า
“ขอให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องเทิดทูน!”

ส่วนข้าพระองค์ยากจนและแร้นแค้น
ข้าแต่พระเจ้า โปรดเสด็จมาหาข้าพระองค์โดยเร็วเถิด
พระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์และพระผู้ช่วยให้รอดของข้าพระองค์
ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขออย่าทรงล่าช้า

Chinese Union Version (Simplified)

詩 篇 70

1( 大 卫 的 记 念 诗 , 交 与 伶 长 。 ) 神 啊 , 求 你 快 快 搭 救 我 ! 耶 和 华 啊 , 求 你 速 速 帮 助 我 !

愿 那 些 寻 索 我 命 的 , 抱 愧 蒙 羞 ; 愿 那 些 喜 悦 我 遭 害 的 , 退 後 受 辱 。

愿 那 些 对 我 说 阿 哈 、 阿 哈 的 , 因 羞 愧 退 後 。

愿 一 切 寻 求 你 的 , 因 你 高 兴 欢 喜 ; 愿 那 些 喜 爱 你 救 恩 的 , 常 说 : 当 尊 神 为 大 !

但 我 是 困 苦 穷 乏 的 ; 神 啊 , 求 你 速 速 到 我 这 里 来 ! 你 是 帮 助 我 的 , 搭 救 我 的 。 耶 和 华 啊 , 求 你 不 要 耽 延 !